De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN

2 Kempenhorst College DHR. MOL ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERBOUW

3 PROGRAMMA Deel 1: Algemene informatie  Mededelingen  Onderwijskundige informatie  Begeleiding Deel 2: informatie van en kennismaken met de mentor

4 MEDEDELINGEN Schoolgids Magister Correspondentie Verkeersveiligheid Buspasjes Verlofaanvragen Roosters

5 Kempenhorst College ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE

6 CONTINUERING PROJECTONDERWIJS 6 weken lang 4-6 lesuren per week 6 projecten per jaar Projectdocenten Beoordeling:  Punt proces en punt product

7 CONTINUERING SBC BK/BL-klassen 1 e leerjaar: nadruk op sportieve karakter 2 e leerjaar: nadruk op culturele karakter Praktische sectororiëntatie CONTINUERING Talentontwikkeling TOPm-klassen Frans/Spaans Sport Techniek/Economie

8 NIEUWE EXAMENSTRUCTUUR BL- EN BK-KLASSEN In 2016 profieldelen keuzedelen Dit jaar: verder onderzoek naar de gevolgen voor onze bovenbouwstructuur

9 Kempenhorst College BEGELEIDING

10 Rekenen en taal  Examenonderdelen in 2016  In leerjaar 1 extra begeleidingsles BL- en BK- klassen, bij de TL-klassen geïntegreerd in de vakken wiskunde en Nederlands  In leerjaar 2 bij alle klassen geïntegreerd in de vakken wiskunde en Nederlands BEGELEIDING

11 Na een periode van ondersteuning kan een probleem bij een leerling blijven bestaan De leerling zal dan door de mentor en afdelingsleider met een van de orthopedagogen worden besproken Zij zullen bepalen welke vorm van begeleiding bij een leerling past SPECIFIEKE BEGELEIDING

12 Interne begeleidingsvormen: Voor alle leerlingen: SMW (school maatschappelijk werk) SOVA (sociale vaardigheidstraining) BOF (bewust leren omgaan met faalangst) Orthopedagoog Kansklas

13 Interne begeleidingsvormen: Voor een specifieke doelgroep: LGF (leerlinggebonden financiering) -begeleiding  Alleen voor leerlingen met een REC-indicatie LWOO (leerweg ondersteuning) -begeleiding  Alleen voor leerlingen met een LWOO-indicatie RT (remedial teaching) -begeleiding  Alleen voor leerlingen met een dyslexieverklaring (of dyscalculie)

14 Externe begeleidingsvormen: Voor alle leerlingen: CLZ (centraal loket zorgleerlingen) PAB (preventieve ambulante begeleiding) GGZe (gezondheidszorg) Jeugdzorg

15 Ouders LEERLINGBEGELEIDING Basisschool Vakdocenten Leerling Mentor Afdelingsleider DecaanDirectie

16 zondag 29 maart 2015 Kempenhorst College 16 “Er bestaat een direct verband tussen het succes van de leerling op school en ouderbetrokkenheid bij de schoolprestaties van de leerling.” Samen staan we sterk!

17 LOKALENINDELING DEEL 2 KLASLOKAAL MENTOR 2Bla P02+de heer Buiting 2BLbP03de heer Van Noort 2BLc P04de heer Mol (mentor mevr. Meulendijks) 2BLdP06de heer Aerts 2BLe P05mevrouw De Vet 2TAJ2.0mevrouw Schut 2TBB2.5mevrouw Van de Wijdeven 2BAJ1.2mevrouw Van Kempen 2KAJ1.4de heer Van Uden 2KBJ1.5mevrouw Denissen 2KCJ1.6de heer Braun 2BKAJ2.2de heer Van der Staak 2BKBJ2.4mevrouw Aarts


Download ppt "Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN."

Verwante presentaties


Ads door Google