De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: br. R. Braakman (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. R. Braakman De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Deze week zijn jarig: 12 oktober:zr Renske Bondt Bastiaan Herfst br Pieter Pontier zr Sigrid van de Riet-Hovenga 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten 18 oktober:Pepijn Herfst Jacolien Sytsma

5 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

6 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

9 Psalm 1: 1, 2, 3 1 Welzalig wie niet volgt der bozen raad, niet op de weg der goddelozen staat, wie ook niet zit waar spotters samenscholen, maar wandelt op de weg door God bevolen, wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht, haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

10 Psalm 1: 1, 2, 3 2 Hij is gelijk een altijd groene boom, die men geplant heeft aan een waterstroom, die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen, geen blad verwelkt in hete zomerdagen. De HERE zegent hem met overvloed, zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

11 Psalm 1: 1, 2, 3 3 Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint, hij is als kaf, dat wegwaait in de wind. Hij houdt geen stand als het gericht zal komen en heeft geen plaats te midden van de vromen. God kent de weg van wie rechtvaardig is, maar bozen komen om in duisternis.

12 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

13 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

14 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

15 LvdK 87: 1, 5 1 Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot; want wij zijn voor de zonde dood en wat God zelf heeft afgeschreven zal niet herleven.

16 LvdK 87: 1, 5 5 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

17 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

18 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

19 LvdK 78: 1, 2, 4 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

20 LvdK 78: 1, 2, 4 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

21 LvdK 78: 1, 2, 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

22 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

23 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

24 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

25 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

26 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

27 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

28 Gezang 161, NG82: 1, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

29 Gezang 161, NG82: 1, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

30 Gezang 161, NG82: 1, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

31 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

32 Gezang 182D

33 Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

34 Jongerendienst (Micha)zondag 19 oktober 2014 ‘Gerechtigheid zit hem in de kleine dingen.’ Lidwinakerk Best Raadhuisstraat 209 Tijd: 16.30 uur WELKOM!

35 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Gevluchte Noord-Koreaanse broeders en zusters hebben nu een nieuwe manier gevonden om het Evangelie naar Noord-Korea te brengen: via usb-sticks. Daarom zamelt de SDOK (stichting de ondergrondse kerk) zoveel mogelijk usb’s in om die te vullen met de Bijbel, bijbelstudies en christelijke liederen. De usb’s gaan vervolgens naar Zuid-Korea, van waaruit ze via luchtballonnen boven Noord-Korea verspreid worden. Heeft u gebruikte (of nieuwe) usb-sticks die u wilt afstaan voor dit bijzondere project? Achterin de kerk staat een doos klaar om zoveel mogelijk usb-sticks te verzamelen. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt!bidden Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb


Download ppt "Liturgiebr. J. Braakman (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm1:1, 2, 3 Romeinen5:12 - 6: 4 LvdK87:1, 5 HC Zondag32: LvdK78:1, 2, 4 Gezang179B: Gezang161:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google