De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. de Vries Hilversum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. de Vries Hilversum"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

2 Agenda 20 mei 19.30 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. H. Pathuis uit Spakenburg 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum Volgende week zondag zullen wij in de middagdienst D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Gezinsattestatie is aangevraagd door Janita en Mark Smits, zij willen lid worden van de GKv in hun woonplaats ’s-Hertogenbosch.

4 Mededelingen kerkenraad
Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. J. v.d. Dool, G.J. Lenting, K. Sollie, T.C. Treurniet en A. Vonk en tot diaken, br. J.A. Meeske. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 10 juni in de morgendienst. In verband met kerkvisitatie die morgen, 21 mei, zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, uiterlijk vandaag, in te dienen bij de scriba br. D. van Harten.

5 Mededelingen kerkenraad
Morgenavond, 21 mei, vergadert de kerkenraad met diakenen, voorafgegaan door de kerkvisitatie. De collecte is bestemd voor de Diaconie, voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

6 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

7 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

8 175 C

9 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
● Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

10 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

11 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

12 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

13 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

14 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: ● Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

15 Gezang 53: 1 - 4 1 In de lente van mijn leven kwam de vrieskou van de dood. Jong heb ik mijn lief begraven, oud eet ik mijn tranenbrood. 2 Vastend, bidden in de tempel zoek ik bij de heer asiel. Waar het leed mijn leven stempelt is Hij balsem voor de ziel.

16 Gezang 53: 1 - 4 3 Heer, ontferm U, uw gerichten gaan een mens door merg en been. Kom mijn duisternis verlichten, sla uw armen om mij heen. 4 In de winter van mijn leven breekt de zon weldadig door. Kind, mijn vreugde vindt bij wachters in Jeruzalem gehoor.

17 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: ● Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

18 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: ● Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

19 Psalm 50: 7, 11 7 Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid, voldoe aan uw geloften, Hem gewijd. Dan zult gij, als het onheil u omringt, wanneer de angst u in de engte dringt, Mij roepen en Ik zal het al doen keren. Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren.

20 Psalm 50: 7, 11 11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt, houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan. Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan. Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren: Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

21 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: ● Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

22 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 ● LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

23 LvdK 103: 1, 2, 3 1 De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

24 LvdK 103: 1, 2, 3 2 Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

25 LvdK 103: 1, 2, 3 3 Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

26 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

27 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 ● Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

28 Gezang 144: 7 7 Aan God de Vader gloria, aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God de ene Heer.

29 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

30 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

31 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 ● Psalm 4: 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

32 Psalm 4: 2,3 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

33 Psalm 4: 2,3 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

34 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie

35 182 E 4-stemmig

36 Liturgie ds. K. de Vries Hilversum
Gezang 174: Gezang 53: Jeremia 35: Psalm 50: 7, 11 LvdK 103: 1, 2 Gezang 144: 7 Psalm 4: 2, 3 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Diakonie


Download ppt "Liturgie ds. K. de Vries Hilversum"

Verwante presentaties


Ads door Google