De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kansarmoede ‘t school is van iedereen’ Stuurgroep 25/09/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kansarmoede ‘t school is van iedereen’ Stuurgroep 25/09/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kansarmoede ‘t school is van iedereen’ Stuurgroep 25/09/2014

2 Agendapunten 1. Welkom 2. Stand van zaken mbt Contacten/gesprekken met experts ifv organisatie stage docenten en studenten/knoop doorgehakt+ motivatie Professionaliseringstraject ifv screening curriculum Onderzoeksluik (deel lectoren/deel studenten) 3. Docentenstage achter de rug Programma Beleving 4. Verdere verloop 5. Uitwisseling van bedenkingen/vragen

3 Contacten/gesprekken met experts ifv organisatie stage docenten/studenten OCMW Diest, dienst diversiteit, de werkgroep armoede, OCMW Scherpenheuvel, CAW, PRIC,…. Kristien Vanspauwen: welzijnszorg Linda Vandael: medewerker integraal welzijnswerk - CAW Limburg Lieven Verlinde – ‘t lampeke Leuven

4 ‘De kloof een beetje dichten Professionaliseringstraject’ ifv screening curriculum kleuteronderwijs 29/04 opstartsessie 03/07 eerste sessie op maat (samen met GroepT) -5 lectoren BSA opleiding/curriculum -Analyse door steunpunt Diversiteit en Leren = gelijkenissen en discrepanties mbt de antwoorden van de leden -Nog 5 sessies te gaan

5 DOMEINEN & INDICATOREN SCO RE (1- 5) VERANTWOORDING VAN DE SCORE EN/OF AANTOONBARE VOORBEELDEN MOGELIJKE ACTIES PRIORI TEIT (KT, MLT, LT) / NVT 1. Visie op armoede en sociaal- culturele ongelijkheid 1.De lerarenopleiding draagt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het voorbereiden van toekomstige leraren die in staat zijn om kansarme kinderen gelijke leer- en ontplooiingskansen te bieden uit in haar visie en beleid. [1] [1] Prioriteit: KT = korte termijn, MLT = middellange termijn, LT = lange termijn, NVT = niet van toepassing

6 Onderzoeksluik (deel lectoren/deel studenten) Onderzoek deel 1 Beginsituatie analyse opleiding Onderzoek deel 2 Beginsituatie analyse studenten Onderzoek deel 3 Effectmeting docentenstage Onderzoek deel 4 Effectmeting studentenstage (1) Effectmeting studentenstage (2)

7 Onderzoek deel 1: Beginsituatie analyse opleiding Bevraging opleiding op 25/04 opleidingsdag (via vragenlijst anoniem) Verwerking

8 Onderzoek deel 2: Beginsituatie analyse studenten 2 focusgroepen (D + H) met telkens 5à6-tal derdejaarsstudenten BAKO Gerealiseerd in mei/juni 2014 Verwerking gegevens: stagiaire Evy Mentens Enkele impressies o Sterke verschillen in voeling met kansarmoede o Spreken vooral over stage-ervaringen, minder over persoonlijke ervaringen  Eerste confrontatie met kansarmoede tijdens stage  Beperkte voorkennis o Taboesfeer (zowel bij ouders van kls als onder studenten BAKO) o Bieden oplossingen om als school/KO op een goede manier om te gaan met kansarmoede bij kls

9 Onderzoek deel 3: Effectmeting docentenstage 6 betrokken lectoren uit Heverlee en Diest Semi-gestructureerd interviews PRE en POST docentenstage o Premeting gerealiseerd in mei/juni 2014 o Postmeting volgt in november 2014  effecten op middellange termijn Enkele topics PRE- interview kansarmoede: o Als lector: voeling met kansarmoede in BAKO/DLO opleiding en in brede job (lesgeven, stagebezoeken, omgang studenten,… ) o Als burger: voeling met kansarmoede in eigen leven o Noden, verwachtingen, behoeften: wat zou hen helpen om in te spelen op kansarmoede in werk of begeleiding van studenten?  beperkte communicatie van deze resultaten naar projectleiders ter vormgeving docentenstage

10 Onderzoek deel 4: Effectmeting studentenstage (1) PREMETING bij interventiegroep o 2013-2014: 2 focusgroepen eerstejaarsstudenten D+H  Impressies beperkt gecommuniceerd naar projectleiders ter verbetering studentenstage  Gegevens niet verder kwalitatief verwerkt (haalbaarheid)  Einde van het academiejaar o 2014-2015: 2 focusgroepen eerstejaarsstudenten D+H  Gepland eind sept/okt, begin academiejaar  Keuze op toevalswijze van 6 studenten uit 10 participerende studenten aan studentenstage in D + H Topics focusgroepen analoog aan docenten met meer focus op stage-ervaringen studenten

11 Onderzoek deel 4: Effectmeting studentenstage (2) POSTMETING bij interventiegroep o 2 focusgroepen (D+H) in december o Bij 6-tal studenten (D+H) o Zelfde studenten zoals bij premeting POSTMETING bij controlegroep o 2 focusgroepen (D+H) in december o Keuze op toevalswijze van telkens een 6-tal studenten op uit een andere leerbegeleidingsgroep o Controle voor normale evolutie in houding ten opzichte van kansarmoede doorheen de opleiding  Verwerking van gegevens: Kwalitatieve analyse met behulp van Nvivo software

12 Docentenstage achter de rug Programma 1e dag ocmw gebouw starten 9.00 - 12.30 opstart algemeen - oefeningen - denken rond armoede 12.30 middagmaal leren ondernemen sociaal restaurant 13.30 start getuigenissen in kinderwerking Fabota 15.30 reflectie eerste dag 16.30 afronden

13 2e dag 10.00 - 13.00 Cie Tartaren theaterruimte Film vluchteling + debat Film ruimte innemen + debat gesprek rond sociaal -artistiek met diverse groep mensen 13.00 tot 14.00 broodmaaltijd in buurthuis 14.00 -17.00 uur: dialoog met Bart Demyttenaere 17.00 - 18.00: verzamelen reflecties en gesprek 18.00 warme maaltijd buurthuis 19.30 - 21.30 uur Dialoog met Karen Daniëls – gezinsbegeleiding en coördinatie dagopvang Wurpskes link kinderopvang naar overgang kleuteronderwijs

14 3e dag 9.00 tot 12.00 uur (kinderwerking) debat onderwijsmensen 12.00 - 13.00 broodmaaltijd 13.00 -15.00 eindbespreking - conclusies – kapstokken – concrete acties

15 SAMEN IN RELATIE GAAN VASTHOUDEN WIJ MOETEN ALS ‘ONDERWIJSMENSEN’ ‘WELZIJN’ IN ONS HART EN IN ONZE OPLEIDING SLUITEN VERBINDEN EN SAMEN TIJD EN RESPECT VEEL VALLEN, ALTIJD WEER OPSTAAN MET HEEL VEEL KRACHT

16 DICHTERBIJ DAN JE DENKT BLIK WORDT VERRUIMD ZOALS WIJ ZIJN OPGEVOED KIJKEN WIJ NAAR ANDEREN WE ZITTEN SAMEN IN DE BOOT MAAR IK BEN NIET DE KAPITEIN DURVEN KWETSBAAR ZIJN WE KUNNEN EEN VERSCHIL MAKEN SAMEN MET ANDEREN

17 Verder verloop project -Finaliseren screening curriculum -Verderzetten metingen en verwerking -Studentenstage -Concrete acties formuleren -Rapportering

18 Tijd voor vragen en bedenkingen Bedankt


Download ppt "Project Kansarmoede ‘t school is van iedereen’ Stuurgroep 25/09/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google