De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. J. van Benthem uit Leusden 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Diensten 09:30 voorganger: ds. J. van Benthem uit Leusden 14:30 voorganger: ds. K. de Vries uit Hilversum De collecte is bestemd voor Stichting Redt een Kind. Deze stichting geeft financiële steun aan kinderen in derdewereldlanden. Het is christelijke kinderhulp, gegeven door lokale christelijke organisaties en mensen uit de eigen cultuur. Mededelingen kerkenraad

3 De kerkenraad met diakenen stelt de gemeente voor om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen, in verband hiermee bent u van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering woensdag a.s. in de Lidwinakerk, de vergadering begint om 20.00 uur. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 24 januari V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: schets 13 24 januari V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: schets 13 27 januari LEF 27 januari LEF

5 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

6 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

7 175 C

8 ● Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

9 Psalm 147: 1, 4 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

10 Psalm 147: 1, 4 4 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade en liefde hopen.

11 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

12 Psalm147:1, 4 ● Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

13 Gezang 154, NG 78: 1, 3 1 Ach, wat moet ik toch beginnen nu ik steeds weer zonden doe. Mijn geweten maakt me moe, brengt mij steeds mijn schuld te binnen. Er is hulp in deze strijd dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

14 Gezang 154, NG 78: 1, 3 3 Heer, Gij wekt een mens tot leven en Gij trekt hem tot uw licht. Niet meer bang voor het gericht sterven wij - door dood omgeven, leven wij - de dood ten spijt, dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

15 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

16 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 ● Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

17 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 ● Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

18 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 ● LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

19 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 1 allen Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der mensen leven! Zoals nevelen verschijnen, zoals nevelen verdwijnen, zo zal ook de mens verkwijnen.

20 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 2 vrouwen Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig zijn der mensen dagen! Als op wateren die stromen en niet meer tot stilstand komen wordt ons leven meegenomen.

21 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 3 mannen Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen vreugde! Al het heden wordt verleden, licht wordt donker, snel vergleden zijn der mensen heerlijkheden.

22 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 4 vrouwen Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen schoonheid! Als een bloem die staat te prijken tot de wind komt overstrijken, zo zal onze pracht bezwijken.

23 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 5 mannen Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is 't geluk der mensen! Zoals helle meteoren even trekken zij hun sporen zo gaat hun geluk verloren.

24 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 6 vrouwen Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig, zijn der mensen schatten! Vuur en vlam kan ze verteren, en de vloed is niet te weren, alles zal tot niets verkeren.

25 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 7 mannen Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen glorie! Die in hoogheid zijn gezeten en met God zich durven meten, in de dood zijn zij vergeten.

26 LvdK 271: 1a,2v,3m,4v,5m,6v,7m,8a 8 allen Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen wezen! Al ons doen en al ons streven, heel de wereld duurt maar even. Wie God vreest zal eeuwig leven.

27 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

28 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

29 2013: wat ga je ermee doen? genieten: culinair cultureel werk relaties leven met passie! kater

30 2013: wat ga je ermee doen? grilligheid van het leven eindeloze kringloop vergeetachtigheid de dood OT én NT realisme, geen overspannen verwachtingen

31 2013: wat ga je ermee doen? Doel: Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na goede volgorde: God - genieten effect: vrijheid en ruimte blijvende betekenis dubbel genieten

32 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 ● Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

33 Psalm 68: 8 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

34 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

35 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

36 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 ● Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

37 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160, NG81: 1, 2

38 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160, NG81: 1, 2

39 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

40 182 E 4-stemmig

41 Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden Collecte:Redt een Kind

42 Jaarthemadag 14:30 uur – Middagdienst 19:30 uur – Lef avond 27 januari 2013

43 25 januari 2013 GALA Aanvang 20:00 uur


Download ppt "Psalm147:1, 4 Gezang154:1, 3 Prediker1:1 - 2: 16 Prediker12:8 - 14 LvdK271:1 - 8 Psalm68:8 Gezang160:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. J. van Benthem Leusden."

Verwante presentaties


Ads door Google