De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE VOOR RUIMTE. AANLEIDING Vaststelling beleidskader VAB in 2003 VAB-beleid geeft ruimte voor: - nieuwe functies en/of - nevenfuncties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE VOOR RUIMTE. AANLEIDING Vaststelling beleidskader VAB in 2003 VAB-beleid geeft ruimte voor: - nieuwe functies en/of - nevenfuncties."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE VOOR RUIMTE

2 AANLEIDING Vaststelling beleidskader VAB in 2003 VAB-beleid geeft ruimte voor: - nieuwe functies en/of - nevenfuncties binnen (voormalige) agrarische gebouwen RvR-component in VAB-beleid: ≥1000m² = max. 1 woning Standpunt LTO Noord: - VAB-beleid prima voor vrijkomende bedrijfsgebouwen - voorstander van apart RvR-beleid - bij voorkeur geen compensatie in landelijk gebied Standpunt GS: - VAB-beleid vaststellen - RvR-beleid opstellen

3 LAND- EN TUINBOUW IN NOORD-HOLLAND Waarom inzet van LTO Noord op VAB en RvR? Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw: - ca. 135.000 ha cultuurgrond - ca. 5.500 agrarische bedrijven Perspectief voor de landbouw in NH (LEI): - doorkijk naar 2015 - gezonde agrarische bedrijfsstructuur - voortgaande schaalvergroting (factor 1,5 - 2) - afname aantal bedrijven (ca. -40%, 2200 bedrijven) Mogelijkheden vrijkomende gebouwen van belang!

4 STANDPUNT LTO NOORD Schaalvergroting zet door; minder maar grotere bedrijven Goede productieomstandigheden noodzaak voor blijvers Oplossing creëren voor vrijkomende gebouwen: VAB – RvR Voorkeur voor RvR: - geen insluip gebiedsvreemde functies - sanering biedt ruimte voor blijvers - landschappelijke kwaliteitsverbetering - beleidsruimte voor oprekken bouwvlakken Inzet bij tot stand komen RvR-beleid op: - geen sloopnormen opnemen→ maatwerk nastreven - compenseren in/nabij bestaand bebouwd gebied - aantrekkelijk maken voor initiatiefnemers - toepasbaar voor bedrijfsverplaatsing

5 NIEUW BELEIDSKADER RUIMTE VOOR RUIMTE Vertaalslag inhoud door Fred Blok en Koos Bakker LTO Noord-input verwerkt: - geen sloopnormen → maatwerk centraal - compensatie bij voorkeur in/nabij bebouwd gebied - toepasbaar voor bedrijfsverplaatsing - aantrekkelijk voor initiatiefnemer LTO Noord ziet perspectief voor toepassing in praktijk Aandachtspunten: - evaluatiemoment - positie gemeenten

6 VRAGEN


Download ppt "INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE VOOR RUIMTE. AANLEIDING Vaststelling beleidskader VAB in 2003 VAB-beleid geeft ruimte voor: - nieuwe functies en/of - nevenfuncties."

Verwante presentaties


Ads door Google