De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 27 januari 19 30 Ontmoetingsavond Katholiek-Gereformeerd 1 februari 19 30 Best Life

5 Deze week zijn jarig: 25 januari:Roos van den Aker zr Ineke de Haas-de Heer br Henk Pruim 26 januari:Lotte Heres 28 januari:zr Ina Ellen-Stoppels zr Hanneke van Harten-Schiebaan 29 januari:zr Marijke Koelewijn-Meester 30 januari:Isa de Fouw

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

10 Psalm 84: 1, 2 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. ’k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

11 Psalm 84: 1, 2 2 Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, de zwaluw legt haar jongen neer bij uw altaren in uw woning. Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER. Want daar is vrede; ik begeer bij U te zijn, mijn God en Koning! Welzalig wie daar wonen mag, hij zingt uw lof van dag tot dag.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

13 Spreuken 10: 10 Wie heimelijk zijn oog dichtknijpt, veroorzaakt ellende, zo’n bedrieger komt ook zelf ten val

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

15 Psalm 55: 1, 9 1 O God, neem mijn gebed ter ore, wil naar mijn bange smeking horen, sla acht op mij, wil antwoord geven. Bang zwerf ik rond, door hoon gewond. De vijand scheldt en pleegt geweld. In toorn belagen zij mijn leven.

16 Psalm 55: 1, 9 9 Werpt op de HERE al uw zorgen: uw leven is bij Hem geborgen. Hij zal de zijnen staande houden. Hij die u schraagt, uw leven draagt, laat nimmer toe, wat men ook doe, dat wie Hem vrezen wanklen zouden.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

20 Psalm 144: 1, 5, 6 1 Gezegend zij de HEER, die t’ allen tijde mijn toevlucht is, mijn hand leert hoe te strijden, die voor ’t gevecht mijn vingers vaardig maakt! Hij is mijn burcht, die van de bergen waakt. Gezegend Hij, de redder van mijn leven, schild dat mij dekt, mijn vesting hoogverheven. Gezegend zij de HEER, die mij behoedt en die de volken brengt onder mijn voet.

21 Psalm 144: 1, 5, 6 5 Maak onze zonen, Heer, als jonge loten, als bomen in hun jeugd hoog opgeschoten, laat onze dochters ranke zuilen zijn van een paleis dat blinkt in zonneschijn. Geef dat op onze pleinen niemand klage, behoed de kudden, doe de rundren dragen, verduizendvoudig 't vee, in veld en wei, vul onze schuur- maak ons van zorgen vrij.

22 Psalm 144: 1, 5, 6 6 Gelukkig is het volk dat ’t allen tijde staat maken mag, o HEER, op uw geleide. Gelukkig ’t volk, waaraan Gij welvaart geeft, het volk dat U, o God, tot Koning heeft!

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

25

26

27 Salomo is als Jezus: Bidden en offeren

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

29 Psalm 128: 1, 2, 3 1 Welzalig zullen wezen wie in Gods wegen gaan. Al wie de HERE vrezen, geeft Hij een rijk bestaan. Met vreugde zult u eten de opbrengst van uw land. U zult gezegend heten, de HERE vult uw hand.

30 Psalm 128: 1, 2, 3 2 Zie, hoe uw vrouw mag bloeien, een wijnstok, groen en fris. En als olijven groeien uw zonen rond uw dis. Zo zal de HERE geven de man die voor Hem buigt, een rijk gezegend leven, dat van zijn gunst getuigt.

31 Psalm 128: 1, 2, 3 3 Gods zegen moog’ u hoeden uit Sion, stad van Hem, opdat u ziet het goede van zijn Jeruzalem. U ziet ook op uw bede uw nageslacht met vreugd. God geve toch de vrede, die Israël verheugt.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

35 LvdK 320: 1 - 4 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

36 LvdK 320: 1 - 4 2 Kinderen van eenzelfde Vader, komt nu tesaam van zuid en noord. Van oost en west treden wij nader tot dit welaangename oord. Kracht van de jeugd, breng nu verheugd de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar.

37 LvdK 320: 1 - 4 3 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

38 LvdK 320: 1 - 4 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

40 Gezang 182C

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen

42

43 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.

44 Aanmelden kan via: Website van Present Eindhoven zie Kruispunt of de Flyer van vorige week Aanmelden kan als: Individu Groep Aanmelden kan voor: Sociale activiteit Praktisch project Bij voldoende aanmelding GEEN praatje volgende week na de dienst ;-)


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: SGJ Psalm84:1, 2 Psalm55:1, 9 Lezen Psalm127: Psalm144:1,5, 6 Tekst Psalm127:1 Psalm128: LvdK320: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google