De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van bedrijfsvoeringstrategie naar ICT-investeringen 31 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van bedrijfsvoeringstrategie naar ICT-investeringen 31 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van bedrijfsvoeringstrategie naar ICT-investeringen 31 januari 2013

2 Even voorstellen Ad van Dijck adviseur –snijvlak organisatie en informatisering –organisatieverandering –e-overheid –e-adviseur / iCoach (KING) directeur Telengy Marcel Lemmen adviseur –ICT –e-overheid match vraag en aanbod / allocatie Telengy adviesbureau in publieke domein (gemeenten, rijk, provincies, zorg, regionale uitvoeringsdiensten, woningcorporaties enz.) opgericht 1996 match van kennis publieke organisaties en informatievoorziening / ICT marktleider in e-overheid organisatieverandering: ontwikkeling (e-)dienstverlening, proces- en zaakgericht werken, digitalisering, samenwerkingsbegeleiding, nieuwe werken

3 Doel van de sessie uitwisselen van kennis van en ervaring met –organisatie verandertrajecten –omvangrijke ICT implementatietrajecten. informeren over ontwikkelingen (e-)overheid –aanreiken reeds uitgewerkte hulpmiddelen en standaarden e-overheid adviseren aanpak projecten Woonbedrijf: do’s en don’ts vragen beantwoorden

4 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak “ … 80% van de burger en bedrijfscontacten in één keer afhandelen, het liefst digitaal ” e-Overheid

5 Te benutten ontwikkelingen overheid Verbeteren dienstverlening: integraal, digitaal, ketenpoort Efficiëntere bedrijfsvoering: sneller, goedkoper Informatie-architecturen en standaarden: NORA, GEMMA, NUP Digitaal en zaakgericht werken Samenwerking, samenvoeging uitvoeringsorganisaties Ketengericht werken, decentralisatie Sociale Domein Landelijke voorzieningen

6 Maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe generatie klanten nieuwe generatie medewerkers verdergaande digitalisering communicatie via ‘mobiles’ elektronische dienstverlening flexibelere organisaties (HNW) tijd- en plaatsonafhankelijk werken procesbenadering zaakgericht werken decentralisatie Sociale Domein (scheiding wonen en zorg) werken in de keten (integratie)

7 Maatschappelijke ontwikkeling in dienstverlening Nieuwe generatie klanten eisen andere ondersteuningsvormen Meerdere klanttypen vraagt om verschillende ondersteuningvormen: –De zelfredzame klant –De traditionele klant –De geëmancipeerde klant –De afhankelijke klant Vrije kanaalkeuze gewenst. Vraaggericht werken vereist. Ketengericht werken vereist.

8 BALIE Vraaggeleiden Identificeren, authentiseren & autoriseren Registreren Accepteren Behandelen Besluiten Leveren Publiceren Vraaggeleiden Identificeren, authentiseren & autoriseren Registreren Accepteren Behandelen Besluiten Leveren Publiceren Kanaalintegratie en zaakgericht afhandelen

9 Ambities Woonbedrijf / Vestide van vier locaties naar één locatie van 400 vaste werkplekken naar 200 flexibele werkplekken tijd- en plaatsonafhankelijk werken invoeren nieuwe werken (HNW) digitaal dienstverlenen

10 Do’s en don’ts Begin niet met ICT Zie het als een verandertraject i.p.v. een implementatietraject Durf volledig digitaal te gaan

11 Do’s en dont’s: Begin niet met ICT Ga van visie en strategie naar automatisering en niet andersom (geef richting en kaders) Maak informatiebeleid, - huishouding en -architectuur de verbinder tussen strategie en automatisering Neem toekomstige ketenrol mee in visievorming en ICT-investeringen (ketendenken)

12 Organisatie & bedrijfsprocessen Informatisering & applicaties Automatisering (ICT) Beleid & planning (strategisch) Richten Organisatie strategie en beleid Inrichten organisatie Beheer en exploitatie bedrijfsvoering Projecten(tactisch) Inrichten Informatie strategie en beleid Informatie architectuur en beheerkader Beheer en gebruik informatie Gebruik & beheer (operationeel) Verrichten Automatisering (ICT) beleid Systeem- landschap en ICT-beheer Beheer en exploitatie ICT-services Informatisering als verbinder: Negenvlaksmodel “O” “I” “A”

13 Goede dienstverlening Efficiënt werken Informatie delen en verbinden Eénmalige uitvraag van gegevens Techniek efficiënt inzetten De scheiding tussen front-, mid- en backoffice

14 Informatiearchitecturen: NORA, GEMMA, PETRA, CORA

15 CORA: informatiearchitectuur woningcorporaties

16 Documentenbeheer Zakenbeheer Gegevensontsluiting Contentbeheer Relatiebeheer CMSCMSPDCPDCFormulierengeneratorFormulierengenerator CRMCRM DMSDMS Service catalogus Service catalogus DossierbeheerDossierbeheer GegevensmagazijnGegevensmagazijnDigiLeveringDigiLevering ZaaksysteemZaaksysteem ZakenmagazijnZakenmagazijn ZaaktypencatalogusZaaktypencatalogus Archief beheer RMARMA Processturing WFMWFM BPMBPM RSGBRSGB Basisregistraties Kernregistraties Verbinden Broker DigiKoppelingDigiKoppeling Functies en voorzieningen midoffice

17

18 Do’s en don’ts: Zie het als verandertraject i.p.v. implementatietraject HNW en digitaal werken vergen aandacht voor cultuurverandering Betrek de gebruiker vanaf het begin bij het verandertraject Ga uit van de meest vooruitstrevende gebruiker (benut het maximum) Neem ‘achterblijvers’ op sleeptouw Zoek interne ambassadeurs en pleitbezorgers Zorg dat veranderingen en investeringen leiden tot aantoonbare besparingen Denk out-of-the-box: durf het nut of onnut van ieder werkproces ter discussie te stellen "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."

19 Veranderkrachten

20 De veranderopgave De verandering is de verschuiving van processen georganiseerd rondom de vakafdelingen (bedrijfsvoering) naar: werkprocessen efficiënt georganiseerd rondom de vakafdelingen én dienstverleningsprocessen rondom klanten De vrijheid Vakafdelingen kunnen hun eigen specifieke (deel-)processen zelf efficiënt organiseren. De gebondenheid Op hoofdlijnen moet informatie bij elkaar worden georganiseerd (statusinformatie/zaakgericht).

21 Do’s en dont’s: Durf digitaal te gaan Geef veel aandacht aan de mens: digitaal werken is echt anders Implementeer met behapbare en op zich staande bouwstenen Nooit papieren en (dezelfde) digitale documenten beide door organisatie sturen Druk papier af indien gewenst, maar gooi het na gebruik snel weer weg Combineer ‘mobiel gaan’ (iPads, smartphones) met ‘digitaal gaan’ Heb aandacht voor beveiliging (privacy, verlies en diefstal) Digitaliseer niet alleen documenten maar ook werkstromen –Implementeer zaakgericht werken

22 Zaakgericht werken

23 Zaakgericht werken: wereldwijd geaccepteerd

24 Zaakgericht werken

25 De veranderopgave

26 Samenhang zaakgericht werken

27 FrontOfficeBasisregistraties IntakeLeverenBesturenBewakenBeherenBehandelenBesluiten BackOfficeMidOffice Dienstverlening Informatie management Bedrijfsvoering en organisatieGegevensbeheer Klantcontacten bundelen & Kanalensturing Basisregistraties invoeren en koppelen Proces sanering en vereenvoudiging Zaakgericht werken Alle informatie bij elkaar Meest nabije overheid Vraag centraal Meest nabije overheid Vraag centraal Efficiënt werken Eenmalige uitvraag van gegevens Snel & Zeker, Transparant & Aanspreekbaar

28 Doel en accent Zaakgericht Werken

29 Aandachtsgebieden

30 Van bedrijfsvoeringstrategie naar ICT-investeringen

31

32 Organisatie Beheer Techniek Gebruiker Organisatie Gebruiker (consument) Ik lever omdat …. (ratio) Ik heb nodig omdat…. (ratio) Ik wil…. (emotie)

33 Visie op informatisering en applicaties Organisatie en processen Informatisering en applicaties Automatisering Gebruik en beheer (operationeel) Projecten (tactisch) Beleid & planning (strategisch) Missie & visie Dienstverlening en informatie strategie Projectdoelstellingen & projectenkalender Procesontwerp Programmamanagement Informatiebeleid (I-plan) Applicatiearchitectuur Gegevensstructuur Beheerstructuur Behoeftestelling applicaties Pakketselectie Inrichten & testen applicatie Projectmanagement Applicatiebeheer Gegevensbeheer (bijv BAG) Geografisch beheer (BGT, BAG) Automatiseringsbeleid ICT architectuur Pakketselectie Installatie Inrichten en testen Helpdesk (storingen e.d.) Systeembeheer Onderhoud Dagelijkse operatie Finetunen werkprocessen Opleidingen medewerkers Proces & control cyclus


Download ppt "Van bedrijfsvoeringstrategie naar ICT-investeringen 31 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google