De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Evalueren en toetsen Versie groep 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Evalueren en toetsen Versie groep 2."— Transcript van de presentatie:

1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Evalueren en toetsen Versie groep 2

2 Structuur 1.Evaluatie 2.Vragen stellen 3.Oefening vragen stellen 4.Rubrics 5.Oefening rubrics 6.Toelichting praktijkopdracht

3

4 Evaluatie: begripsomschrijving Thorpe (1988): “Evaluatie is het totale proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over elk mogelijk aspect van een instructie- activiteit, met als doel een uitspraak te doen over de effectiviteit, de efficiëntie en/of een andere impact“

5 Functie van de evaluatie.

6 Feden en Vogel (2003) “Research suggests that we do far too much summative, and not enough formative assessment.”

7 Formatieve evaluatie “Assess while you teach, teach while you assess” Formatieve evaluatie niet loskoppelen van feitelijke instructie en leeractiviteiten!

8 Formatieve evaluatie Elke vraag, opgave, oefening, opdracht die gedurende de instructie wordt gegeven = een vorm van formatieve toetsing. Geen aparte activiteit => leermoment ! Draagt bij tot betere leerresultaten

9 Evaluatie: enkele technieken Vragen stellen Rubrics

10

11 Vragen stellen Summatieve evaluatie Formatieve evaluatie

12 Vragen stellen Summatieve evaluatie Toetsen, examens, … Doel : oordeel uitspreken over de mate waarin de leerdoelen bereikt zijn

13 Technieken

14 Vragen stellen Formatieve evaluatie Tijdens het instructieproces Doel: leerlingen tot bepaalde inzichten of tot het oplossen van een probleem brengen Goede vragen stellen = moeilijk !

15 Ontwikkelen declaratieve kennis

16 Hoe hoger de kwaliteit van de vraag, hoe hoger het niveau van cognitieve verwerking Taxonomie van Bloom geeft een duidelijk zicht op niveau van cognitieve verwerking Vragen stellen

17 Bloom - gedragsdimensies Bloom revised

18 Taxonomie van Bloom inhoudsdimensies

19

20

21 Link starters en taxonomie Bloom

22 Inoefenen – begeleide oefening Vragen stellen We bekijken volgend filmfragment: http://www.klasse.be/tvklasse/19866-Heeft-er-iemand- nog-vragen#.UlqzXLFCTIU Let op de vraagstelling. Wat loopt er fout? Formuleer 3 vragen van een hoog niveau Typeer de vragen volgens de taxonomie van Bloom

23 Inoefenen – zelf aan de slag Vragen stellen Neem het leermateriaal uit groepssessie 1 er terug bij Bekijk de geformuleerde lesdoelen Bedenk 5 vragen die gericht zijn op het bereiken van de lesdoelen Typeer de vragen volgens de taxonomie van Bloom

24

25 Rubrics Focus op complexe leerdoelen Aandacht voor criteria Aandacht voor niveaus van kwaliteit = indicatoren Te ontwikkelen door: Leerkracht Leerling Geschikt voor summatieve en formatieve evaluatie

26 Aanpak ontwikkeling rubric Kies criteria voor verwacht gedrag – bijv. 4 tot 15 statements die criterium beschrijven Bepaal bandbreedte die verschil in bereiken criterium weergeven –bijv. 0-5 of kwalitatieve termen Werk een beschrijving uit voor elke waarde in de bandbreedte –Concreet observeerbare/vaststelbare kwalificaties

27 Rubrics voorbeelden Psychologie: ‘De leerlingen schrijven een kritisch verslag over een wetenschappelijk onderzoek’

28 Niveaus Indicatoren Criteria

29 Rubrics voorbeelden Biologie: ‘De leerlingen leiden op een experimentele manier eigenschappen af van enzymen’

30

31 Rubrics voorbeelden Economie : ‘De leerlingen beargumenteren hoe de overheid het prijsevenwicht van een competitieve markt kan wijzigen.’

32

33 Inoefenen – zelf aan de slag Rubrics Lesdoelen per vakgebied:  Economie: ‘De leerlingen stellen de gevolgen van een invoerrecht grafisch voor’  Humane Wetenschappen: ‘De leerlingen tonen de universaliteit van het zondebokmechanisme aan door middel van linken met andere gebeurtenissen (historisch/actueel)’  Biologie: ‘De leerlingen maken een non-linguïstische representatie (NLR) van hoe celdelingen kunnen verlopen.’

34 Werkwijze: Stel per 2 een rubric op die één van de voorgaande lesdoelen evalueert. –4 criteria –minimaal 3 kwaliteitsniveaus (indicatoren) Bekijk de rubric van een ander duo en vergelijk.

35 Praktijkopdracht

36

37

38

39 De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:  Voorblad  Tabel met daarin de 15 vragen, opdrachten, instructies + de typering volgens de taxonomie van Bloom + link met de lesdoelen  Complex leerdoel + omschrijving van de opdracht  Uitgewerkte rubric (minimum 4 x 3)  Bijlagen

40 Evaluatiecriteria Deel 1: Vragen stellen  De vragen (opdrachten, instructies) dragen bij tot het bereiken van de lesdoelen  De link met de lesdoelen wordt aangetoond  Alle gedragsniveaus komen minstens 1 keer aan bod  Er worden voldoende vragen gesteld van een hoog niveau  De vragen (opdrachten, instructies) zijn concreet en enkelvoudig geformuleerd

41 Evaluatiecriteria Deel 2: Rubric  Het leerdoel betreft complexe kennis  De opdracht wordt duidelijk omschreven  Er is een logisch verband tussen criteria en indicatoren  Er is een logisch verband tussen criteria en complex leerdoel  Relevantie van de criteria voor het onderwijsvak  De indicatoren hebben een duidelijke niveauopbouw  De criteria zijn observeerbaar  De criteria zijn eenduidig

42 Checklist

43 Feedbacksessie groep 2 Donderdag 4 december 17.30-19.30u Locatie Aud 4 Dunantlaan 2 Inschrijven + vragen posten op forum groep 2 Minerva


Download ppt "Krachtige leeromgevingen Groepssessie 2: Evalueren en toetsen Versie groep 2."

Verwante presentaties


Ads door Google