De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop basis modern opleiden 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop basis modern opleiden 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden1."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop basis modern opleiden 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden1

2 Opzet workshop Kennismaking Highlights rondom competentiegericht opleiden Opdracht in tafelgroepen Centrale terugkoppeling Take home messages 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden 2

3 REGELGEVING 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden3

4 Colleges VWS CBOG Wetenschappelijke verenigingBeroepsvereniging Ziekenhuizen Werkgevers Specialisten Opleidingsinrichtingen opleiders registratiecommissies Spelers in het veld 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 4

5 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 5

6 Enkele cijfers Aantal medische vervolgopleidingen –27 specialismen –3 (HA/Sp.Ouderengnk/Verst.geh.) –11 profielartsen Aantal AIOS (in 2012) –2101 (HA/Sp.Ouderengnk/Verst.geh.) –6584 (29 specialisten) –473 (profielartsen) Totale jaarlijkse instroom: ± 2300 (1405 spec.) 29 maart 20156Workshop basis modern opleiden

7 Belang van regelgeving Schept duidelijkheid Bevordert de samenwerking Uniforme werkwijze Europese regelgeving vraagt om regulering Gelijkheidsbeginsel Ter bescherming van de zwakkeren Mentaliteit veranderen 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden7

8 Kaderbesluit: CGS Specifiek besluit: CGS + Wetenschappelijke vereniging Opleidingsplan: Wetenschappelijke vereniging Lokaal opleidingsplan: Opleider + opleidingsinstelling Individueel opleidingsplan: AIOS + opleider Systematiek Opleidingsschema: AIOS + opleider 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 8

9 STRUCTUUR OPLEIDING 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden9

10 Het nieuwe opleiden: van solo naar team 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden10

11 Lokaal opleidingsplan Opleidingsplan Wat Toetsen Wanneer HoeWaar 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden11

12 Leren in de medische opleiding anno nu Expliciete leerdoelen (7 competentiegebieden) Specifieke feedback, betere zelfsturing AIOS Borging van ontwikkeling van de AIOS Competenties voor opleiders en leden opleidersgroep Kwaliteit van de opleiding(sregio) 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden12

13 KWALITEIT 29 maart 201513Workshop basis modern opleiden

14 Kwaliteit = …… resultaat van de opleiding = aflevering van capabele specialist …… hoe de AIOS de opleiding waardeert …… hoe de opleidingsgroep het opleidingsplan daadwerkelijk vorm geeft …… hoe de visitatiecommissie de opleiding beoordeelt …… dat de doelen van de opleiding behaald worden 29 maart 2015 14Workshop basis modern opleiden

15 Maar ook…. De opleiding moet goed zijn want:  Het gaat om talentvolle jonge mensen in lange opleidingstrajecten  Het gaat om kwaliteit van zorg nu en in de toekomst  Het gaat om veel geld (hoge investering) 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden15

16  Externe kwaliteitszorg: het visitatiestelsel waarbij deskundigen uit de beroepsgroep maar vanuit een andere instelling een opleiding beoordelen op een aantal (landelijk gedefinieerde) criteria met sanctiemogelijkheid  Interne kwaliteitszorg: betrouwbaar verzamelen van informatie die gebruikt wordt voor feedback en verbetering van de kwaliteit (systeem van kwaliteitszorg) Interne en externe kwaliteitszorg 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden16

17 Meetinstrumenten  AIOS  D-rect  proefvisitatie, instellingsniveau  EFFECT  Set-Q  Team-Q  Quickscan  Exit-enquête, op basis van d-rect, eigen formulier,..  Interne audit  Jaargesprekken COC  Zelfevaluatie m.b.v. Kwaliteitsindicatoren 29 maart 2015 17 Workshop basis modern opleiden

18 Meetinstrumenten (vervolg) Maar denk ook aan:  arbeidstijden, verzuim, in-uit-doorstroomgegevens, vacatures 29 maart 201518Workshop basis modern opleiden

19 VISITATIE 29 maart 2015 19Workshop basis modern opleiden

20 Visitatie Beoordelen of opleiding, opleider en opleidingsinrichting voldoen aan eisen en verplichtingen van het Kaderbesluit en het Specifiek besluit, met inbegrip van het landelijk opleidingsplan. Stimulans tot continue verbetering van de opleiding 29 maart 201520Workshop basis modern opleiden

21 Visitatie: eigenlijk heel simpel Zeggen wat je doet Doen wat je zegt Tonen waaruit dit blijkt En dit alles: actief, meetbaar en toetsbaar omschreven 29 maart 2015 21 Workshop basis modern opleiden

22 Opleidingsgroep  Implementatie modernisering: nu focus op IOP en algemene competenties  Alle leden groep participeren aantoonbaar in opleiding  Aandacht voor professionalisering opleidingsgroep  Interne kwaliteitscyclus: cyclus van aantoonbaar continu verbeteren 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 22

23 Wat, waar, wanneer, wie, waarom, hoe vaak?????? 29 maart 2015 23 Workshop basis modern opleiden

24 Opdracht Drie tafelgroepen: 1.Opleidingsplan/IOP 2.Onderwijs/begeleiding op de werkvloer (alg. competenties) 3.Kwaliteit binnen de opleiding Per tafel een specifieke opdracht Uitkomst op schema Plenaire terugkoppeling 40 minuten 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden24

25 Tafel 1: opleidingsplan/IOP Het individuele opleidingsplan is een document waarin de afspraken m.b.t. persoonlijke leerdoelen vastgelegd zijn die AIOS en opleider maken op basis van de ambitie, leerwensen en de voortgang van de AIOS, en maakt deel uit van het portfolio 29 maart 201525Workshop basis modern opleiden

26 Opzet IOP Leerdoelen Activiteiten Planning Evaluatie/Toetsing 29 maart 201526Workshop basis modern opleiden

27 Opdracht tafel 1 Bekijk de IOP’s en selecteer hieruit goede voorbeelden. Beantwoord daarna de volgende vragen: –Wat maakt een IOP tot een goed IOP? –Wat kunt u ermee als opleider? –Wat wilt u minimaal zien in een IOP om daarmee de dialoog met de aios aan te gaan over de ontwikkeling? Noteer uw bevindingen op het bijgeleverde A-3 29 maart 201527Workshop basis modern opleiden

28 Tafel 2: onderwijs/begeleiding op de werkvloer (alg comp) 29 maart 201528Workshop basis modern opleiden

29 Waarom is opleiden hierin belangrijk? Jonge klare specialisten: Medische expertise goed Supervisie lastiger Organisatie erg lastig Financiën probleem 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden29

30 Praktijk- situatie ActiviteitenVaardigheden/ kennis CompetentieToetsing Kosten in kaart brengen van voorgeschre- ven medicatie bij complexe patiënt Bespreken medicatie met apotheker Kostenplaatje maken Vergelijking kosten generiek niet generiek Juiste medicatie voorschrijven Inzicht hebben in kosten medicatie Keuzes maken op basis van kwaliteit van zorg en kosten baten-effect Medisch handelen Handelt volgens wettelijke bepalingen (MH) Verantwoorde besteding middelen (O) Korte presenta- tie hierover voor andere AIOS Voorbeeld 29 maart 201530Workshop basis modern opleiden

31 Opdracht tafel 2 Probeer in het uitgedeelde schema zoveel mogelijk praktijksituaties te bedenken die omgezet kunnen worden in opleidingsactiviteiten m.b.t. competenties professionaliteit, maatschappelijk handelen en organisatie Tip: hou het klein en realiseerbaar! 29 maart 2015 31 Workshop basis modern opleiden

32  Overzicht: gebeurt er wat er moet gebeuren?  Evalueren van resultaat van veranderingen & bijstellen (modernisering)  Waardering opleidingsklimaat door AIOS  Kwaliteit van de opleiders/ supervisoren  Resultaat van de opleiding (kwaliteit AIOS aan einde opleiding) Tafel 3: kwaliteit binnen de opleiding 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 32

33 Discussieer met elkaar over de volgende vragen: –Welke instrumenten wilt u in een kwaliteitscyclus binnen uw opleiding uitzetten? –Hoe bespreekt u de uitslagen van deze instrumenten? –Op welke wijze zorgt u voor een gesloten PDCA cyclus? –Op welke wijze legt u dit vast? –Welke ondersteuning krijgt u en heeft u nodig? Noteer uw bevindingen op het bijgeleverde A-3 Workshop basis modern opleiden Opdracht tafel 3 29 maart 2015 33

34 NABESPREKING OPDRACHTEN 29 maart 201534Workshop basis modern opleiden

35 GROEP 1: IOP 29 maart 201535Workshop basis modern opleiden

36 VOORBEELD VANUIT SEH OPLEIDING: IOP Borging competenties Continuïteit Mentor systeem: –ePASS en Dashboard Opleiding SEG (DOS) –IOP voortdurend aangepast –Acurate focus op leerdoelen –Voortgangsgesprek: AIOS + mentor + opleider Multisource feedback hele vakgroep 36 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden

37 DOS Titel van de presentatie 37 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 37

38 Take home messages IOP Onderscheid maken in proces en product Hulpmiddel in vormgeving opleiding Maakt onderdeel uit van bestaande formulieren Groeit gedurende de opleiding Is sturingsmiddel voor AIOS en opleider: dus interactie Vergelijking: P-D-C-A cyclus Tijdspanne: maximaal 1 jaar! 29 maart 201538Workshop basis modern opleiden

39 GROEP 2: ONDERWIJS/BEGELEIDING OP DE WERKVLOER/ALG COMP 29 maart 201539Workshop basis modern opleiden

40 VOORBEELD VANUIT SEH OPLEIDING KPB’s en OSATS Motiveren opleidingsgroep ‘Snapshots’ AIOS goed in beeld Nabespreking blijft soms lastig Rol van opleider? 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 40

41 VOORBEELD VANUIT SEH OPLEIDING ‘de SEH, daar waar alle competenties en specialismen samen komen’ Pilot: beoordeling alle AIOS op de SEH Organisatie, communicatie, samenwerking, Maatschappelijk handelen en professionaliteit. Marcel Peeters prijs voor specialist van het jaar 41 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden41

42 VOORBEELD VANUIT SEH OPLEIDING Ochtendoverdracht: –Voorzitter AIOS –Organisatie –Professionaliteit –KPB beoordeling –CAT onderwerpen 42 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 42

43 Take home messages Check je eigen opleidingsplan op welke wijze de deelcompetenties zijn uitgewerkt Ga na hoe deelcompetenties in de dagelijkse praktijk tot uitdrukking komen Ga na welk middel (stage/opdracht/praktijksituatie etc.) geschikt is om de betreffende competentie te verwerven of te verbeteren Ga na welke toets geschikt is Bekijk de site http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en- Registratie/Modern-opleiden.htm. Hierop vindt u veel praktische tipshttp://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en- Registratie/Modern-opleiden.htm 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden43

44 GROEP 3: KWALITEIT BINNEN DE OPLEIDING 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden44

45 VOORBEELD VANUIT SEH OPLEIDING Kwaliteitscommissie –Opleiders en AIOS –Kwaliteitszorg: LOP, Visitaties, Cursorisch onderwijs, etc. –Innovaties –KPB op rol en inbreng van AIOS DRECT en SETQ Rol van OOC Actiepunten komen terug in LOC vergadering PDCA-cyclus 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden 45

46 Voorbeeld in PDCA  D-rect: resultaten bespreken met de AIOS Conclusies die hieruit volgen, concrete aanbevelingen in maatschap bespreken  Evaluatie supervisoren: Meenemen in jaargesprek/vakgroep Gemeenschappelijke verbeterpunten aanpakken via workshops Leerproces AIOS: portfolio (betrokkenheid, algemene competenties) 46 Workshop basis modern opleiden29 maart 2015

47 Voorbeeld in PDCA (vervolg)  Zelfevaluatie: Verbeteracties in opleidingsgroep bespreken (aios en supervisoren): plan van aanpak, ondersteuning academie  Jaargesprek met COC: koppelen aan PDCA cyclus en RvB 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden47

48 Voorbeeld CWZ SeptemberUitzetten kwaliteitsinstrumenten waaronder de D-rect NovemberOntvangen van D-rect rapportages DecemberBespreken D-rect in COC met daarbij maximaal 3 CWZ brede actiepunten Voor februari Bespreken D-rect en indien van toepassing andere rapportages (bv Effect) in staf assistentenoverleg én formuleren van 3 actiepunten Rapportage van deze 3 actiepunten naar COC MaartBespreken actiepunten van verschillende opleidingen in COC September(Schriftelijke) terugkoppeling in COC rondom realisatie van de voorgenomen actiepunten Workshop basis modern opleiden48 29 maart 2015

49 Voorbeeld actieplan ActieResultaatWiePlanningDocumentati e Implementeren voorgenomen kwaliteitscyclus binnen de opleiding Jaarlijks kwaliteitsplan met actiepunten besproken in maatschap, met AIOS en in COC Opleider/ leerhuis/AIOS Q1 2013Kwaliteitsplan Teach the teacher De hele opleidings- groep is didactisch geschoold Hele opleidings- groep Q2 2013Overzicht scholing Workshop basis modern opleiden 49

50 Take home messages  Hou doel en middel uit elkaar!  Accepteer diversiteit en neem de tijd  Zorg voor veiligheid voor opleidingsgroep en AIOS  Meten alleen is zonde van de tijd: Het gaat om het vervolg (PDCA)  Voer verbeteracties uit en betrek AIOS hierin  Niet vinken maar vonken!  Realiseer je dat je rolmodel bent  Niet opnieuw het wiel uitvinden: maak gebruik van expertise 50 Workshop basis modern opleiden 29 maart 2015

51 EXTRA SHEETS Onderstaande sheets kunnen we gebruiken voor het geval daar vragen naar zijn 29 maart 2015Workshop basis modern opleiden51

52 Zelfevaluatie (bijvoorbeeld indicatoren Scherpbier)  Overzicht wat moet gebeuren: voortgang modernisering  Ieder jaar/ 2 x per cyclus  (plv.) Opleider en AIOS, interview door academie  Actiepunten (basis voor gesprek met COC), afspraken ondersteuning  O.a. op input van metingen en evaluaties 5229 maart 2015Workshop basis modern opleiden

53 Opleidingsvergadering  Minimaal 4 keer per jaar  AIOS, opleider + plv. en leden opleidingsgroep  Agenda: kwaliteit vast onderdeel (bijvoorbeeld stages evalueren), inclusief acties  Notulen naar COC 5329 maart 2015Workshop basis modern opleiden

54 D-rect Dutch-residents educational climate test  Zicht krijgen op waardering opleidingsklimaat door AIOS  Betrouwbaar bij 7 of meer AIOS  Ieder jaar  Op basis daarvan verbeterplan maken en delen in COC 5429 maart 2015Workshop basis modern opleiden

55 Kwaliteit opleiders/ supervisoren Supervisoren/opleiders krijgen feedback op hun individuele opleidingskwaliteiten  Set-Q / EFFECT  AIOS vullen lijsten in (min. 3 per supervisor), supervisoren zelfevaluatie  Belangrijk is het feedback gesprek n.a.v. resultaat  Max 1 x per 2 jaar/ 2x per cyclus van 5 jaar 29 maart 2015 55 Workshop basis modern opleiden

56 Exit-enquête  Doel: Evalueren hoe AIOS bij vertrek de opleiding heeft gewaardeerd  Bij iedere AIOS die weggaat  1 keer per jaar terugkoppeling naar opleider  Bij excessen gelijk ook COC voorzitter informeren  Door onafhankelijk persoon (academie) N.B. hier vragen rondom leerklimaat goed in te bouwen 29 maart 2015 56 Workshop basis modern opleiden

57 Interne audit/proefvisitatie  Voorbereiding op de externe visitatie RGS om verbeterpunten op te sporen en dit vervolgens in orde te maken  Minimaal half jaar voor echte visitatie, (tijd voor puntjes op de i)  Veel ziekenhuizen hebben hier een eigen format voor Workshop basis modern opleiden57 29 maart 2015


Download ppt "Workshop basis modern opleiden 29 maart 2015 Workshop basis modern opleiden1."

Verwante presentaties


Ads door Google