De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE EERSTE KLASSEN 28 augustus 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE EERSTE KLASSEN 28 augustus 2014"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE EERSTE KLASSEN 28 augustus 2014
zondag 9 april 2017 Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE EERSTE KLASSEN 28 augustus 2014 Informatie Kempenhorst College

2 DE HEER MOL, ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERBOUW
zondag 9 april 2017 Kempenhorst College DE HEER MOL, ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERBOUW Informatie Kempenhorst College

3 Informatie Kempenhorst College
zondag 9 april 2017 zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

4 PROGRAMMA Informatie ouderraad
zondag 9 april 2017 PROGRAMMA Informatie ouderraad Organisatorische en onderwijskundige informatie Determinatie Remedial Teaching Pauze Kennismaken met mentor Afsluitend drankje zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

5 MEVROUW VAN HOOF OUDERRAAD
zondag 9 april 2017 Kempenhorst College MEVROUW VAN HOOF OUDERRAAD Informatie Kempenhorst College

6 ORGANISATORISCHE INFORMATIE
zondag 9 april 2017 ORGANISATORISCHE INFORMATIE Schoolgids Magister Correspondentie Verkeersveiligheid Buspasjes Verlofaanvragen Introductiekamp Roosters Schoolgids deel 1 en 2 : Niet gedrukt Op site te downloaden Via mentor een schriftelijk exemplaar aan te vragen wordt bij correspondentie ook regelmatig naar verwezen Magister * Leerling krijgt account, ouder in principe niet. Moet onderwerp van gesprek zijn. Vanuit pedagogische overwegingen. Indien ouders dat wensen, kunnen ze een account aanvragen bij de mentor. Digitaal leerlingvolgsysteem op school en thuis Thuis punten in te zien, aanwezigheid, hv en bv Zien wanneer uw kind een so en toets heeft en waarover cijfers huiswerk in magister Agenda blijft leidend Mentoren laten na de pauze ahv voorbeeld zien hoe Magister werkt Correspondentie: Via de mail (school of mentor). Eerste brief ook nog op papier mee. Brief met antwoordstrookje ook via leerling Verkeersveiligheid Verkeerslichten Brengen naar school Verlofaanvragen Een dag via afdelingsleiders Meerdere dag via afdelingsleiders (bij plaatsvervangend directeur, de heer Huskes) Ruim op tijd Strengere eisen Buspasjes Alleen voor leerlingen uit Goirle en Tilburg Alleen voor ‘s ochtends Tussen 1 november en 1 maart mogen de lln het 8e uur iets later weg (10 minuten) Alle andere aanvragen schriftelijk indienen bij afdelingsleiders (graag met motivatie) Begrijpelijk bij bijvoorbeeld Diessen/Hilvarenbeek Introductiekamp Doel de leerlingen uit de klas beter te leren kennen, maar ook leerlingen uit andere klassen. Via de mentor meer informatie 10,11,12 september Roosters Leerlingen nemen altijd de spullen mee volgens het rooster dat ze op papier hebben uitgereikt gekregen De roosterwijzigingen staan op de monitoren in het gebouw Rooster in Magister is niet leidend. zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

7 ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE
zondag 9 april 2017 ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE Vakkenstructuur Projectonderwijs Talentontwikkeling Begeleidingsles zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

8 VAKKENSTRUCTUUR Bk- en BL- klassen: vakdomeinen
zondag 9 april 2017 VAKKENSTRUCTUUR Bk- en BL- klassen: vakdomeinen Bijvoorbeeld Mens en Natuur Mens en Maatschappij TOPm-klassen: ‘traditionele’ vakken Alle klassen: praktijkgerichte aanpak! Vakkenstructuur TOPm praktijkgerichte aanpak (met onder andere projectonderwijs, talentontwikkeling) trots landelijk gekeken wordt naar onze aanpak. Vooral projecten en talentontwikkeling belangrijke rol. zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

9 INFORMATIE PROJECTONDERWIJS
zondag 9 april 2017 INFORMATIE PROJECTONDERWIJS Leerlingen draaien 4 weken lang een project Een project staat voor 4-6 lesuren per week in het rooster In totaal draaien de leerlingen 8 projecten per jaar Beoordeling: Punt proces en punt product Projecten: 4 lesuren per week de TOPm-klas, 6 lesuren per week in de andere vmbo-klassen. Voorbeelden leerjaar 1: Prentenboek en ‘t Lisje zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

10 TALENTONTWIKKELING Leerjaar 1 TOPm-klas Leerjaar 1 BL- en BK-klas
zondag 9 april 2017 TALENTONTWIKKELING Weken: Groen Zorg en Welzijn Sociale Media Extra Sport Leerjaar 1 TOPm-klas Weken: Leerjaar 1 BL- en BK-klas Groen Zorg/welzijn Administratie Techniek Sociale Media Extra Sport Talentontwikkeling vast programma In leerjaar 1 3 componenten: sociale media, sporten, bezoek afdelingen bovenbouw Sport: Onderdelen uit onderdelen van sporten die niet in het reguliere programma zitten Onderdelen gebaseerd op leerling specifieke eigenschappen Denk aan: Lacross, Circusonderdelen, golf, zwemmen/snorkelen enz. Sociale media: Gevaren van sociale media Betrouwbaarheid, objectiviteit informatie Opzoeken informatie Bezoeken afdelingen bovenbouw zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

11 BEGELEIDINGSLES Taal- en rekentoets eindexamen
zondag 9 april 2017 BEGELEIDINGSLES Taal- en rekentoets eindexamen Bij de TOPm-klassen: voorbereiding geïntegreerd in lessen Nederlands en wiskunde Bij de Bk- en Bl-klassen: apart uur begeleidingsles in lessentabel Start aan het begin van het schooljaar Telt vanaf 2016 mee voor slaag-/zakregeling. zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

12 DETERMINATIE OVERSTAP NAAR EEN ANDERE LEERWEG zondag 9 april 2017
Informatie Kempenhorst College

13 DETERMINATIE Overstap op basis van
zondag 9 april 2017 DETERMINATIE Overstap op basis van determinatie-normen in de BK-klassen overgangsnormen in alle klassen Normen worden door de mentor besproken na de pauze Mogelijke overstap naar een ander niveau: Als blijkt dat een leerling het niveau van een leerweg niet aankan (aan het einde van het schooljaar) Als blijkt dat het niveau van een leerweg te gemakkelijk voor een leerling is Overstap in principe pas aan het einde van het schooljaar Gaat om een beperkt aantal leerlingen zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

14 MOGELIJKHEDEN VAN OVERSTAP:
zondag 9 april 2017 MOGELIJKHEDEN VAN OVERSTAP: 1Bl 1BK 1TOPm 2Bl 2BK 2B 2K 2TL 2BL 2K of 2BK zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

15 MEVROUW PASMANS ORTHOPEDAGOOG
zondag 9 april 2017 Kempenhorst College MEVROUW PASMANS ORTHOPEDAGOOG Informatie Kempenhorst College

16 zondag 9 april 2017 Leerlingbegeleiding Mentoren signaleren en ondersteunen hulpvragen van leerlingen uit mentorklas Mogelijkheid bestaat om leerling na periode ondersteuning te bespreken met orthopedagoog Kan leerling aangemeld worden voor extra (interne) begeleiding? Ouders worden hierbij betrokken In specifieke gevallen wordt leerling doorverwezen naar externe begeleidingsvorm Donderdag 28 augustus Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

17 Interne begeleidingsvormen:
zondag 9 april 2017 Interne begeleidingsvormen: Individuele begeleiding (voormalig Leerling Gebonden Financiering) School Maatschappelijk Werk Leerweg Ondersteunend Onderwijs Remedial Teaching Sociale vaardigheidstraining BOF (leren omgaan met faalangst) Kansklas Orthopedagoog Donderdag 28 augustus Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

18 RT- Begeleiding Dyslexie
zondag 9 april 2017 RT- Begeleiding Dyslexie Dyslexie-ondersteuning Kempenhorst College: Doel: leerling zelfstandig leren omgaan met dyslexie Goede opvang voor alle eerstejaars Opstart met kennismakingsgesprek alle leerlingen Leren omgaan met ondersteuningsprogramma’s Voor alle leerlingen: faciliteiten gericht op compensatie Remedial Teaching (onderbouw – bovenbouw) voor hardnekkige dyslexie Donderdag 28 augustus Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

19 LEERLINGBEGELEIDING Ouders Leerling Mentor Afdelingsleider
Basisschool Vakdocenten Leerling Mentor Decaan Afdelingsleider Directie Ronald 19

20 Samen staan we sterk! “Er bestaat een direct verband tussen
zondag 9 april 2017 Samen staan we sterk! “Er bestaat een direct verband tussen het succes van de leerling op school en ouderbetrokkenheid bij de schoolprestaties van de leerling.” zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

21 zondag 9 april 2017 NA DE PAUZE: KENNISMAKING MET DE MENTOR EN AFDELINGSLEIDER/LEERLING-COÖRDINATOR: KLAS LOKAAL MENTOR 1BKa J2.0 De heer Van der Loo 1BKb B2.6 De heer Van der Zanden 1BKc B2.8 Mevrouw Schattevoet 1BKd J1.5 De heer Van der Eertwegh 1BKe J1.3 De heer Meeuwis 1BLa P0.2+ De heer Van Roosmalen/ Mevrouw Peeters 1BLb P0.4 Mevrouw Bekkers 1Blc P0.3 De heer Hofmeijer, mevrouw Linders 1BLd P0.5 De heer Obbema 1Ta J2.2 Mevrouw Van Heijster 1Tb J2.4 Mevrouw Eijkemans 1Tc B2.5 Mevrouw Van Hest zondag 9 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

22 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
zondag 9 april 2017 Kempenhorst College BEDANKT VOOR UW AANDACHT! Informatie Kempenhorst College


Download ppt "WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE EERSTE KLASSEN 28 augustus 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google