De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EN 16001 ISO 50001 Implementatie energiezorg Encon Neerzijstraat 49 3600 Genk www.encon.be Tel: 0032.89.410.820.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EN 16001 ISO 50001 Implementatie energiezorg Encon Neerzijstraat 49 3600 Genk www.encon.be Tel: 0032.89.410.820."— Transcript van de presentatie:

1 EN 16001 ISO 50001 Implementatie energiezorg Encon Neerzijstraat 49 3600 Genk www.encon.be Tel: 0032.89.410.820

2 Norm EN 16001 of ISO 50001  Norm EN 16001/ISO 50001 = norm die handelt over energiemanagement/energiezorg  Norm EN 16001 is vrijwel gelijk aan de ISO norm 50001. Er zijn slechts beperkte verschillen  Norm is aanvulling op reeds bestaande normen ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit) Energy Management EN 16001 ISO 50001 ISO 14001 enviromental Management ISO 9001 Quality Management Other Management systems Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

3 Definitie EN 16001 - ISO 50001 EN 16001  The overal aim of this European standard is to help organisations establish the systems and processes to improve energy efficiency.  This should lead to reductions in costs and energy efficiency ISO 50001  The purpose of this European standard is to enable organisations establish the systems and processes to improve energy performance. including energy efficiency, use, consumption and intensity.  This should lead to reductions in energy costs, GHG emmissions and other enviromental impacts.  Energy performance gedefinieerd als: –energy efficiency (optimalisatie specifiek energieverbruik) –Use (optimalisatie rendementen installatie) –Consumption (optimalisatie absolute energie) –Intensity (optimalisatie primair energieverbruik) Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

4 Vrije vertaling EN 16001 en ISO 50001 Is een zorgsysteem dat ervoor zorgt dat  het energieverbruik van het bedrijf in kaart wordt gebracht.  dat het energieverbruik daalt.  het energieverbruik van het bedrijf onder controle wordt gehouden.  het bedrijf voldoet aan de relevante wetgeving.  de aandacht voor energie introduceert in alle afdelingen van het bedrijf.  dat ervoor zorgt dat het op papier/elektronisch is vastgelegd. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

5 Waarom een zorgsysteem?  Realiseren van energiebesparingen en kostenbesparingen  Verbetering van efficiency: meer produceren met minder  Strategische implementatie doorheen het bedrijf met een verantwoordelijkheid over de diverse afdelingen  Bepalen van prioriteiten  Conformiteit met wet- en regelgeving  Evaluatie van de resultaten van uw energieinspanningen  Energiebewuste medewerkers/sensibilisering  De verankering van verbeteringen in de managementsystemen  Een positief bedrijfsimago Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

6 Definitie EN 16001 - ISO 50001 Beide normen gebaseerd op PDCA (deming cirkel) Plan Do Check Act EN 16001 ISO 50001 Continue verbetering Prestatieborging Tijd Energie performantie Wettelijke eisen Bestaand niveau Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

7 Definitie EN 16001 - ISO 50001 Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

8 Begrippen 1 Bepalen van energiegebruikers Bijvoorbeeld (koeling, verlichting, processen, etc..) 2 Bepalen van het energieverbruik (Joule) 3 Energieverbruik relateren aan energiefactoren bepalen van het specifiek energieverbruik (kwh/ton, kWh/graaddag, etc…) 4 Bepalen van de energieaspecten welke invloedsparameters hebben een impact op het verbruik bijvoorbeeld: onderhoud van compressor, instellingen, etc… 5 Bepalen van de significante energieverbruikers en de significante energieaspecten Definitie van de belangrijkste energiegebruikers 6 Alle significante energieaspecten moeten onder beheer zijn door: procedures, opleidingen, investeringen in efficiëntie, etc.. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

9 Procedure implementatie Plan 1.Energiebeleidsverklaring 2.Inventaris energieaspecten 3.Relevante wetgeving 4.Energiedoelstellingen Do 5.De directievertegenwoordiging energie 6.Opleiding – training 7.Documentatie 8.Operationele controle Check 9.Monitoring en meten 10.Preventieve en corrigerende maatregelen 11.Audit van het energy management systeem Act 12.Management review Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

10 Implementatie 1. Energiebeleidsverklaring  Definitie van engagement  Inspanningsdoelstellingen kunnen zelf bepaald worden  Omschrijft de scope van het EMS  Verbintenis tot het beschikbaar stellen van informatie, middelen om doelstellingen te realiseren  Een kader voor energie doelstellingen en targets  Een verbintenis tot naleving van alle wetgeving en regelgeving  Gedocumenteerd en geïmplementeerd + kenbaar gemaakt aan alle medewerkers en personen die in naam van de organisatie werken  Periodiek updaten  Publiekelijk maken van beleidsverklaring Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

11 Implementatie 1. Energiebeleidsverklaring voorbeeld  Encon bvba werkt continu aan het efficient gebruik van energie en engageert zich tot: –Het respecteren van de energiewetgeving en regelgeving –Het systematisch energiebeheer volgens EN 16001 –Uitbouw van een detail monitoringsysteem –Het systematisch uitvoeren plannen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen –Het beschikbaar stellen van alle benodigde mensen, middelen en informatie –Waar mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie  Het Energie management maakt onderdeel uit van het integrale bedrijfsmanagementsysteem van Encon bvba en heeft betrekking op alle bedrijfsactiviteiten op de site, inclusief de distributie.  Encon bvba stelt zich tot doel om tegen 2015 een efficiëntieverhoging van 20% te realiseren en tegelijk een CO2 neutraliteit te bereiken tegen 2020  Zowel het eigen personeel als dat van derden wordt hierbij betrokken  Wij vertrouwen erop dat een ieder zich vanuit haar/zijn positie inzet om het energieverbruik waar mogelijk te reduceren. De directie Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

12 Implementatie 2. De initiële analyse  Uitvoering van een energieaudit  Opmaken van deelstromen en verdeling van het energieverbruik gebaseerd op de gegevens die aanwezig zijn.  Bepalen van de significante gebruikers –Groot aandeel? kWh of Euro Focus van het energiebeleid?  Indeling volgens grootte van verbruik  Indeling volgens grootte van potentieel om te kunnen besparen  Indicatie van sensibilisering  1. Significante energieverbuikers: definitie van grootte mag zelf bepaald worden. Cfr Pareto toepassen  2. Vervolgens maatregelen invoegen om het energieverbruik te verlagen volgens de detail analyse  3. prestatieborging/verbeteren Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspect 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

13 Implementatie 2. De initiële analyse praktisch  Stap 1 –Voer een profielanalyse uit door de verbruiksgegevens (elektriciteit, gas en de diverse brandstoffen) te analyseren  Stap 2 –Verdeel het energieverbruik over de verschillende energieverbruikers  Stap 3 –Vertaal het energieverbruik in kWh, kosten en CO2  Stap 4 –Bepaal de methode om de significante energieverbruikers in kaart te brengen  Stap 5 –Bepaal hoe de energieaspecten onder beheer kunnen gebracht worden door een analyse van de significante energieverbruikers Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspect 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

14 Implementatie 2. Detailanalyse  Opdeling van de doelstellingen van de significante energiegebruikers – Technisch  Programma tot implementatie van energietechnieken –Management  Werkinstructies en procedures voor een goed energiegebruik –Gedrag  Opleiding/communicatie en sensibilisering Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspect 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

15 Implementatie 3. Relevantie wetgeving – register energiewetgeving  Maak een overzicht van de relevante wetgeving voor het bedrijf met datum van toepassing bijvoorbeeld: –Milieucharter provincie –EPB decreet –EPB besluit energieprestatie-eis –Besluit energieplanning –VER-besluit –Vlarem 1 –Vlarem 2 –IMJV rapportering Vlaanderen –EN 16001 –… –Voor elk van de wetgeving worden de relevante documenten bijgehouden Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

16 Implementatie 4. Energiedoelstellingen  De organisatie moet gedocumenteerde energiedoelstellingen en taakstellingen vaststellen en implementeren –Energiedoelstelling Algemeen doel mbt energie, afgestemd op het energiebeleid –Energie taakstelling (target) kwantificeerbare gedetailleerde energieprestatie waaraan moet voldaan worden om de doelstelling te behalen  Verantwoordelijkheden, datum en middelen ter beschikking stellen Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

17 Implementatie 4. Energiedoelstellingen voorbeeld  Policy –Verlagen van CO2 emmisies  Objective 1 –“Verlagen van het energieverbruik op de persluchtinstallatie”  Target –“30% besparing in een periode van 5 jaar”  Energy factor –“prodcutiecapaciteit van 1.000 ton/h – 8760 operationele werkuren – 10000 m² industriële activiteiten”  Programma ActionResponsibleTimeBudget Installatie van een frequentiegestuurde compressor FacilityJan. 2012250.000 € Opsporen van persluchtlekken Technische dienst 2x per jaar5.000 € Verlagen van persluchtdrukTechnische dienst Dec. 2010Geen Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

18 Implementatie 5. Directievertegenwoordiging  Het managment dient een vertegenwoordiger aan te duiden die de mogelijkheid heeft om: –Gedefinieerde taken –Verantwoordelijkheden –Bevoegdheden te bepalen voor diverse medewerkers. De doelstelling hierbij is dat: –de vereisten van de norm worden geimplementeerd en dat het energiemanagementsysteem wordt opgezet en onderhouden. –er een opvolgingsysteem wordt opgezet om de voortgang te rapporteren aan de directie. –er oplossingen worden gedefinieerd om het energieverbruik te optimaliseren en verbeteren. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenw. 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

19 Implementatie 6. Training  De organisatie definieert de competenties en de training voor haar behoeften –Opleidingsdag EN16001 –Introductie tot energiebesparingen  Doelstelling training: –Kennis over het energiebeleid en het energieprogramma –De eisen en bepalingen van het energiemanagementsysteem beheren –Welke invloed kan de medewerker hebben op het energieverbruik –Bepalen van de taken en de verantwoordelijkheden als medewerker –Overzicht van de voordelen energiebesparingen en energieoptimalisaties  De werknemers die een impact hebben op de significante energieverbruikers moeten bekwaam zijn en op de hoogte zijn van de energiebesparingen. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

20 Implementatie 7. Documentatie  Documenteren van maatregelen,procedures opleidingen, etc… –Instellingen HVAC installatie –Instellingen persluchtinstallatie –Logboek elektriciteitsverbruik –Opvolging specifiek energieverbruik –Procedures aankoop –Instructies –… Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

21 Implementatie 8. Operationele controle  Omschrijving in 1 pagina hoe de besparing dient bereikt te worden en welke zaken daarvoor dienen uitgevoerd te worden.  Bijvoorbeeld de omschrijving van de procedure  Bijvoorbeeld de energie instructie  … Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

22 Implementatie 9. Monitoring en meten  De organisatie moet de eisen voor monitoring en meting vastleggen en omschrijven  Implementatie van een energiemonitoringsysteem en monitoringsplan: Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

23 Implementatie 10. Preventieve en corrigerende maatregelen  Corrigerende maatregelen Analyse: Aan de hand van de energieaudit is bijv. vastgesteld dat de koelinstallatie een lage COP heeft. Oplossing: Vervanging van de koelinstallatie door een nieuwe installatie met hoge COP  Preventieve maatregelen Analyse: Aan de hand van de energieaudit is bijv. vastgesteld dat er gelijktijdig wordt gekoeld en verwarmd. Oplossing: configuratie van de regeling zodat er niet meer gelijktijdig wordt gekoeld en verwarmd. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

24 Implementatie 11. Audit van het EMS  Op periodieke tijdstippen management systems audits uitvoeren –Periode:1 x per jaar Analyse: –Worden de bepalingen, taken en eisen van het energiemanagementsysteem nageleefd? –Welke zijn de uitgevoerd acties? –Welke zijn de gerealiseerde besparingen in vergelijking met de vorige periode?  Compliance Audit –Controle van de taken die in het kader van de wetgeving dienen uitgevoerd te worden, bijv: EPB, energieplanning, etc…  Systeem audit –Worden de procedures nageleefd?  Performance audit –Zijn de maatregelen uitgevoerd  controle via een expert. Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

25 Implementatie 12. Management review InputOutput Follow up vorige management reviewBeslissingen nemen over: Terugkoppeling van de management system audit - implementatie energiebesparingen Resultaten van compliance audit- taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen Resultaten van de systeem audit Resultaten van de performance audit Overzicht van de status van het EMS Welke besparingen zijn uitgevoerd Welke besparingen zijn gepland Mogelijke optimalisaties in het EMS Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

26 Wat kan Encon voor u doen in het kader van ISO 50001?  1. implementatie en begeleiding voor het behalen van de ISO 50001  2. Encon brengt in 2012 nieuwe software op de markt specifiek voor de definitie en opvolging van ISO50001 (verdeling via de website): –Definitie van het EMS volgens vastgelegde procedure in de software –Centralisatie van data –Documentenbeheer –Rapportagemogelijkheden voor directie en voor certificeringsorganisatie –Opvolging van resultaten –Takenplanning –Mogelijkheid tot koppeling van energiemonitoring Doelstelling software: snellere implementatie voor het behalen van de ISO-50001 norm en eenvoudige gebruiksvriendelijke opvolging. Lage kostprijs Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

27 Wat kan Encon voor u doen in het kader van ISO 50001?  3. opleidingscentrum om personen op te leiden in energiebesparingen en ISO-50001  4. Afdeling: efficient energie besparen: uitvoeren van energieaudits & analyse van energiebesparingen  5 Afdeling: verstandig energie produceren: begeleiden van projecten in alternatieve energie  6. Implementatie van een energiemonitoringsysteem  7. Uitvoeren van management system audits: –Compliance audits –Systeem audits –Performance audits Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

28 Quickwins: Analyse verbruik Stille uren

29 Case studie Daikin Oostende Plaatsing van energiemonitong Totaal Verbruik: 13 GWh/jaar In het weekend en nacht Base load: gemiddel van 750 kW Totaal verbruik buiten de werkuren: ± 3,3 Gwh/jaar Totale kostprijs: ± 210.000 €/jaar Besparingspotentieel : 120.000 €/jaar Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

30 Case studie Compbell Foods Controle van nullastverliezen Totaal Verbruik: 3,4 GWh/jaar – 430.000 €/jaar In het weekend en nacht Base load: gemiddeld van 200 kW Controle verbruik buiten werkuren Gemeten 95.000 €/jaar Besparingspotentieel : 50.000 €/jaar Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

31 Quickwins: Verlichting

32 Verlichting – Case studie Totale investeringskosten± 100.000 € Subsidies± 14.000 € Totale besparingen± 49.000 €/jaar Totale opbrengst over 20 jaar ± 880.000 € Terugverdientijd1,7 jaar  RESULTAAT: 63% ENERGIEBESPARING MET VERHOGING VAN VERLICHTINGSSTERKTE Bestaande werkhal Totaal aantal armaturen: 665 – 2 x 58W Geinstalleerd vermogen: ± 93 kW Verlichtingssterkte: ± 100..200 lux Relighting (met dimming en sturing) Totaal aantal armaturen: 487 – 2 x 49W Geinstalleerd vermogen: ± 46,75 kW Verlichtingssterkte: ± 200…250 lux Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

33 Quickwins: Verwarming

34 Meetcampagne Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

35 Case studie – SKF Tongeren Afstellen verwarmingsinstallatie Bestaande werkhal Gasverbruik: 1.5 GWh/jaar Kostprijs: ± 65.000 €/jaar Afstellen verwarmingsinstallatie volgens PDCA -methode Kostprijs: 13.000 € Gerealiseerde besparing41% - 26.000 €/jaar Terugverdientijd: 0,5 jaar Introductie Definitie Procedure implementatie 1. Beleidsverklaring 2. Inventaris energieaspecten 3. Relevante wetgeveing 4. Energiedoelstellingen 5. Directievertegenwoordiging 6. Opleiding 7. Documentatie 8. Operationele controle 9. Monitoring en meten 10. Prev. Corr. Maatregelen 11. Audit EMS 12. Management review

36 Bedankt voor uw aandacht Encon Neerzijstraat 49 3600 Genk www.encon.be Tel: 0032.89.410.820


Download ppt "EN 16001 ISO 50001 Implementatie energiezorg Encon Neerzijstraat 49 3600 Genk www.encon.be Tel: 0032.89.410.820."

Verwante presentaties


Ads door Google