De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

2 Agenda 21 Oktober 19:30 Lef! Gezamenlijk 25 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman 21 Oktober 19:30 Lef! Gezamenlijk 25 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman

3 Diensten 14:30 voorganger: ds. T. Oosterhuis uit Neede De middagdienst is een dienst gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ingekomen met attestatie is Margreet van der Tempel. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 14:30 voorganger: ds. T. Oosterhuis uit Neede De middagdienst is een dienst gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ingekomen met attestatie is Margreet van der Tempel. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

5 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

6 175 C

7 ● Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

8 Gezang 148: 1 - 4 1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

9 Gezang 148: 1 - 4 2 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

10 Gezang 148: 1 - 4 3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

11 Gezang 148: 1 - 4 4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

12 Gezang 148: 1 - 4 Coda Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

13 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

14 Psalm148:1 - 4 ● Matteüs28:16 - 20 ● Handelingen8:26 - 39 ● Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

15 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 ● Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

16 Psalm 105: 3, 4, 5 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

17 Psalm 105: 3, 4, 5 4 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Jakobs kindren, die de HEER heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De HEER is onze God; zijn mond spreekt recht op heel het wereldrond

18 Psalm 105: 3, 4, 5 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

19 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

20 Doop: afbeelding van Gods liefde We hebben drie verhalen gehoord over de doop

21 Doop: afbeelding van Gods liefde

22 De doop is een afbeelding, waarmee God iets laat zien

23 Doop: afbeelding van Gods liefde Afbeeldingen worden op heel verschillende manieren gebruikt

24 Doop: afbeelding van Gods liefde Met de doop laat God ook verschillende dingen zien: 1.Dat we van hem zijn 2.Dat we verlost zijn 3.Dat we steeds weer vergeving nodig hebben

25 Doop: afbeelding van Gods liefde Drie Boeken = Drie soorten afbeeldingen

26 Doop: afbeelding van Gods liefde

27 De afbeelding betekent: Dit boek is van mij

28 Doop: afbeelding van Gods liefde

29

30 De afbeelding betekent: Zo heeft God ons bevrijdt

31 Doop: afbeelding van Gods liefde

32

33

34 De afbeelding betekent: Zo moet je het doen

35 Doop: afbeelding van Gods liefde

36

37 Met de doop laat God zien: 1.Dat we van hem zijn (stempel) 2.Dat we verlost zijn (kopje onder maar toch weer boven water gekomen) 3.Dat we steeds weer vergeving nodig hebben (God moet de zonde steeds weer afwassen)

38 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 ● Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

39 1 In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Sela: Doop

40 2 Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Sela: Doop

41 Refrein Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Sela: Doop

42 3 In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Sela: Doop

43 Refrein Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Sela: Doop

44 Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.) Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.)2x Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.) Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. )2x Sela: Doop

45 Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Sela: Doop

46 Refrein: Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is. Sela: Doop

47 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

48 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

49 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: ● Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

50 Gezang 45, NG 26: 1, 2 1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren open, laat ze allen, groot en klein bij Mij binnenlopen.

51 Gezang 45, NG 26: 1, 2 2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen, want de poorten van Mijn rijk, gaan voor hen ook open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

52 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

53 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 ● Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

54 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

55 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

56 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

57 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie

58 182 C

59 Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede Collecte:Diaconie


Download ppt "Psalm148:1 - 4 Matteüs28:16 - 20 Handelingen8:26 - 39 Handelingen 22:12 - 16 Psalm105:3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang45:1, 2 Gezang119:1, 2, 5 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google