De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.sportwerkgever.nl1. 2 Ongevallen…..een risico?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.sportwerkgever.nl1. 2 Ongevallen…..een risico?"— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Ongevallen…..een risico?

3 WOS René van den Burg, directeur Ronald Veldman, beleidsadviseur

4 Wat doet de WOS? Belangenbehartiging Brancheontwikkeling Dienstverlening

5 Wat doet de WOS op lokaal niveau? SPORTWERKGEVER.NL –Contracten, functiebeschrijvingen, bestedingswijzer, etc. –Ook helpdesk en dienstverlening. Magazine Workshops 10 dec: Ned. Congres voor sportbestuurders! (thema: sport als werkgever)

6 Welke vereniging heeft een Risico Inventarisatie & Evaluatie uitgevoerd?

7 Burgerlijk wetboek ARTIKEL 7:658 BW Van een werkgever wordt verwacht dat hij alle (veiligheids)maatregelen neemt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om schade bij werknemers zo goed mogelijk te voorkomen.

8 Redelijkerwijs Het treffen van eenvoudige niet (te) kostbare maatregelen wordt eerder van een werkgever verwacht dan kostbare en ingewikkelde maatregelen. De wijze waarop de werkgever met de mogelijke gevaren die in zijn branche voordoen bekend is (of had kunnen zijn) en daarop anticipeert. Niet alleen de aanwezige risico’s dienen in kaart te worden gebracht, maar ook de ernst van het letsel is van belang. Hoe hoger het risico op ernstig letsel, hoe eerder maatregelen moeten worden genomen.

9 Vrijwilligers Dezelfde zorgplicht heeft de vereniging ook ten opzichte van haar vrijwilligers!

10 Arbowet Moet de vereniging de Arbowet toepassen? De hoofdregel is: Eén werknemer in dienst, dan valt de vereniging onder de Arbowetgeving!

11 Arbowet Vrijwilligers vallen niet onder de Arbowet. In bepaalde gevallen wel van toepassing: –Gevaarlijke stoffen –Vrijwilligers onder 18 jaar –Zwangere vrijwilligers Gezien de zorgplicht die op de vereniging rust is toepassing van een aantal onderdelen van de Arbowet wel verstandig (bijv. RI&E).

12 Belangrijkste onderdelen Arbodienst of arbodeskundige Voorlichting geven over risico’s Preventiemedewerker Beleid op het gebied van bhv RI&E Overleg met werknemers over plan van aanpak

13 RI&E Een uitgevoerde RI&E moet worden getoetst door een arbodienst of arbodeskundige. Gebruikt u een erkende RI&E dan gelden andere regels: -< 40 uur, geen toetsing -Minder dan 25 werknemers, lichte toetsing -Meer dan 25 werknemers, volledige toetsing

14 RI&E Per 1 januari aanpassing regelgeving, geen toetsing verplicht bij minder dan 25 werknemers (nog niet definitief). Niet uitvoeren, kan boete van arbeidsinspectie opleveren. Verzekeraars hechten grote waarde aan RI&E.

15 Inhoud RI&E In de RI&E wordt ingegaan op: –De organisatie (beleid, medewerkers, ongewenst gedrag, roken) –Sporttechnisch werk (vervoer) –Gebouwen en accommodaties –Noodsituaties (bhv, alarmeren, incidenten) –Materialen (gevaarlijke stoffen, machines) –Apart onderdeel: toernooien Plan van aanpak

16 Wie kent de Arbocatalogus voor de sport?

17 Wat is een Arbocatalogus?

18 Arbocatalogus Arbocatalogus voor de Sport (sportbonden en betaald voetbalclubs): Werkdruk Beeldschermwerk Vervoer! Oplossingenboek: Ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen

19 Oplossingenboek In het oplossingenboek staan 6 onderdelen, die aangeven wat je kunt doen om ongevallen te voorkomen of wat je moet doen als een ongeluk toch plaatsvindt. –EHBO –BHV –Afspraken maken In het Oplossingenboek wordt ook aangegeven waar je de informatie kunt vinden!

20 Voorbeeld Ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen –Als na een voorval in strijd met de EHBO- voorschriften wordt gehandeld en daardoor het letsel is vergroot of ontstaan, dan zal dit spoedig tot aansprakelijkheid leiden. Vervoer –Als een werknemer voor de vereniging iets met de auto moet wegbrengen en tijdens die rit een ongeluk veroorzaakt, dan gebeurt dat tijdens werktijd. Als werkgever kan de vereniging ook aansprakelijk worden gesteld.

21 Heeft u voor de belangrijkste risico’s een verzekering afgesloten?

22 Aansprakelijkheid Controleer uw aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. Check ook de polisvoorwaarden van de gemeente.

23 Vragen? Neem contact op met de WOS via of telefoonnummer


Download ppt "Www.sportwerkgever.nl1. 2 Ongevallen…..een risico?"

Verwante presentaties


Ads door Google