De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Wennink, Apr-2013 Resultaten Examen - Proefexamen 2012-2013 Het verslag van het open interview is in tekstvakken en cursief aangegeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Wennink, Apr-2013 Resultaten Examen - Proefexamen 2012-2013 Het verslag van het open interview is in tekstvakken en cursief aangegeven."— Transcript van de presentatie:

1 Rob Wennink, Apr-2013 Resultaten Examen - Proefexamen 2012-2013 Het verslag van het open interview is in tekstvakken en cursief aangegeven.

2 RW: Apr-2013 Normering Examen +10 -1Normering Cito heeft toch een aanpassing gemaakt en er wordt toch gekeken naar het niveau wat de leerling doet. Kader is de norm, de 2F score en basis krijgt er 1 bij en bij mavo gaat er 1 punt af

3 RW: Apr-2013 Cito vaardigheidsscore 2F 2F referentie (5,5)BB !KBGL/TL ! CITO vaardigheidsscore95,4105,7113,9 Landelijk gem. CITO vaardigheidsscore 2F rekenexamen 2013 = 103,7 School examen (mrt) resultaten vaardigheids- score Per niveau de scores van College De Brink LWOO valt ook onder basis, maar worden apart vermeld omdat er nogal een verschil in score is tussen een LWOO geindiceerde leerling en een basisleerling

4 RW: Apr-2013 Gemiddelde score rekenexamen 2013 % voldoendes: (> 5)LWOOBBKBGL/TL Landelijke pilot score (Febr)42424447 Examen school score (Mrt)13,330,927,833,3 Gemiddelde landelijke pilot score BB5,3 KB5,4 GL/TL5,4 School examen (mrt) resultaten vaardigheids- score Conclusie onze leerlingen hebben beter gescoord in de pilot dan tijdens het officiële examen

5 RW: Apr-2013 Proefexamen - Examen: Overall score per niveau Proefexamen Examen Opvallend is dat vooral de LWOO erg slecht scoort ondanks extra rekenlessen Oorzaken van de slechte score: leerlingen komen met behoorlijke rekenachterstanden binnen En de manier waarop Cito toetst door complexe rekenproblemen aan te bieden Dit terwijl rekenmethodes de rekenproblemen in stapjes aanbieden nu wordt meer het analytische vermogen van de leerling getest in plaats van de rekenvaardigheden

6 RW: Apr-2013 Overzicht per niveau

7 RW: Apr-2013 Overzicht per niveau

8 RW: Apr-2013 CitoVas2 versus (Proef)examen 2013: Overall score per niveau CitoVas 2: 2011-2012: < 2F≥ 2F VMBO-BB83%17% VMBO-Kb/Gt30%70% Proefexamen: febr. 2013: < 5 ≥ 5 VMBO-BB 62%38% VMBO-Kb/Gt 17%83% Examen: mrt. 2013: < 5 ≥ 5 VMBO-BB 45% 55% VMBO-Kb/Gt 36% 64%

9 RW: Apr-2013 CitoVas2 versus (Proef)examen 2013: Overall score per niveau Toch is er een stijging te zien in de rekenvaardigheden bij basis

10 RW: Apr-2013 Verklaring kleuren Verklaring: Gezakt:Geslaagd: % ≥ 60% -> rood % ≥ 60% -> groen 40% oranje % ≤ 40% -> groen % ≤ 40% -> rood

11 RW: Apr-2013 (Proef)examen 2013: LWOO - niveau Proefexamen Examen NB met een 5 kan een leerling toch nog het examen halen vandaar licht groen

12 RW: Apr-2013 (Proef)examen 2013: Basis - niveau Proefexamen Examen

13 RW: Apr-2013 (Proef)examen 2013: Kader - niveau Proefexamen Examen

14 RW: Apr-2013 (Proef)examen 2013: MAVO - niveau Proefexamen Examen NB er zijn geen leerlingen die mavo handel en administratie doen

15 RW: Apr-2013 Kanttekeningen examen 2013 Nauwelijks/niet geoefend op www.studiemeter.nl (KB/Mavo)www.studiemeter.nl Normering:  Basis niveau: 2F-cijfer + 1  Kader niveau: 2F-cijfer  Gth/Mavo niveau: 2F-cijfer – 1 Examen afname 7 de, 8 ste en 9 de uur  Woensdag: K3BT/K3IE/K3VT  Donderdag: L3GM/L3HA  Vrijdag: K3CT/K3ZW Teveel leerlingen in lokaal 023 Tijdens de dag van het examen gewoon les NB er wordt digitaal bijgehouden welke leerlingen hebben geoefend NB dit late tijdstip is niet bevorderlijk voor het resultaat evenals teveel leerlingen in een lokaal Bij het eindexamen zijn er geen lessen

16 RW: Apr-2013 Hoe nu verder? Wat te doen met die leerlingen = 5? Wat te doen met die leerlingen ≤ 4? Welke leerlingen hebben dyscalculie? Rekenaanpak leerjaar 4! Overleg met management betreffende rekeninvulling in lj4 De vragen die Rob Wennink zich stelt

17 RW: Apr-2013 Hoe nu verder …..


Download ppt "Rob Wennink, Apr-2013 Resultaten Examen - Proefexamen 2012-2013 Het verslag van het open interview is in tekstvakken en cursief aangegeven."

Verwante presentaties


Ads door Google