De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIO-DIVERSE BEDRIJVENTERREINEN a.k.a. TomvdPOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIO-DIVERSE BEDRIJVENTERREINEN a.k.a. TomvdPOM."— Transcript van de presentatie:

1 BIO-DIVERSE BEDRIJVENTERREINEN tom.decock@pomwvl.be a.k.a. TomvdPOM

2 www.pomwvl.be VASTSTELLING 01  VASTSTELLINGEN  KANSEN EN MOEILIJKHEDEN  CASES  VISIE

3 www.pomwvl.be VASTSTELLING 01

4 1. Vaststellingen Verscheidenheid van dieren- en plantensoorten staat onder hoge DRUK Soorten sterven sneller uit dan ooit tevoren BIODIVERSITEITSCRISIS Meten = Weten: Biodiversiteit = het meetresultaat voor de kwaliteit van onze leefomgeving Inspanningen overheden, ngo’s in het verleden onvoldoende  particulieren  Landbouw  BEDRIJVEN(terreinen)?

5 1. Vaststellingen Weinigen associëren een ‘economische activiteit’ met natuur of behoud van biodiversiteit Thema biodiversiteit leeft relatief weinig bij ontwikkelaars van terreinen, thema “duurzame bedrijventerreinen” wel. Biodiversiteit / Natuur komen hier nog te weinig aan bod Nochtans zijn er op bedrijventerreinen diverse maatregelen mogelijk die meestal zonder grote kosten kunnen bijdragen tot het in stand houden, versterken van de lokale biodiversiteit. GREENFIELD – REVITALISERING - BROWNFIELD  Niveau van de kavel / Individueel bedrijf  Niveau van het terrein / bedrijvenvereniging

6 www.pomwvl.be KANSEN EN MOEILIJKHEDEN 02

7 1. Kansen en Moeilijkheden Kansen:- MVO - Bedrijvenverenigingen + meer parkmanagement - Meer inbedding in beleid en mecenaat bedrijven - Pilootprojecten – Demoprojecten om vertrouwen te wekken Moeilijkheden:- Kennis- en cultuurverschil tussen bedrijfsleiding en natuurliefhebbers - Wantrouwen en onzekerheid t.a.v. gevolgen op LT - Specifiek thema, ver van dagelijkse realiteit van de bedrijfsleiding - Ogenschijnlijk beperkt nut van één maatregel (als cumulatief effect van groter project niet duidelijk is)

8 www.pomwvl.be CASES 03

9 1. Koramic: Marke - Aalbeke Problematiek:- Oude bomputten met kamsalamander gelegen op onbenutte bedrijfsgronden voor lokale bedrijvigheid (eigenaar Koramic) Oplossing:- Nieuw biotoop zoeken - Nieuw biotoop inrichten - Verhuis naar reservaat POTIJZER in Aalbeke (eigenaar Koramic) Resultaat: - Meer en betere natuur - Mooie communicatie-actie voor Koramic - Nodige vergunningen voor KMO-zone vlot verkregen

10

11

12

13 2. Holcim - Lauwe Problematiek:- Stopzetting bedrijf – grote hopen kalkafvalstoffe Oplossing:- Hopen kalk omzetten in kalkgraslanden (kalkflora en- fauna) - Inrichting nieuw biotoop i.s.m. INBO Resultaat: - Meer en betere natuur binnen het reservaat de Bramier - Mooie communicatie-actie voor Holcim - Geen dure afvoerkosten

14

15

16 3. Geen grote projecten nodig om wat voor de natuur te betekenen Boss-Paints: insectenrijke vegetatie

17 3. Geen grote projecten nodig om wat voor de natuur te betekenen Vandewiele, Wervik: Rietvelden als zuivering met robuuste groenschermen

18 4. Intensief vs Extensief Downgraden van het onderhoud = Upgraden van de leefbaarheid … als containerbegrip voor aantrekkelijkheid, diversiteit, … Kopal Kortemark/ Schalaffiemeersen Avelgem (Balta)

19 www.pomwvl.be Visie 04

20 Project “Biodiversiteit @ Starterinfrastructuur” verder uitrollen over de provincie Met dit project willen we onze eigen infrastructuur biodiverser maken en, aan de hand van demoprojecten, de aandacht rond biodiversiteit op bedrijventerreinen provinciaal verruimen  2013 – Site Bootweg,  2014 Starterscentrum Izegem

21 Project “Bio-Diverse bedrijventerreinen” opstarten in 2014 Met dit project willen we biodiversiteit verschalen tot op niveau van het bedrijventerrein. Van bedrijventerrein naar Bedrijfslandschap  Als stapsteen  Binnen Groen-Blauw netwerk A.h.v. diverse GIS-lagen terrein selecteren en uitrollen als demoterrein  Quickscan om kansen in kaart te brenegen  Inzetten op sensibilisering (infomoment Btvereniging)  Inzetten op algemene maatregelen / ingrepen (1 ste niv)  Inzetten op specifieke maatregelen indien mogelijk (soortenspecifiek 2 de niv)

22


Download ppt "BIO-DIVERSE BEDRIJVENTERREINEN a.k.a. TomvdPOM."

Verwante presentaties


Ads door Google