De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

3 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

4 Gez. 3: 1, 5 Lof zij den God van Israel, Den HEER', die aan Zijn erfvolk dacht, En, door Zijn liefderijk bestel, Verlossing heeft teweeg gebracht; Een hoorn des heils heeft opgerecht; 't Geen Davids huis was toegezegd, Dat wil Hij ons nu schenken; Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, Door der profeten wijzen mond, Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

5 Gez. 3: 1, 5 Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zon een helder licht. Dat hem in schauw des doods bestraalt, Op 't vredepad zijn voeten richt.

6 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

7 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

8 Ps. 147: 1, 3, 8 1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, Die lief- lijk zijn, en harten treffen. De HEER wil ons in gunst aanschouwen; Hij wil Jeruzalem herbouwen; Vergâren en in vreê doen leven Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

9 Ps. 147: 1, 3, 8 3 Zeer groot is onze HEER, vol krachten; Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten; Daar Zijn verstand, nooit af te meten, Ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil Hij bewaren, Hij houdt ze staand' in hun gevaren; Maar goddelozen doet Hij bukken, Bezwijken onder d' ongelukken.

10 Ps. 147: 1, 3, 8 8 Hij zendt op aarde Zijn bevelen; Zijn woord loopt snel door 's werelds delen; Hij geeft de sneeuw om 't land te dekken, En tot een zachte wol te strekken; Wier wond're vlokken voor elks ogen Gods macht en wijsheid klaar betogen; Of strooit weer, ten bekwamen stonde, Den rijm, als stuivend' as, in 't ronde.

11 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

12 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

13 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

14 Schriftberijmingen 24: 1, 2, 3, 4 1 Wij roepen Koning Christus aan, van God, de Vader, uitgegaan: in menslijk vlees en menslijk bloed heeft ons Gods eigen Zoon ontmoet.

15 Schriftberijmingen 24: 1, 2, 3, 4 2 De Geest van God, die op Hem is, rechtvaardigt zijn getuigenis: die machtig was in woord en werk, Hij bleek het dodenrijk te sterk!

16 Schriftberijmingen 24: 1, 2, 3, 4 3 Die bij de knechten werd geteld, beneden eng’len werd gesteld, is hun verschenen als hun Heer, ontvangt van eng’len lof en eer.

17 Schriftberijmingen 24: 1, 2, 3, 4 4 In heel de wereld is gehoord dit blijde evangeliewoord en waar de tijding werd geloofd, is Hij erkend als Heer en Hoofd.

18 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

19 >>> L.v.K. 445: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1 - 18 Preek

20 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

21 L.v.K. 445: 1, 2 1 God heeft mij zijn Zoon gegeven, door 't geloof nam ik Hem aan; ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, heeft mij God in Hem verkoren, eer zijn woord met scheppersmacht dit heelal tot aanzijn bracht.

22 L.v.K. 445: 1, 2 2 Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij, heeft de zegepraal verworven en het leven, ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten, maar, uit deernis met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.

23 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

24 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

25 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

26 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

27 Ps. 27: 1 NB 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de Heer die mij behouden zal!

28 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

29 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

30 Ps. 27: 7 NB 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

31 Mededelingen Gez. 3: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 147: 1, 3, 8 Gebed Schriftlezing: Joh. 1: 1 - 18 SB 24: 1, 2, 3, 4 Preek L.v.K. 445: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 27: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 27: 7 NB Zegen Liturgie zondag 4 januari

32 Volgende week hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google