De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfevaluatie en auditing ZEK PO Presentatie 13 maart 2007, Lunteren Cor Hoffmans, www.henh.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfevaluatie en auditing ZEK PO Presentatie 13 maart 2007, Lunteren Cor Hoffmans, www.henh.org."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfevaluatie en auditing ZEK PO Presentatie 13 maart 2007, Lunteren Cor Hoffmans, www.henh.org

2 Inhoud IKwaliteitszorg IIZEK PO IIIWerkwijze IVInstrumenten

3 Toen, nu en straks…. Een goed swv, een goede school staat of valt met het geven van het kwalitatief eigentijds antwoord op de actuele vragen en behoeften. 198519952005 2015

4 1985 Ononderbroken ontwikkeling kwaliteit en kwaliteitszorg niet in de WBO kwaliteitseisen in de wet uitwerking in het schoolwerkplan scholen verzorgen onderwijs…..geen zorg inspectie controleert het swp samenwerking via ROPO, vrijblijvend.

5 Kwaliteitseisen WBO ononderbroken ontwikkeling afstemming brede vorming en ontwikkeling intercultureel onderwijs individuele begeleiding van leerlingen volgen van de leerlingen minimale onderwijstijd acht jaar aaneensluitend onderwijs samenhangend aanbod

6 1995 Autonomie en waarborg meer dan 100 nieuwe wettelijke bepalingen schaalvergroting samenwerking (wsns) kwaliteitswet: schoolplan, schoolgids, klachtenregeling ontwikkeling kwaliteitstoetsing inspectie op scholen.

7 Kwaliteitseisen toezicht deugdelijk aanbod voldoende leertijd veilig, stimulerend en uitdagend pedagogisch klimaat een effectief onderwijsleerproces goede leerlingenzorg opbrengsten naar verwachting een ondersteunende schoolorganisatie geen eisen voor samenwerking.

8 2005 Het systeem loopt vast Denktanks buigen zich over hoe het moet, kan: notitie Governance notitie zorgplicht

9 Analyse : twee problemen Onderwijs loopt vast leerlingen veranderen, uitval neemt niet af concepten en standaarden werken niet meer begrippen onderwijs, school, zorg vervagen oerwoud van partners met eigen regelingen behoefte aan nieuwe perspectieven Overheid loopt vast onoverzichtelijk en tegenstrijdig incidentalisme en bureaucratisering niet eigentijds

10 2005 De paradigma-shifts Onderwijs  Leren  Ontwikkelen Regulering  Zelfverantwoordelijkheid

11 Van onderwijs naar ontwikkeling van leren van leraar gestuurd van leraar van lessen van school van isolatie van verkokerd van eenheidsworst naar ontwikkelen naar leerling gestuurd naar coach naar activiteiten naar ontwikkelcentrum naar integratie naar ontkokerd naar maatwerk

12 Zorgplichtbepalingen Elk schoolbestuur krijgt de taak een passend aanbod te realiseren voor de leerlingen die zich bij één van de scholen van het bestuur aanmelden. de norm richt zich tot het bestuur de norm verplicht om zorg te bieden de norm biedt ruimte voor eigen aanpak handhaving vindt publieksrechtelijk plaats

13 Motieven kwaliteitszorg Draagvlak Rekenschap Leren en verbeteren

14 Draagvlak en rekenschap INSPECTIETOEZICHT INTERN TOEZICHTSORGAAN BESTUURSORGAAN INSTELLING stakeholder jaarverslag

15 Leren en ontwikkelen Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed, hoe weten we dat? Wat vinden anderen daarvan? Wat doen we met die kennis? ZEK

16 Wanneer werkt kwaliteitszorg? betrokkenheid management personeel partners consequenties trekken het gesprek voeren over kwaliteit opnemen in de planningscyclus open communicatie inpassing in processen

17 II ZEK=zelfevaluatiekader

18 Uitgangspunten afgestemd op het inspectietoezicht op maat samenhang de leerling centraal procesgericht

19 Samenhang ZEK leerlingenzorg po ZEK swv wsns ZEK swv vo ZEK leerlingenzorg vo ZEK rec ZEK (v)so www.wec-raad.nl www.leerlingenzorgvmbopro.nl www.platformwsns.nl www.masterplan-dyslexie.nl Opleiden in de school

20 Het gaat om de leerling! 11,12 31 2-3 14,36-37 38-40 7-9,24-25 1-10,13,16-18 15,19-30,32-35 1,4-6,10-23 uitstroomdoorstroominstroom groep school swv

21 hard copy en digitaal Toolkit po Zelfevaluatie instrumenten Kader Draaiboek auditing Draaiboek zelfevaluatie Web based Hard copy instrumenten -zie swvhts + -checklist doc.analyse -checklist dossieronderzoek Tevredenheid lijsten Observaties

22 Domeinen po Aanbod & tijd Onderwijsleer- proces Beleid Begeleiding Zorgstructuur Dyslexie Ambulante begeleiding Dyslexie Opbrengsten

23 Procesgericht: werkwijze startgesprek ontwerpen werkwijze en inhoud uitvoeren zelfevaluatie analyse en consentbespreking ontwikkelagenda rapportage en evaluatie

24 Startgesprek afstemmen verwachtingen zicht op uitgangssituatie duidelijkheid fasering rol kwaliteitscoördinator installeren programma communicatie

25 Voorbereiding keuze instrumenten op maat maken lijst documentenanalyse invullen uitzetten dossieronderzoek opmaken mailinglijst

26 Uitvoering Hulpstructuur kwaliteitscoördinator systeembegeleider Wietze v.d.Schaaf 0611382278 (systeem), Nicolai Admiraal 0229-244224 (helpdesk) Cor Hoffmans 0651282169 (inhoud) hou de tijd compact

27 Analyse en consentgesprek

28 Afsluiting rapportage ontwikkelagenda evaluatie afspraken audit

29 ... maar wees ook trots op het bereikte


Download ppt "Zelfevaluatie en auditing ZEK PO Presentatie 13 maart 2007, Lunteren Cor Hoffmans, www.henh.org."

Verwante presentaties


Ads door Google