De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wat is de vrucht van je leven ?

2 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

3 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

4 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

5 Psalm 68: 8, 13 Dat Bazans hemelhoge berg
Met al zijn heuv’len Sion terg’ En wane t’ overtreffen; Wat springt gij, bergen, trots omhoog? Wat wilt g’ u, in der volk’ren oog, Bij Sions berg verheffen? God zelf heeft dezen berg begeerd Per woning, om, aldaar geëerd, Zijn heerlijkheid te tonen; De HEER, die hem verkozen heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft, Zal hier ook eeuwig wonen.


6 Psalm 68: 8, 13 Looft God in Zijn gemeent’ alom,
Den HEER, gij, die in ’t heiligdom, Als Isrels kroost, moogt naad’ren. Hoe vrolijk gaan de stammen op Naar Sions Godgewijden top, Met Isrels achtb’re vaad’ren! De vorsten van elks huisgezin, Zij trekken aan: hier Benjamin; Schoon klein, hij mocht regeren; Daar Juda’s stam, die glorie won; Ginds Nafthali en Zebulon, Om God, hun Koning, t’ eren.


7 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

8 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

9 Psalm 1: 2, 3 NB 2 Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land. Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: het gaat hem wel in alles wat hij doet.

10 Psalm 1: 2, 3 NB 3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. Zij kunnen zich voor God niet staande houden, er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. God kent die wandelt in het rechte spoor, wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

11 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

12 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

13 Psalm 126: 3 3 Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait; Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, Gaat wenend voort, en zaait het al; Maar hij zal, zonder ramp te schromen, Eerlang met blijdschap wederkomen, En met gejuich, ter goeder uur, Zijn schoven dragen in de schuur.

14 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

15 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

16 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

17 Psalm 92: 4, 5, 7, 8 NB 4 Hoe diep zijn uw gedachten!
Geen dwaas die dat verstaat: als onkruid groeit het kwaad; hoe lang zult Gij nog wachten? Zie toch, aan alle zijden plant zich het onrecht voort het bloeit haast ongestoord, niemand komt tussenbeide.

18 Psalm 92: 4, 5, 7, 8 NB 5 Maar Gij, de Allerhoogste
zolang de wereld is- werkers der duisternis zult Gij de dood doen oogsten. Uw tegenstanders, Here, zullen als kaf vergaan; ten oordeel opgestaan zult Gij de vijand keren.

19 Psalm 92: 4, 5, 7, 8 NB 7 Zoals de cederbomen hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron de nederige vromen. Die in Gods huis geplant zijn, zij bloeien in Gods licht als palmen opgericht. Hun lot zal in zijn hand zijn.

20 Psalm 92: 4, 5, 7, 8 NB 8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom tot in hun ouderdom, tot in hun grijze dagen. Welsprekend is hun leven; God is hun heil, hun rots! Ik loof de daden Gods, zijn recht is hoog verheven.

21 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

22 Preek Wat is de vrucht van je leven? groei oogst opbrengst
Schriftlezing: Jesaja : 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: Tekst: >>> L.v.K. 267: 1, 2, 3

23

24 Preek Wat is de vrucht van je leven? groei oogst opbrengst
Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël 3: 12-13 Openbaring 14: 9-20 Tekst: >>> L.v.K. 267: 1, 2, 3

25

26 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

27 L.v.K 267: 1, 2, 3 1 Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid. Na de nacht van strijd en zorgen aanschouwen zij de eeuw'ge morgen, ontwakend tot onsterf'lijkheid. Van moeiten rusten zij. Hun lijden is voorbij. Halleluja, bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon hun werken volgen hen als loon.

28 L.v.K 267: 1, 2, 3 2 Zalig zijn de ontslapen vromen
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen, maar die door God te goeder uur, aan het einde van hun dagen het Vaderhuis zijn ingedragen als rijpe schoven in de schuur. Zij leven bij de Heer en zondigen niet meer. Halleluja! 't Is al volbracht, geen rouw of nacht heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

29 L.v.K 267: 1, 2, 3 3 Dank, aanbidding, prijs en ere,
wordt U, die op de troon zit, Here, door uw verlosten toegebracht! Zaal'gen, die hebt overwonnen brengt roem en lof de Nooit begonnen' en aan het Lam, voor ons geslacht! Hij overwon het graf, wist onze tranen af, halleluja, Hij ging ons voor de heem'len door: Hij voert ons mede in zijn spoor.

30 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

31 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

32 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joel : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

33 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

34 L.v.K. 78: 1, 4 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

35 L.v.K. 78: 1, 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

36 Liturgie zondag 17 augustus
Mededelingen Ps. 68: 8, 13 Stil gebed Votum en groet Ps. 1: 2, 3 NB Lezing van Gods Wet Ps. 126: 3 Gebed Schriftlezing: Jesaja 63: 2-4 Joël : 12-13 Openbaring 14: 9-20 Ps. 92: 4, 5, 7, 8 NB Preek L.v.K. 267: 1, 2, 3 Collecte Dankgebed L.v.K. 78: 1, 4 Zegen

37 Vanmiddag hoopt Ds. A. Hakvoort voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google