De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je loopbaan in eigen handen ? Wie is AAN ZET ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je loopbaan in eigen handen ? Wie is AAN ZET ?"— Transcript van de presentatie:

1 Je loopbaan in eigen handen ? Wie is AAN ZET ?
Wij zijn: LdW en TH trotse schrijvers van: jij bent aan z het praktische handboek voor je loopbaan hulpmiddel voor individuen die zich afvragen wat ze willen met hun werk we kiezen bij de behandeling van het thema mobiliteit met name voor het in beweging krijgen van individuen, de individuele benadering. U zit hier waarschijnlijk met in ieder geval 2 petten op: als individu die zich weleens afvraagt: ….en als professional, met een rol in mobiliteitsbeleid in uw organisatie of bij uw klanten. Vlechtwerk juni 2007 Bea Janssens

2 Sturing Organisatie Spontaan Mobiliteit Individueel
Mobiliteit: nodig gezien veranderende context. Context: lage lonenlanden, concurrentie op kosten en kwaliteit, voorland: kennisgeoriënteerde diensteneconomie, langer werken Sturing of spontaan? Plannen of laten gebeuren? ”wie zijn toekomst niet zelf bepaalt krijgt hem toegewezen” . geen wind waait gunstig voor hem die niet weet welke haven hij zal aandoen Alice loopt in wonderland en dan ontmoet ze de kat:, en dan vraagt ze “kunt u me alstublieft vertellen welke kant ik van hieruit op moet?” dat hangt voor een belangrijk deel af van waar je naar toe wilt ” zei de kat. “dat maakt me niet zoveel uit” zei alice””dan maakt het ook niet zoveel uit welke kant je opgaat”zei de kat. ”zolang ik maar ergens kom”,voegde alice er aan toe “dat zal zeker gebeuren, “zei de kat, als je maar lang genoeg loopt. niet maakbaar en planbaar, wel richting geven. Vaak: iets abstracter formuleren. Binnen die koers mogelijkheden herkennen. IND: mensen zonder expliciete ambities maar die wel hun kansen pakken. En: liever de vastigheid baan en veilige werkomgeving boven verandering, en risico Ook op organisatie niveau is het zaak om mensen toe te rusten voor veranderingen. Failing to plan is planning to fail Veel werk wordt overgebracht naar lagelonenlanden, personeelsreducties die daarmee gepaard gaan verlopen vaak schoksgewijs. Oce Interbrew achteraf sturen op mobniliteit, preventief sturen op mobiliteit heeft natuurlijk de voorkeur. (as 400 interbrew, monteurs oce) )We zien organisaties druk bezig met opleidingen, pops, doorstroombeleid ROC

3 Veranderende context vraagt om mobiliteit en eigenaarschap.
veranderend bestuur veranderende organisatie veranderende werkomstandigheden veranderende werkmentaliteit veranderende statuten veranderende werkdruk en werk/privé dilemma’s Kennis devaluatie en veroudering Afstand nemen, uitzoomen, verdiepen, zelfreflexie daarbij hulp en steun nodig: P&O, loopbaancoach, mobiliteitscentrum, vrienden en collega’s. onderlinge uitwisseling met lotgenoten in outplacement helpt goed. Assessement, 360 graden feedback, ... Instrumenten: concretiseer waar jij van gaat sprankelen Mijn porfolio: willen kunnen moeten weten: wat heb ik te bieden? Willen; waarden top tien; maar ook: morgen een miljoen??wondervraag? typologie: kracht valkuil uitdagin allergie zekerheidszoeker: carrierejager: vooruitkomen mensenmens, zelfontwikkelaarr, innovator, minimalist eigenheimer,ondernemer energiegevers energievreters organiseer je complimenten remmende moetens

4 Loopbaanontwikkeling valt stil :
Latere levensfase: Je weet wat je hebt…….(angst, onzekerheid) In turbulente tijden Naarmate er meer te verliezen is: Financiële zekerheid Routines / structuur / verworvenheden Wanneer er stereotype problemen en onderwerpen naar voor komen(ouderen, vrouwen, allochtonen) soms is er crisis nodig om te kunnen veranderen: ontslag, overspannenheid sommigen durven meer dan anderen Balans opmaken: Winstverliesrekening: naarmate je meer te verliezen hebt is het lastiger om in beweging te komen. wv rekening ook sterk afhankelijk van de winst van de mogelijke alternatieven organisaties: minder aandacht voor mobiliteit in turbulente tijden

5 Hoe kom je zelf Aan Z ? Zelf Kies ! Door omstandigheden Zelf
En stel doelen ! Zelf Carriere eigen keuze: succes is voor meer mensen bereikbaar, maar ook: zelfontplooing en qualities van leven Niet american dream, en maakbare loopbaan, wel: Zelf aan zet: geeft beter gevoel kies kan ook zijn: de balans op maken en kiezen dat je niet verandert omstandigheden kunnen verlammend werken: eerst wachten tot alles duidelijk is, etc kunst is dat mensen zich geen slachtoffer voelen van omstandigheden, maar regisseur. Vb georgine vb ingrid de groot vb mevrouw zander daarvoor antwoorden nodig op vragen als: waar ben ik mee bezig, wie ben ik wat kan ik wat wil ik hoe pak ik dat aan?

6 Eigen regie en focus. Zelf pro-actief sturen en participeren i.t.t. consumeren Door je doelen te stellen weet je beter waarheen je moet koersen Veel energie gaat verloren door fragmentatie en inefficiency ( , overleg, ‘even tussendoor’):meer grip op je eigen tevredenheid Vaak erg druk, we nemen weinig tijd voor reflectie,om (bij) te sturen en te leren van onze ervaringen En focus zit vaak op de zaken die niet goed gaan i.t.t. versterken van wat juist wel goed gaat Truc schuilt in het handelen, doen (zie boek Doen!). Pas dan bouw je succeservaringen op of maak je fouten waarvan je leert. Toets je kromme redeneringen die je hebt opgebouwd: maak een winstverliesrekening van handelen of niets doen, weeg de voor- en nadelen af

7 Het vraagt durf en moed om:
Echt in de spiegel te kijken, voor een helder zelfbeeld Een koers en doel te kiezen Echte ontwikkelstappen te zetten en uit de comfortzone te komen Een goede (interne) marktanalyse te maken Contacten te leggen, de markt te benaderen Een (over)stap te gaan zetten

8 Waar begin je? Droom en realiteit Hulpmiddelen: instrumenten
praten, denken, schrijven concretiseer je kracht en je sprankel Nodig: relativering zelfvertrouwen denken en doen! Afstand nemen, uitzoomen, verdiepen, zelfreflexie daarbij hulp en steun nodig: P&O, loopbaancoach, mobiliteitscentrum, vrienden en collega’s. onderlinge uitwisseling met lotgenoten in outplacement helpt goed. Assessement, 360 graden feedback, ... Instrumenten: concretiseer waar jij van gaat sprankelen Mijn porfolio: willen kunnen moeten weten: wat heb ik te bieden? Willen; waarden top tien; maar ook: morgen een miljoen??wondervraag? typologie: kracht valkuil uitdagin allergie zekerheidszoeker: carrierejager: vooruitkomen mensenmens, zelfontwikkelaarr, innovator, minimalist eigenheimer,ondernemer energiegevers energievreters organiseer je complimenten remmende moetens

9 Wat heb je het afgelopen jaar bereikt?
We zijn geneigd vooral te onthouden wat er mis is gegaan Wat vind je van je prestaties van de laatste tijd ? Wat maakte het bijzonder ? Nieuwe functie, verantwoordelijkheid opgepakt en mijn grenzen in beïnvloeden verkend Beleidsnota’s geschreven Collega constructieve feedback gegeven zodat hij/zij vooruit kon Meer aandacht aan je kinderen gegeven

10 Wat zijn je persoonlijke waarden?
Wat is het waarom je s’morgens uit je bed komt? En wat maakt dat je zo hard werkt? Hoe wil je dat mensen je onthouden? Hoe wil je herinnerd worden ? Bijvoorbeeld: Invloed willen hebben, mensen vooruit helpen, succesvol rolmodel zijn, realiteitszin toevoegen aan leiderschap, kinderen leren dat het resultaat van inspannen heerlijk voelt, maatschappelijk beïnvloeden

11 Wat waren je grootste teleurstellingen?
Lijkt vaak ‘het echte verhaal’: wat zit erachter? Wat had je gewild? Ze onder ogen zien helpt om ze constructief te benutten Voorbeeld: Mijn collega kreeg die functie of rol in de werkgroep aangeboden, ik niet Ben veel te weinig toegekomen aan mijn netwerk Mijn beleidsnota was te weinig “to the point” Veel te weinig gesport (slechte conditie, mijn vriendennetwerk niet bijgehouden)

12 Hoe zorgen dat je je doelen bereikt? Het proces.
Hoe belangrijk vind je het?(schaal van 1 tot 10) Hoe zou je je voelen als je je doelen zou hebben bereikt? bij voorbeeld je eerste doel? Probeer het je voor te stellen Maak slimme afspraken met jezelf om aan de slag te blijven met je eigen regie: welke ontwikkelafspraken wil je maken met je leidinggevende Stel week- en maanddoelen op: wat is het meest belangrijke wat ik deze week wil bereiken? Wat kan ik doen om daar mijn kans op te vergroten? Neem tijd om terug te blikken en te leren en waarderen wat je hebt bereikt

13 Oefening: 1) Reflectie: wat is veranderd (loopbaan, org, omstandigheden 2) In welke levensfase ben je, normen en waarden 3) Wat is jouw comfortzone? 4) Wat zijn je persoonlijke/org.doelstellingen? 5) Wat kies je? 6) Heb je de moed, de durf? 7) Wat is er nodig? Voorbeelden: vaste momenten (na school, kinderen, verhuizing) of bezinning als mensen last hebben: verveling, missen van perspectief, of overbelasting of ook gedwongen door ontslag 20+: 2e baan moet beter passen (frederique) en ook: carriere moet snel gaan, anders ergens anders naar toe max. inspannen, en ook max. benutten en opleveren (angelique en martijn) 30+ hard werken, veel verantwoordelijkheid: jongleren met vele rollen, veel stress, doorkiezen lastig functieslijtage: langer in een functie, meer routine en minder spanning 40+ : ik doe dit werk nu paar jaar, bevalt niet helemaal maar wat dan met dezelfde status? En wat is er meer? Jeroen) 50+: ik werk hier nu 20 jaar (Océ man), merk dat ik enerzijds tevreden ben, anderzijds nog wel wiluitnutten wat ik kan. Hoe pak ik die kansen dan? 55+ Ane sijsma

14 Zelf aan zet zijn loont de moeite.
Verstevigen en/of herstellen van het zelfbeeld En accepteren van je plussen en je minnen (in vakkennis en competenties) In een bepaalde context, waardoor Zelfvertrouwen groeit (je weet waar je voor staat en waar je naar toe wil) en Er meer energie ontstaat (hoe concreter het perspectief, hoe sneller aan de slag) Met als resultaat beweging en kracht Winst voor de medewerker: met meer zelfvertrouwen stappen ondernemen, persoonlijke groei Winst voor de organisatie: een zelfbewuste, doelgerichte medewerker, mobiliteit, performance verbetering

15 Jij, (de organisatie) bent aan zet met het ontwikkelen van je loopbaan.
Anders: nemen de anderen jouw loopbaan over wordt jouw potentieel niet volledig benut blijf je niet geboeid en enthousiast vermindert je weerbaarheid En: Creëer je nu het probleem van jouw toekomst

16 Wat is voor jou een goede zet in je loopbaan ?
Bij wie kan je hiervoor terecht ? Op welke manier kan je dit invulling geven ? Kunnen de concrete instrumenten jou voldoende ondersteunen ? (loopbaanbegeleiders, IOP, intervisie, coaches)


Download ppt "Je loopbaan in eigen handen ? Wie is AAN ZET ?"

Verwante presentaties


Ads door Google