De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)"— Transcript van de presentatie:

1 Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)
DLG Leon Gerritsen mei 2009

2 Waar gaan we het over hebben?
Nieuwe stelsel Subsidieverordening SNL Kwaliteitsimpuls (ILG) Natuurbeheerplan Aanvraagprocedure April 2009

3 De winst van het nieuwe stelsel
Provincie: helderheid in doelen Index N&L: een alles omvattende natuurtaal Standaardkostprijzen voor beheer IMNAB: Een eenduidige digitale keten (Boer-Brussel) Zicht op natuurkwaliteit (toekomst) Minder uitvoeringslasten Lagere administratieve lasten voor beheerders

4 De subsidieverordening natuur en landschap.
Deze bestaat uit vier subsidieonderdelen: Natuurbeheer Agrarisch natuurbeheer Landschapsbeheer “natuur/agrarisch” Coördinatie- en organisatiekosten “ANV’s”

5 De subsidieverordening natuur en landschap.
Natuurbeheer Vertrouwen in beheerder (certificering) Natuurbeheerkaart is leidend Peildatum Instandhoudingbeheer (geen resultaatverplichting) Openstelling verplicht (bordjes niet) Recreatievergoeding kan Monitoring (later verplicht/kwaliteitsklassen) Vergoeding staat voor 6 jaar vast

6 De subsidieverordening natuur en landschap.
Agrarisch natuurbeheer Cofinanciering door de EU ( 16 mln/jaar) Beheermaatregelen (geen resultaatverplichting) Voldoen aan de Cross Compliance/randvoorwaarden Monitoring (later verplicht) Peildatum Marktconforme vergoeding

7 De subsidieverordening natuur en landschap.
Agrarisch natuurbeheer Collectief beheer Individueel aanvragen Betalingsaanvraag in de GDI (gemeenschappelijk data informatiesysteem (meitelling)) Gekoppelde probleemgebiedvergoeding

8 De subsidieverordening natuur en landschap.
(Agrarisch) Landschapsbeheer Geen cofinanciering door EU (voorlopig!!) Wel randvoorwaarden (ook bij staatssteun) Voldoen aan instapeis Instandhoudingbeheer Peildatum Vaste vergoeding Algemene beheervoorschriften voor landschapbeheer Specifieke beheervoorschriften voor agrarisch beheer Monitoring (later verplicht)

9 De subsidieverordening natuur en landschap.
Coördinatie- en organisatiekosten Kosten van coördinatie van (agrarisch) beheer Organisatiekosten voor ANV’s Subsidie wordt verstrekt op basis van een zesjarig activiteitenplan en begroting. Vergoedingspercentage is 100% Geen koppeling meer met hectares, etc..

10 De subsidieverordening natuur en landschap.
Monitoring Wordt nog uitgewerkt Kwaliteitsklassen Later verplicht Certificering Geen certificering, dan controle door DLG Wel certificering, dan geen controle, maar audit

11 De subsidieverordening natuur en landschap.
Overgangsbepalingen Uitdienen (p)SN en (p)SAN mag Overstappen van (p)SAN en (p)SN naar SNL kan/mag Keus om over te stappen is afhankelijk van: Pakketeisen vs. nieuwe regeling Huidige vergoeding vs. nieuwe vergoeding 11

12 Uitvoerende diensten SNL
Natuurbeheer: DLG en DR Agrarisch natuurbeheer: AID, Faunafonds en DR Landschapsbeheer “natuur/agrarisch”: DLG of AID en DR Coördinatie- en organisatiekosten “ANV’s”: Provincie

13 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Investeringssubsidie
Inrichten landbouwgrond t.b.v natuur Kwaliteitsverbetering / herstel van bestaande natuur Herstel van milieu- en watercondities Agrarisch: Realisatie agrarisch beheertype Kwaliteitsverbetering agrarisch beheertype Landschap: Aanleg en bescherming

14 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Investeringssubsidie - projectsubsidie (éénmalige investeringen) - programmasubsidie (complexe integrale investeringen) Subsidie functieverandering

15 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Investeringssubsidie
Subsidie op basis van een investeringsplan (art.10) overeenstemmen met doelen in natuurbeheerkaart maatregelen efficiënt en effectief Subsidiepercentage is 95%, mits…….bijzondere gevallen Geen maximum/ha (optie)

16 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Functieverandering
Landbouwgrond naar natuur Doelstelling conform natuurbeheerplan Geen verwervingssubsidie ontvangen Subsidiepercentage 85% Peildatum 1 dag van de maand (complete aanvraag) Binnen 12 maanden kwalitatieve verplichting Subsidie via Nationaal Groenfonds

17 Van Gebiedsplan naar Natuurbeheerplan
Van 1 kaart naar 2 kaarten Beheerkaart Nieuwe kaart Alle lopende overeenkomsten omgezet (omgekat) naar nieuwe systematiek van de Index Ambitiekaart Beleidsarme omzetting van het gebiedsplan Nieuwe natuur Ingerichte natuur die niet voldoet aan ambitie

18 Natuurbeheerplan Is het plan waarin de natuurdoelen van de provincie zijn aangegeven: Beschrijving Kaart Geeft aan waar en voor welke (agrarische) gebieden (beheer)subsidie kan worden verkregen Is gebaseerd op: Index Natuur & Landschap Informatiemodel Natuurbeheer

19

20 Procedure Natuurbeheerplan
Ter inzage vanaf 23 juni 2009 papieren versie op provinciehuis digitaal via website provincie Informatiebijeenkomsten Informatiebrief

21 Vragen en antwoorden Website/databank met vragen/antwoorden voor zowel
beheerders als uitvoerders. Groenloket provincie Brabant Tel: DR (LNV loket) Dienst Landelijk Gebied (Team Natuur) Tel: (013)

22 Vragen?


Download ppt "Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL)"

Verwante presentaties


Ads door Google