De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN
Kempenhorst College WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN

2 DHR. MOL ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERBOUW
Kempenhorst College DHR. MOL ADJUNCT-DIRECTEUR ONDERBOUW

3 PROGRAMMA Deel 1: Algemene informatie
Mededelingen Onderwijskundige informatie Begeleiding Deel 2: informatie van en kennismaken met de mentor

4 MEDEDELINGEN Schoolgids Magister Correspondentie Verkeersveiligheid
Buspasjes Verlofaanvragen Roosters

5 ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE
Kempenhorst College ONDERWIJSKUNDIGE INFORMATIE

6 CONTINUERING PROJECTONDERWIJS
6 weken lang 4-6 lesuren per week 6 projecten per jaar Projectdocenten Beoordeling: Punt proces en punt product

7 CONTINUERING SBC BK/BL-klassen
zondag 9 april 2017 CONTINUERING SBC BK/BL-klassen 1e leerjaar: nadruk op sportieve karakter 2e leerjaar: nadruk op culturele karakter Praktische sectororiëntatie CONTINUERING Talentontwikkeling TOPm-klassen Frans/Spaans Sport Techniek/Economie 1e leerjaar: 6 onderdelen in 6 periodes 5 sportonderdelen en 1 onderdeel cultuur 2e leerjaar: 3 onderdelen in 3 periodes 2 cultuuronderdelen en 1 onderdeel sport Kan plaatsvinden in periode 1 t/m 6 PSO: 6 weken 2 afdelingen bezoeken Informative Kempenhorst College

8 NIEUWE EXAMENSTRUCTUUR BL- EN BK-KLASSEN
zondag 9 april 2017 NIEUWE EXAMENSTRUCTUUR BL- EN BK-KLASSEN In 2016 profieldelen keuzedelen Dit jaar: verder onderzoek naar de gevolgen voor onze bovenbouwstructuur 1e leerjaar: 6 onderdelen in 6 periodes 5 sportonderdelen en 1 onderdeel cultuur 2e leerjaar: 3 onderdelen in 3 periodes 2 cultuuronderdelen en 1 onderdeel sport Kan plaatsvinden in periode 1 t/m 6 PSO: 6 weken 2 afdelingen bezoeken Informative Kempenhorst College

9 Kempenhorst College BEGELEIDING

10 BEGELEIDING Rekenen en taal Examenonderdelen in 2016
In leerjaar 1 extra begeleidingsles BL- en BK-klassen, bij de TL-klassen geïntegreerd in de vakken wiskunde en Nederlands In leerjaar 2 bij alle klassen geïntegreerd in de vakken wiskunde en Nederlands

11 SPECIFIEKE BEGELEIDING
Na een periode van ondersteuning kan een probleem bij een leerling blijven bestaan De leerling zal dan door de mentor en afdelingsleider met een van de orthopedagogen worden besproken Zij zullen bepalen welke vorm van begeleiding bij een leerling past

12 Interne begeleidingsvormen:
Voor alle leerlingen: SMW (school maatschappelijk werk) SOVA (sociale vaardigheidstraining) BOF (bewust leren omgaan met faalangst) Orthopedagoog Kansklas

13 Interne begeleidingsvormen:
Voor een specifieke doelgroep: LGF (leerlinggebonden financiering)-begeleiding Alleen voor leerlingen met een REC-indicatie LWOO (leerweg ondersteuning)-begeleiding Alleen voor leerlingen met een LWOO-indicatie RT (remedial teaching)-begeleiding Alleen voor leerlingen met een dyslexieverklaring (of dyscalculie)

14 Externe begeleidingsvormen:
Voor alle leerlingen: CLZ (centraal loket zorgleerlingen) PAB (preventieve ambulante begeleiding) GGZe (gezondheidszorg) Jeugdzorg

15 LEERLINGBEGELEIDING Ouders Leerling Mentor Afdelingsleider
Basisschool Vakdocenten Leerling Mentor Decaan Afdelingsleider Directie Ronald 15

16 Samen staan we sterk! “Er bestaat een direct verband tussen
het succes van de leerling op school en ouderbetrokkenheid bij de schoolprestaties van de leerling.” zondag 9 april 2017 Kempenhorst College 16

17 LOKALENINDELING DEEL 2 KLAS LOKAAL MENTOR 2Bla P02+ de heer Buiting
2BLb P03 de heer Van Noort 2BLc P04 de heer Mol (mentor mevr. Meulendijks) 2BLd P06 de heer Aerts 2BLe P05 mevrouw De Vet 2TA J2.0 mevrouw Schut 2TB B2.5 mevrouw Van de Wijdeven 2BA J1.2 mevrouw Van Kempen 2KA J1.4 de heer Van Uden 2KB J1.5 mevrouw Denissen 2KC J1.6 de heer Braun 2BKA J2.2 de heer Van der Staak 2BKB J2.4 mevrouw Aarts


Download ppt "WELKOM OP DE OUDERAVOND VOOR DE TWEEDE KLASSEN"

Verwante presentaties


Ads door Google