De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Bloedgeld en Bloedakker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Bloedgeld en Bloedakker."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Bloedgeld en Bloedakker

2 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

3 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

4 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

5 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

6 LvK. 259: 1 en 2 Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!

7 LvK. 259: 1 en 2 Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

8 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

9 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

10 Ps. 51: 4 en 6 NB Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

11 Ps. 51: 4 en 6 NB Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, leg op mijn tong de lof van uw genade. Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden voor heel uw volk met lied'ren wijd en zijd. Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal U behagen.

12 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

13 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

14 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

15 Ps. 41: 5 en 6 Zelfs hij, op wien ik voormaals heb vertrouwd, Mijn vreê- en disgenoot, Verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout, Terwijl hij at mijn brood. Maar Gij, o HEER, schiet mij tot hulpe toe; Bewijs genâ, en red, En richt mij op; dat ik vergelding doe, En d' ontrouw palen zett'.

16 Ps. 41: 5 en 6 Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan, Dat zich mijn vijand niet Beroemen zal, noch ik te gronde gaan; Wijl Gij mij bijstand biedt, Mij onderhoudt in mijn oprechtigheid, En, voor Uw aangezicht, Met teed're zorg en trouwe hulp geleidt Naar 't eeuwig zalig licht.

17 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

18 Preek Bloedgeld en Bloedakker >>> Ps. 130: 2 en 4 Schriftlezing: Matt. 27: 1-10

19 Ps. 130: 2 en 4 Zo Gij in 't recht wilt treden, O HEER, en gadeslaan Onz' ongerechtigheden, Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving Altijd bij U geweest; Dies wordt Gij, HEER, met beving, Recht kinderlijk gevreesd.

20 Ps. 130: 2 en 4 Hoopt op den HEER, gij vromen; Is Israël in nood, Er zal verlossing komen; Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt, op hun gebeden, Gans Israël eens vrij Van ongerechtigheden; Zo doe Hij ook aan mij.

21 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

22 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

23 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

24 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

25 LvK. 399: 4 en 5 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

26 LvK. 399: 4 en 5 Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen, Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren, en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.

27 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

28 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

29 Opw. 334: 1, 2 en 3 Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

30 Opw. 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

31 Opw. 334: 1, 2 en 3 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

32 Opw. 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

33 Opw. 334: 1, 2 en 3 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

34 Opw. 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

35 Liturgie zondag 15 maart Mededelingen LvK. 259: 1 en 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 51: 4 en 6 NB Gebeden Schriftlezing: Matt. 27: 1 - 10 Ps. 41: 5 en 6 Verkondiging Ps. 130: 2 en 4 Collecte Dankgebed LvK. 399: 4 en 5 Geloofsbelijdenis Opw. 334 Zegen

36 D.V. zondag 22 maart a.s. hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. Hakvoort Bloedgeld en Bloedakker."

Verwante presentaties


Ads door Google