De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. H. Hidding (em. Bunschoten – west)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west) 16:30 voorganger: br. J. van den Dool (preeklezen) De collecte is vandaag bestemd voor het Diaconaal Centrum Eindhoven, een stichting die aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetingsplek en hulp wil bieden.

4 Agenda 29 oktober 20:00 Gemeentevergadering 2 november 19:30 Best Life 8 november 19:30 Lidwina in Concert

5 Deze week zijn jarig: 19 oktober: Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink 20 oktober: br Bert Agterberg Er ligt een verjaardagskaart voor Bert klaar achter in de kerk waar u uw naam op kunt zetten. 21 oktober: br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober: Joost Smith 23 oktober: Nathan van den Dool

6 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

7 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

8 Gezang 175C

9 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

10 Psalm 138: 1, 4 1 Ik zal met heel mijn hart uw eer bezingen, HEER, U dank bewijzen. Al staan de goden om mij heen, HEER, U alleen, U blijf ik prijzen. Ik buig mij naar uw tempel neer, uw naam en eer zal ik verhogen Uw trouw en goedertierenheid zal ik verblijd met psalmen loven.

11 Psalm 138: 1, 4 4 Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt U mij leven. Hoe ook de toorn mijns vijands brandt, uw rechterhand zal redding geven. De HERE is getrouw en sterk, Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.

12 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

13 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

14 Psalm 25: 9, 10 9 Sla op mijn ellende d' ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet en vergeef, uit mededogen, al mijn schuld, gedenk die niet. Gun mijn vijand niet mijn val, HEER, wil mij toch niet verlaten. Zie hoe groot is zijn getal, hoe boosaardig is zijn haten.

15 Psalm 25: 9, 10 10 Red mijn ziel, wil mij bewaren, maak mij niet beschaamd, o HEER. Bij U schuil ik in gevaren, zie op mij beschermend neer. Vroomheid en oprechtheid zij mijn geleid' in mijn ellende. Maak uw Israël weer vrij, wil uw volk verlossing zenden!

16 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

17 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

18 Psalm 42: 1, 5, 7 1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar ’t genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

19 Psalm 42: 1, 5, 7 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem verstilt mijn klacht. ’k Zal de God mijns levens prijzen, biddend Hem mijn dank bewijzen.

20 Psalm 42: 1, 5, 7 7 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem, en zie naar boven' ik zal God, mijn God weer loven!

21 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

22 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

23 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

24 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

25 LvdK 427: 5, 7 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

26 LvdK 427: 5, 7 7 Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal Hij u bevrijden ook van de zwaarste last, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

27 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

28 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

29 D iaconaal C entrum E indhoven Inloophuis 't Hemeltje Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven 29

30 Wat zijn wij? Een huiskamer in de stad, waar je mag zijn wie je bent.
Een gastvrije ontmoetingsplaats, waarbij wederkerigheid een belangrijk uitgangspunt is. Waar ieder de moeite waard is, een gezicht en een naam mag hebben. 30

31 Wat zijn wij? Een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Mensen onderweg, die elkaar tegenkomen. Een plaats waar ruimte is, om zo een plaats te zijn waar je met je verhaal, je zorgen en vragen, een luisterend oor kunt vinden. 31

32 Wij bieden: huiskamer Het inloophuis is behalve op zaterdag elke dag open van – Je kunt er tegen een kleine vergoeding koffie, thee en brood krijgen. Ook kun je er douchen en je kleren laten wassen tegen een vergoeding. Bovenal kun je er gezelschap vinden, een praatje maken of een spelletje doen. 32

33 Wij bieden: Atelier Op dinsdagochtend is er een open atelier waar je o.l.v. een kunstenaar creatief bezig kunt zijn met schilderen, kleien en/of met steen werken. 33

34 Maaltijden Twee keer per week wordt er in de avond door vrijwilligers een maaltijd gekookt en wordt er samen gegeten. Het doel is gezelligheid te bieden en eenzaamheid te doorbreken. 34

35 Warme maaltijden op zondagen Op zondagen van november tot en met maart worden
verzorgd … …door u, en door uw broers/zussen uit de CGK, NGK en GKV uit Eindhoven. 35

36 Soepfonds In de wintermaanden op
doordeweekse dagen een kop soep voor gasten die de huiskamer bezoeken. 36

37 D iaconaal C entrum E indhoven Inloophuis 't Hemeltje Hemelrijken 117
5612 LC Eindhoven 37

38 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

39 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

40 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

41 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

42 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

43 Gezang 182E 4-stemmig

44 Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)
Psalm 138: 1, 4 Psalm 25: 9, 10 Lezen: Psalm 10: Psalm 42: 1, 5, 7 Tekst: Psalm 10: 1, 14a LvdK 427: 5, 7 LvdK 429: 1, 2, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconaal Centrum Eindhoven

45 Jongerendienst (Micha)zondag 19 oktober 2014
‘Gerechtigheid zit hem in de kleine dingen.’ Lidwinakerk Best Raadhuisstraat 209 Tijd: uur WELKOM!

46 usb-sticks te verzamelen.
HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! Gevluchte Noord-Koreaanse broeders en zusters hebben nu een nieuwe manier gevonden om het Evangelie naar Noord-Korea te brengen: via usb-sticks. Daarom zamelt de SDOK (stichting de ondergrondse kerk) zoveel mogelijk usb’s in om die te vullen met de Bijbel, bijbelstudies en christelijke liederen. De usb’s gaan vervolgens naar Zuid-Korea, van waaruit ze via luchtballonnen boven Noord-Korea verspreid worden. Heeft u gebruikte (of nieuwe) usb-sticks die u wilt afstaan voor dit bijzondere project? Achterin de kerk staat een doos klaar om zoveel mogelijk usb-sticks te verzamelen. Daarnaast is er een dringende oproep om voor deze actie te bidden. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op


Download ppt "Liturgie ds. H. Hidding (em. Bunschoten-west)"

Verwante presentaties


Ads door Google