De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 123 oktober 2014 Jeugdraad voor dummies Installatie VGC-jeugdraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 123 oktober 2014 Jeugdraad voor dummies Installatie VGC-jeugdraad."— Transcript van de presentatie:

1 p. 123 oktober 2014 Jeugdraad voor dummies Installatie VGC-jeugdraad

2 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 2 Inhoud Opdrachten Structuur Samenstelling Werking Advies geven

3 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 3 Opdrachten Adviezen geven en voorstellen formuleren >op eigen initiatief >op verzoek van de VGC Verplicht advies over: >het jeugdbeleidsplan >de verantwoordingsnota Samenwerking en overleg te bevorderen tussen de jeugdsector en andere sectoren en/of adviesorganen Stimuleren van inspraak bij jongeren in het jeugdbeleid

4 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 4 Structuur (1) Algemene vergadering (AV): >algemene jeugdthema’s >beleidsplannen >input aan de agendacommissie >mandaten geven >4 à 5 bijeenkomsten >werkgroepen oprichten

5 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 5 Structuur (2) Agendacommissie: >(onder)voorzitter(s), vertegenwoordigers College en secretariaat >draaischijf voor informatie >denktank voor jeugdaangelegenheden >jaarplanning >voorbereiding van de AV >bespreking van verslagen en adviezen >informatiedoorstroming over de werkgroepen aan de AV >afstemming van alle jeugdraadactiviteiten

6 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 6 Structuur (3) Werkgroep: >Leden uit de AV >Kiezen zelf (onder)voorzitter >Visieontwikkeling en advies geven over een specifiek jeugdthema >Bijvoorbeeld “Subsidies” en “Vakantiebeleid en speelpleinen”

7 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 7 Samenstelling (1) Leden >Afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven >Geïnteresseerden jongeren, gecoöpteerd door de jeugdraad >Deskundigen in het jeugdbeleid, gecoöpteerd door de jeugdraad Waarnemers >Collegeleden en hun vertegenwoordigers >Deelnemers met een politiek mandaat >Administratie >Andere deelnemers (pers, bezoekers, sprekers)

8 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 8 Samenstelling (2) Voorwaarden >16 – 30 jaar of aantoonbare band >Actief betrokken bij de organisatie waardoor aangeduid >Slechts één organisatie vertegenwoordigen >Woonachtig in Brussel of aantoonbare band >Nederlandstalig zijn Rechten en engagementen >Spreek-, stem- en inzagerecht >Bijwonen van vergaderingen >Informeren van achterban Beëindiging lidmaatschap >Door de organisatie >Bij ontslag uit de jeugdraad of organisatie >Einde van de legislatuur

9 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 9 Werking De jeugdraad heeft een open karakter, de leden formuleren het advies. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt, maar kan delegeren naar de ondervoorzitter(s). Hij/zij ondertekent de adviezen en verslagen. Secretariaat gebeurt door administratie. Communicatie gebeurt via email en de website: www.brusselbazaar.be.

10 23 oktober 2014 Installatie VGC -jeugdraad p. 10 Advies geven Soorten advies >Verplichte adviesvraag >Advies op eigen initiatief Vorm >Het advies is een tekst met argumenten en motivatie >Er wordt gestreefd naar consensus Wat daarna? >De administratie bezorgt het advies aan het college >Het college kan het advies volgen of niet-volgen >Indien het college afwijkt moet het het afwijkend standpunt motiveren binnnen de 60 dagen na de advisering. >Het advies maakt deel uit van het collegebesluit over dat onderwerp


Download ppt "P. 123 oktober 2014 Jeugdraad voor dummies Installatie VGC-jeugdraad."

Verwante presentaties


Ads door Google