De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOORD Het WOORD is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOORD Het WOORD is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene."— Transcript van de presentatie:

1

2 WOORD Het WOORD is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

3 WOORD het vleesgeworden WOORD 1 door mensen... geboren uit een vrouw Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet... Galaten 4:4

4 WOORD het geschreven WOORD 1 door mensen... geschreven door vele auteurs.... > "de Schriften"

5 WOORD het vleesgeworden WOORD 2 uit God...... De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1:35

6 WOORD het geschreven WOORD 2 uit God... Al de Schrift is van God ingegeven... 2Timotheüs 3:16 SV

7 WOORD het vleesgeworden WOORD 3 in de jaren volgroeid En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Lucas 2:52

8 WOORD het geschreven WOORD 3 in de jaren volgroeid geschreven in ongeveer 4000 jaar...

9 WOORD het vleesgeworden WOORD 4 volmaakt Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Johannes 8:46

10 WOORD het geschreven WOORD 4 volmaakt De wet thora des HEREN is volmaakt, zij verkwikt doet terugkeren de ziel... Psalm 19:8

11 WOORD het vleesgeworden WOORD 5 onbegrepen door 'wijzen' Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matteüs 11:25

12 WOORD het geschreven WOORD 5 onbegrepen door 'wijzen' Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging... 2Petrus 1:20 SV

13 WOORD het vleesgeworden WOORD 6 onheus bejegend woorden in de mond gelegd (Mat.26:61); insinuaties (Joh.8:41); onjuiste conclusies (Joh.7:52)

14 WOORD het geschreven WOORD 6 onheus bejegend men 'leest in' wat er niet staat; men leest over wat er wél staat, heen; men trekt onjuiste conclusies

15 WOORD het vleesgeworden WOORD 7 spreekt met gezag... Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. Matteüs 7:29

16 WOORD het geschreven WOORD 7 spreekt met gezag nooit... nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. 2Petrus 1:21


Download ppt "WOORD Het WOORD is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene."

Verwante presentaties


Ads door Google