De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck

2 INFORMATIEVAARDIGHEDEN BRONNEN Caroline Neckebroeck

3 Soorten bronnen? Waarom les over bronnen? BRONNEN?

4 Inhoud? Vorm? Wetenschappelijke bronnen?

5 Drie types – Sociaal-wetenchappelijke bronnen – Juridische bronnen/beleidsdocumenten – Statistieken Gedrukte bronnen Digitale bronnen Hoe opsporen? Hoe consulteren? Bronnen

6 SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

7 Sociaal-Wetenschappelijke bronnen SW-bronnen boeken periodieken naslagwerken Grijze literatuur Onderzoeks- literatuur Onderzoeks- literatuur

8 Encyclopedieën – Wikipedia? Woordenboeken databanken/e-bronnen – Sociale kaart: overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel Sociaal-wetenschappelijke bronnen: naslagwerken

9 Sociaal-wetenschappelijke bronnen: boeken boeken Handboeken Readers of verzamelwerken Readers of verzamelwerken monografie

10 titel auteurs (hand-)boek

11 Auteurs bijdrage Redacteurs verzamel- werk Titel bijdrage Titel Verzamel- werk reader

12 monografie

13 Sociaal-wetenschappelijke bronnen: periodieken Periodieken > artikels periodieken Kranten/dagbladen weekbladen Wetenschappelijke Tijdschriften Populair wetenschappelijke tijdschriften Populair wetenschappelijke tijdschriften

14 Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk Ons Erfdeel Personeelsbeleid Sociale interventie (Journal of Social Intervention: theory and practice) Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement Tijdschrift voor de sociale sector Tijdschrift voor welzijnswerk Tijdschrift voor sociologie … Sociaal-wetenschappelijke bronnen: periodieken BaSW

15 Autisme Centraal Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk Echo’s uit de gehandicaptenzorg Gedragstherapie Geron: tijdschrift voor ouder worden en maatschappij Gezinsbeleid in Vlaanderen Jeugd en Co Kind en adolescent Praktijk Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Nederlands tijdschrift voor zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Pedagogiek in Praktijk Magazine Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Vlaams tijdschrift voor Orthopedagogiek … Sociaal-wetenschappelijke bronnen: periodieken BaO

16 Algemeen: Panopticon (full-text), De Orde van de Dag, Justitiële Verkenningen Preventie: secondant Politie: Politiejournaal/Politieofficier, Magazine Federale Politie (Pol), Vigiles: tijdschrift voor politierecht Strafuitvoering: Fatik; Winket; Metanoia Welzijnswerk: Tijdschrift voor Welzijnswerk, Alert, Weliswaar, … Tijdschrift voor veiligheid (Full-text) Tijdschrift voor criminologie (Full-text) Private veiligheid Jongeren: Welwijs, Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrecht Sociaal-wetenschappelijke bronnen: periodieken BaMV

17 Denkbeeld: tijdschrift voor psychogeriatrie Gedragstherapie Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie Maandblad geestelijke volksgezondheid Nederlands tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Psyche Psychopraktijk Rehabilitatie: tijdschrift voor rehabilitatie en herstel van mensen met psychische beperkingen Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie Talent: tijdschrift over hoogbegaafdheid Tijdschrift Klinische Psychologie Tijdschrift voor Psychotherapie Sociaal-wetenschappelijke bronnen: periodieken BaTP

18 Sociaal-Wetenschappelijke Bronnen: onderzoeksliteratuur Onderzoeks- literatuur rapporten doctoraten Cogressen/studiedagen

19 Niet uitgegeven/gepubliceerd Sociaal-wetenschappelijke bronnen: grijze literatuur Grijze literatuur Brochures, folders, Nieuwsbrieven,… Brochures, folders, Nieuwsbrieven,… Eindwerken, papers syllabus … …

20 Via website bibliotheek VIVES, campus Kortrijkwebsite bibliotheek VIVES Voorlopig – Via toledo Sociaal-Wetenschappelijke bronnen: opzoeken

21

22 catalogus LIMO – Collectie bibliotheken K.U. Leuven – Gedrukte/fysieke bronnen  bibliotheek – Elektronische/digitale bronnen  fulltext online – Types: boeken, tijdschriftartikels, eindwerken, onderzoeksrapporten (lirias), audiovisueel materiaal, … E-bronnen/databanken MET login – Sociale kaart – Springer e-books: Engelstalig, Nederlandstalig – Springer e-journals (wetenschappelijke Tijdschriftartikels) – Academic, Web of science, …: Engelstalige wet.tijdschriftartikels – … Sociaal-Wetenschappelijke bronnen: opzoeken

23 E-bronnen/databanken met login – De meeste zijn doorzoekbaar via LIMO MAAR!!!! Off-campus: inloggen met login en wachtwoord – Mediargus: krantenartikels Registreren!!! Niet doorzoekbaar via LIMO E-bronnen zonder login – Google books, google scholar – Sage publicaties: wetenschappelijke boeken/tijdschriftartikels Sociaal-Wetenschappelijke bronnen: opzoeken

24 Oefenklas – Introductie limo en e-bronnen – Oefenboek ‘bibliotheek’ – Oefenboek ‘bronnen’ Sociaal-Wetenschappelijke bronnen

25 JURIDISCHE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

26 Juridische bronnen regelgeving rechtspraak Rechtsleer (boeken/TS)

27 Juridische bronnen: regelgeving regelgeving Wetten, decreten, ordonnanties, KB, MB, Internationale verdragen Wetten, decreten, ordonnanties, KB, MB, Internationale verdragen CAO, omzendbrieven Parlementaire documenten

28 Belgisch Staatsblad (databank wetgevingsindex) en justel (databank wetgevingsindex + databank geconsolideerde wetgeving) Belgisch Staatsblad justel Belgielex (kruispuntbank wetgeving) Belgielex – Overzicht van wetgeving/parlementaire voorbereiding/rechtspraak Juriwel: de Vlaamse welzijns,- gezondheids- en gezinsregelgeving Juriwel Rechtslinks Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

29 Federale overheidsdiensten – FOD Binnenlandse zaken FOD Binnenlandse zaken Domeinen: veiligheid en preventie (politionele veiligheid, private veiligheid, integrale veiligheid), civiele veiligheid, crisiscentrum, vreemdelingen, vluchtelingen en staatlozen – FOD Mobiliteit en vervoer FOD Mobiliteit en vervoer Verkeersveiligheid – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding, welzijn en diversiteit op het werk – FOD Sociale zekerheid FOD Sociale zekerheid alle wetgeving die bijdraagt tot een betere sociale bescherming van de burgers, sociale rechten, rechtvaardig en doeltreffend solidariteitssysteem Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

30 Federale overheidsdiensten – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Gezondheidszorg – FOD justitie FOD justitie Gevangenissen, justitiehuizen, veiligheid en criminaliteit, bemiddeling, strafrechtelijke uitspraken en gevolgen Programmatorische overheidsdiensten – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie beleid voor maatschappelijke integratie Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

31 Regionale overheidsdiensten – Regionale overheid VlaanderenVlaanderen Gezin, welzijn en gezondheid Cultuur, sport en vrije tijd (jeugd) Economie en werk onderwijs Lokale overheidsdiensten – VVSG VVSG Koepelorganisatie van de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW's, nieuws, publicaties en projecten Sociaal beleid, welzijnsvoorzieningen, veiligheid Juridische bronnen: regelgeving opzoeken

32 Parlementaire voorbereiding – Federaal parlement Federaal parlement – Kamer Kamer – Senaat Senaat – … Overzicht: Belgielex Belgielex Juridische bronnen: parlementaire documenten

33 Oefenklas – Oefenboek ‘bronnen’ Sociaal-Wetenschappelijke bronnen

34 STATISTISCHE BRONNEN Soorten? Hoe? Waar?

35 Kwantitatieve gegevens (cijfermateriaal) – Ruwe data (primaire bron) – Bewerkte data (secundaire bron) Geen onsluitingsmiddelen – Cijfers zoeken = weten waar deze zich bevinden! Statistische bronnen

36 statistieken Lokale statistieken Regionale statistieken Federale statistieken

37 Statistische bronnen: lokale statistieken Lokale statistieken demografie cultuur arbeidsmarkt wonen Welzijn en kansarmoede mobiliteit onderwijs

38 Statistische bronnen: regionale statistieken regionale statistieken Studiedienst Vlaamse Regering Studiedienst Vlaamse Regering jongeren Personen met een handicap Personen met een handicap gezondheid

39 Federale statistieken Federale overheidsdiensten Cf. slide 26/27 Federale overheidsdiensten Cf. slide 26/27 Statistics Belgium politie justitie Jongeren NICC JOP Jongeren NICC JOP

40 Oefenklas – Oefenboek ‘bronnen’ Sociaal-Wetenschappelijke bronnen

41 Vademecum bronnen PTT per opleiding bij vademecum Via http://sadan.wikidot.com/http://sadan.wikidot.com/  menu bronnen  secundaire informatie  vademecum en ptt Bronnen: cursusmateriaal


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2013-2014 B.Wydooghe L. Gheysen C. Neckebroeck."

Verwante presentaties


Ads door Google