De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Aanpak gedocumenteerde organisatiebeheersing IAVA Netwerk Organisatiebeheersing 27/10/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Aanpak gedocumenteerde organisatiebeheersing IAVA Netwerk Organisatiebeheersing 27/10/2009."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Aanpak gedocumenteerde organisatiebeheersing IAVA Netwerk Organisatiebeheersing 27/10/2009

3 3 Traject (“traditie”) (zelf)evaluatie IC/OB IAVA Vijfjaarlijkse externe audit –Quality Assurance Review 2005 (m.b.t. kernproces IAVA) door extern auditbureau  auditrapport met aanbevelingen –opnieuw gepland 2010 Zelfevaluatie op basis van Leidraad IC/OB –jaarlijkse (actualisatie) zelfevaluatie sinds 2005 –stappenplan formuleren sterktes & aandachtspunten zelfinschatting maturiteit & aanbevelingen prioriteitstelling verbeteracties realiseren verbeteracties evalueren en bijsturen verbeteracties

4 4 Pragmatische aanpak opvolging uitbouw organisatiebeheersing IAVA Elke auditor die ook themaverantwoordelijke is, volgt de ontwikkelingen mbt. zijn/haar thema op: –accurate beheersmaatregelen (kosten/baten, gezond verstand) –actualiseren zelfevaluatie –documenteren, onderbouwen thema Periodieke opvolging actiepunten via maandelijkse teamvergadering & (half)jaarlijks actualiseren zelfevaluatie Coördinatie IC/OB door management IAVA

5 5 Pragmatische aanpak gedocumenteerd systeem IC/OB Basisdocument = het periodiek geactualiseerde zelfevaluatierooster Eenvoudige verwijzingen naar de concrete beheersmaatregelen via hyperlinks naar –documenten (regelgeving, beslissingen intern overleg, ingezette instrumenten,,…) –mappen op netwerkschijf (bv. inhoud verbeterprojecten, -acties) –pagina’s intra-, extra- of internet

6 6 Gedocumenteerd systeem IC/OB IAVA rapport zelfevaluatie Dit document is intern ter beschikking via de homepagina van het intranet van IAVA. Het gaat om een “levend” werkdocument, wordt permanent bijgewerkt en aangevuld.

7 7 Contactgegevens Adres: Interne Audit van de Vlaamse Administratie Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel: 02-553 45 55 Fax: 02-553 45 45 E-mail: interneaudit@vlaanderen.be


Download ppt "1. 2 Aanpak gedocumenteerde organisatiebeheersing IAVA Netwerk Organisatiebeheersing 27/10/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google