De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

2 Agenda 21 Oktober 19:30 Lef! Gezamenlijk 25 Oktober M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie profeten in ballingschap+ Haggai 1 en 2 Inl: H.K. Spakman

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 14:30 voorganger: ds. T. Oosterhuis uit Neede De middagdienst is een dienst gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ingekomen met attestatie is Margreet van der Tempel. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

5 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

6 175 C

7 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
● Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

8 zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan.
Gezang 148: 1 - 4 1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

9 hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan.
Gezang 148: 1 - 4 2 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

10 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht,
Gezang 148: 1 - 4 3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

11 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit.
Gezang 148: 1 - 4 4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit. Mensen ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

12 Zie ik de zon, de sterren en de maan,
Gezang 148: 1 - 4 Coda Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

13 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

14 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: ● Matteüs 28: ● Handelingen 8: ● Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

15 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: ● Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

16 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte,
Psalm 105: 3, 4, 5 3 Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht. Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond en vreest Hem, volk van Gods verbond.

17 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten,
Psalm 105: 3, 4, 5 4 O volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, o Jakobs kindren, die de HEER heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De HEER is onze God; zijn mond spreekt recht op heel het wereldrond

18 God zal zijn waarheid nimmer krenken,
Psalm 105: 3, 4, 5 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

19 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

20 Doop: afbeelding van Gods liefde
We hebben drie verhalen gehoord over de doop

21 Doop: afbeelding van Gods liefde

22 Doop: afbeelding van Gods liefde
De doop is een afbeelding, waarmee God iets laat zien

23 Doop: afbeelding van Gods liefde
Afbeeldingen worden op heel verschillende manieren gebruikt

24 Doop: afbeelding van Gods liefde
Met de doop laat God ook verschillende dingen zien: Dat we van hem zijn Dat we verlost zijn Dat we steeds weer vergeving nodig hebben

25 Doop: afbeelding van Gods liefde
Drie Boeken = Drie soorten afbeeldingen

26 Doop: afbeelding van Gods liefde

27 Doop: afbeelding van Gods liefde
De afbeelding betekent: Dit boek is van mij

28 Doop: afbeelding van Gods liefde

29 Doop: afbeelding van Gods liefde

30 Doop: afbeelding van Gods liefde
De afbeelding betekent: Zo heeft God ons bevrijdt

31 Doop: afbeelding van Gods liefde

32 Doop: afbeelding van Gods liefde

33 Doop: afbeelding van Gods liefde

34 Doop: afbeelding van Gods liefde
De afbeelding betekent: Zo moet je het doen

35 Doop: afbeelding van Gods liefde

36 Doop: afbeelding van Gods liefde

37 Doop: afbeelding van Gods liefde
Met de doop laat God zien: Dat we van hem zijn (stempel) Dat we verlost zijn (kopje onder maar toch weer boven water gekomen) Dat we steeds weer vergeving nodig hebben (God moet de zonde steeds weer afwassen)

38 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 ● Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

39 Sela: Doop 1 In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

40 Sela: Doop 2 Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is.

41 Sela: Doop Refrein Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

42 Sela: Doop 3 In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

43 Sela: Doop Refrein Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

44 Sela: Doop Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. ) Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. )2x Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. ) Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. )2x

45 Sela: Doop Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is.

46 Sela: Doop Refrein: Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is.

47 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

48 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

49 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: ● Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

50 Laat de kinderen tot Mij komen,
Gezang 45, NG 26: 1, 2 1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren open, laat ze allen, groot en klein bij Mij binnenlopen.

51 Laat de mensen tot Mij komen
Gezang 45, NG 26: 1, 2 2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen, want de poorten van Mijn rijk, gaan voor hen ook open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

52 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

53 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 ● Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

54 kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden
Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

55 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één,
Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

56 Gezang 119, Gz32: 1, 2, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

57 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 ● Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie

58 182 C

59 Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede
Psalm 148: Matteüs 28: Handelingen 8: Handelingen 22: Psalm 105: 3, 4, 5 Dooplied Sela: Gezang 45: 1, 2 Gezang 119: 1, 2, 5 Gezang 182C: Amen Collecte: Diaconie


Download ppt "Liturgie ds. T. Oosterhuis Neede"

Verwante presentaties


Ads door Google