De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

2 Diensten 9:30voorganger: ds. G. Hutten 16:30 voorganger: ds. A. van Groos Met attestatie is vertrokken naar de kerk van Bunschoten- Spakenburg; zr. Marjolein de Ruiter. U word herinnerd aan de startavond van het kerkelijk seizoen, morgenavond in de Lidwinakerk. Vanaf 19.30 uur bent u welkom, het begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor een kindertehuis in het plaatsje Doboj in Bosnië, waar kinderen van slachtoffers van de daar gevoerde oorlog een thuis vinden. Diensten 9:30voorganger: ds. G. Hutten 16:30 voorganger: ds. A. van Groos Met attestatie is vertrokken naar de kerk van Bunschoten- Spakenburg; zr. Marjolein de Ruiter. U word herinnerd aan de startavond van het kerkelijk seizoen, morgenavond in de Lidwinakerk. Vanaf 19.30 uur bent u welkom, het begint om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor een kindertehuis in het plaatsje Doboj in Bosnië, waar kinderen van slachtoffers van de daar gevoerde oorlog een thuis vinden. Mededelingen kerkenraad

3 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

4 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

5 175 C

6 ● Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

7 Psalm 95: 1, 3 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

8 Psalm 95: 1, 3 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

9 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

10 Psalm95:1, 3 ● Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

11 Psalm95:1, 3 Deut.13: ● Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

12 Psalm 135: 3, 9, 10 3 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen God naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem.

13 Psalm 135: 3, 9, 10 9 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn: is hun mond soms welbespraakt, is hun horen meer dan schijn? Maakt men ooit een god van goud, die een mensenkind behoudt?

14 Psalm 135: 3, 9, 10 10 Afgodsbeelden, dood en kil, staren in een blind verschiet. Zij zijn onbezield en stil en hun oren horen niet. Wie een beeld maakt tot zijn god, deel met hem hetzelfde lot.

15 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 ● HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

16 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 ● HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

17 Het gaat bij het eerste gebod om ons geluk. En wie wil er niet gelukkig zijn?

18 Het eerste gebod van de wet van God en ons geluk. We zullen zien: Wie dit eerste gebod heeft ingesteld? Wat in het eerste gebod van ons wordt gevraagd? Waarom ons geluk hiervan afhangt?

19 Het is de God die zijn volk heeft bevrijd, die verbiedt om andere goden te dienen.

20 De naam HERE spreekt over Gods trouw en liefde voor het volk van het verbond.

21 De HERE wil graag een God voor zijn volk zijn en het omringen met zijn liefde en zorg.

22 Het eerste gebod van de wet van God en ons geluk. We zullen zien: Wie dit eerste gebod heeft ingesteld? Wat in het eerste gebod van ons wordt gevraagd? Waarom ons geluk hiervan afhangt?

23 Er is meer tussen hemel en aarde dan wij geneigd zijn te denken.

24 Je aan God onderwerpen druist tegen ons gevoel in. Terwijl daar juist ons geluk in ligt.

25 God wil voor u en mij een God zijn.

26 Het eerste gebod van de wet van God en ons geluk. We zullen zien: Wie dit eerste gebod heeft ingesteld? Wat in het eerste gebod van ons wordt gevraagd? Waarom ons geluk hiervan afhangt?

27 God wordt jaloers als we ons geluk buiten Hem zoeken.

28 Wie anderen ertoe verleidt hun geluk buiten God te zoeken, is een groot gevaar voor zijn naaste.

29 Een mens die zijn geluk in God vindt, vindt rust. Want met dat doel heeft God ons geschapen.

30 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: ● Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

31 Psalm 115: 1, 3, 5 1 Niet ons, o HEER, maar uw naam geef de eer, om al uw goedertierenheid, o HEER, om al uw trouw en zegen. Waarom toch zouden heidenen met spot minachtend vragen: Waar is nu hun God? Hij is hun toch genegen?

32 Psalm 115: 1, 3, 5 3 Hun afgod heeft een mond, die nimmer spreekt. Hij heeft wel ogen, maar het zien ontbreekt, een neus, maar kan niet ruiken. Hij heeft wel oren, maar kan niets verstaan, wel voeten, maar hij kan er niet mee gaan, gaan hand kan hij gebruiken.

33 Psalm 115: 1, 3, 5 5 Maar Israël, vertrouw gij op de HEER. Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn volk gedenken. Aärons huis, vertrouw op God, de HEER, Hij is hun hulp, hun schild en al hun eer. Hij zal zijn zegen schenken.

34 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 ● Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

35 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

36 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

37 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

38 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

39 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: ● LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

40 LvdK 403: 1, 2 1 Wat mijn God wil, geschied' altijd, zijn wil is steeds de beste. Hij is altijd tot hulp bereid, Hij blijft mijn sterke veste. Hij helpt uit nood, de trouwe God, Hij troost mij bovenmate. Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt, die zal Hij nooit verlaten.

41 LvdK 403: 1, 2 2 God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft.

42 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

43 182 E 4-stemmig

44 Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse Collecte: Kindertehuis in Doboj, Bosnië

45 Startavond verenigingsseizoen voor iedereen vanaf 12 jaar Maandag 17 september 2012 Aanvang 20:00 uur Vanaf 19:30 uur welkom, koffie & fris

46


Download ppt "Psalm95:1, 3 Deut.13: Psalm135:3, 9, 10 HC Zondag34: Psalm115:1, 3, 5 Gezang179B: LvdK403:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgieds. A. van Groos Hoogvliet-Spijkenisse."

Verwante presentaties


Ads door Google