De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moderne Wiskunde 11e editie havo en vwo wiskunde B Wim Doekes 26 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moderne Wiskunde 11e editie havo en vwo wiskunde B Wim Doekes 26 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Moderne Wiskunde 11e editie havo en vwo wiskunde B Wim Doekes 26 november 2014

2 Moderne Wiskunde 11e editie inzicht, structuur, vernieuwing

3 Inhoud van de presentatie Aanleiding voor een herziening Aard van de herziening −Concept/organisatie van lesmateriaal −Nieuwe opzet ICT Inhoud van de herziening

4 Aanleiding voor herziening Invoering nieuw examenprogramma −Tweede Fase schooljaar 2015 – 2016 Gebruikersonderzoeken −Behouden −Structuur en inzicht −Uitdagen en motiveren −Verbeteren −Oefenstof −Eindexamenvoorbereiding

5 Aard van de herziening Nieuw in de structuur van het hoofdboek −Blokstructuur (twee samenhangende hoofdstukken) losgelaten −Extra oefening binnen het hoofdstuk: Basis/Gemengd/Uitdagend −Na elke twee hoofdstukken Algebraïsche Vaardigheden −Verwijzing naar Meer Oefenen in Hulpboek Nieuwe elementen in het hoofdboek −Uitdagende opdrachten −Achtergronden −Wiskundige Denk Activiteiten

6 Hulpboek en uitwerkingen Hulpboek Instructie rekenmachine (TI en Casio) Per hoofdstuk: −Meer oefenen (parallel opdracht hoofdboek) −Voorbeeldproefwerken met lijstjes vaardigheden en hints + verwijzingen. Uitwerkingen en antwoorden: −Uitgebreide zorg voor correctheid en didactiek. −Uitleg bij tussenstappen voor zwakke leerling.

7 Didactische uitgangspunten verstevigd Het nieuwe examenprogramma en de gebruikersonderzoeken hebben het staande didactische model bevestigd en verstevigd: Inzicht −Wiskundige denkactiviteiten −Meer algebraïsche vaardigheden Heldere Structuur −Eén les op een dubbele pagina −Differentiëren binnen een hoofdstuk −Hulpboek parallel aan het leerproces

8

9 HAVO Wiskunde B Analyse Sub B3: Aandacht voor evenredigheidsverbanden: (lineair, omgekeerd en machts-) Sub D4: toepassingen van afgeleide functies; Domein B (functies, grafieken en vergelijkingen) Domein D: (toegepaste analyse) Productregel (Domein H1) en de kettingregel wordt alleen toegepast op lineaire functies. (bv. Bepaal de afgeleide van (3x – 4) 4 ) Afgeleiden van goniometrische functies Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

10 HAVO Wiskunde B Meetkunde Domein C: Meetkundige berekeningen −Afstanden en hoeken berekenen in concrete situaties −Algebraïsche methoden Geheel is herschreven Domein D: Ruimtemeetkunde is bij wiskunde D ondergebracht Algemeen Wiskundige Denk Activiteiten (sub A3: wiskundige vaardigheden) Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

11 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde B 1Vergelijkingen 2Functies en grafieken 3Machtsfuncties 4Exponentiële functies 6De afgeleide 8Periodieke functies 1Logaritmische functies 2Functies bewerken 3Goniometrische functies 4Differentiëren 6Verbanden Analyse Klas 4 Klas 5

12 Leerlijnen in 4 en 5 havo wiskunde B 5Afstanden en hoeken 7Lijnen en afstanden 5Cirkels Meetkunde Klas 4 Klas 5

13

14

15 Voorbeeld Analytische meetkunde Havo B Uit 5havo Wiskunde B

16 4 havo B WDA

17 4 havo B U-1 Gegeven is ABC met zijden AB = 9, BC = 8 en AC = 7. Op zijde AB ligt het punt D zodat AD = 3. a Bereken met de cosinusregel in ABC exact cos( ∠ A). b Bereken in ADC exact de lengte van CD. U-2 In deze opdracht ga je met de aanpak van de vorige opdracht aantonen dat x 2 c = a 2 p + b 2 q − cpq. Dit heet de stelling van Stewart. a Druk cos( ∠ A) uit in a, b en c. b Druk x uit in b, p en cos( ∠ A). c Gebruik dat p + q = c en voltooi het bewijs van de stelling van Stewart. Uitdagend

18 VWO Wiskunde B Meetkunde Meetkunde met coördinaten (analytische meetkunde) Parametervoorstellingen nu bij meetkunde ondergebracht. Symmetrie, transformatie en beweging Vectoren en inproduct Gehandhaafd is oude subdomein E1 (meetkundige vaardigheden) Voortgezette ‘bewijs’-meetkunde (domein Gb) Nieuw Gehandhaafd Vervallen

19 VWO Wiskunde B Analyse Inverse functies Asymptoten en limietgedrag Differentiaal- en integraalrekening Functies en grafieken Toenamediagrammen, logaritmische schalen, Riemannsommen, integralen voor berekenen lengte, afgelegde weg en zwaartepunt, faseverschil, formules van Simpson Algemeen Wiskundige Denk Activiteiten (sub A3: wiskundige vaardigheden) Nieuw: Gehandhaafd: Vervallen:

20 Leerlijnen in 4, 5 en 6 vwo wiskunde B 1Vergelijkingen6Afgeleide functies 2Functies en grafieken7Periodieke functies 3Machtsfuncties 4Exponentiële functies 1Logaritmische functies6Prod/Quot.regel 2Functies bewerken8Gon.functies 3De kettingregel 4Integreren 1Exp/log. Functies4Gon. formules 2Toep. integreren6F’ies onderzoeken Analyse Klas 4 Klas 5 Klas 6 (voorlopig)

21 Leerlijnen in 4, 5 en 6 vwo wiskunde B 5Lijnen 8Vectoren 5Cirkels 7Meetkunde en algebra 3Parameterkrommen 5Redeneren en rekenen 9Getaltheorie 9Matrices Meetkunde Klas 4 Klas 5 Klas 6 Keuzehfdst. Klas 4 Klas 5

22 4 vwo B Nieuwe stof

23 WDA

24 4 vwo B Uitdagend

25 Vragen ?


Download ppt "Moderne Wiskunde 11e editie havo en vwo wiskunde B Wim Doekes 26 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google