De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedeeld, verbeeld Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedeeld, verbeeld Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur."— Transcript van de presentatie:

1 Gedeeld, verbeeld Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur

2 Cultuur- en kunsteducatie in SO - Doelstellingen  Cultuurgangmaker op het niveau van de scholengemeenschap  Centrale subsidie-enveloppe voor realisatie cultuur- en kunsteducatie  Samenwerking met culturele partners: school- en onderwijsvormoverstijgend  Nieuw leergebied Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) vervangt PO, MO, esthetica, e.a.  Maakt integraal deel uit van de basisvorming in ASO, TSO, BSO en KSO

3 Cultuur- en kunsteducatie in SO – Acties voor de scholen  Scholen zetten, in samenwerking met culturele partners, concrete initiatieven op rond cultuur- en kunsteducatie (school- en onderwijsvormoverstijgend)  Scholen operationaliseren het leergebied CKV. Een globale aanpak van cultuur- en kunsteducatie staat voorop  Vraag: welke competenties ontbreken om dit leergebied kwalitatief uit te werken? Kunst- en cultuureducatie wordt opgenomen in de nascholing

4 Professionalisering van leerkrachten: doelstellingen  Elke lerarenopleiding ontwikkelt coherente visie op cultuur- en kunsteducatie  Uitwerken van visie, in samenwerking met culturele partners  Integratie cultuur- en kunsteducatie in basiscompetenties  Uitgebreide en concrete nascholingstrajecten voor leerkrachte, schooldirecties en lerarenopleiders

5 Missie en visie cultuur- en kunsteducatie  Continuë leerlijn: van kleuteronderwijs tot finaliteit secundair onderwijs  Voldoende middelen  Samenwerking met culturele instellingen op (inter)nationaal, Vlaams, regionaal en lokaal vlak

6 Referentielijn cultuureducatie  Sensibiliseren  Exploreren  Activeren  Reflecteren

7 Nieuw leergebied culturele en kunstzinnige vorming  PO, MO, esthetica vervangen door nieuw leergebied: culturele en kunstzinnige vorming  Nieuw leergebied moet decretaal verankerd worden in de basisvorming: voor alle onderwijsvormen en met resultaatsverplichting  Scholen kunnen zelf beslissen om dit leergebied terug in vakken op te splitsen. Maar die vakken moet dan wel ingebed zijn in een globale aanpak van cultuur- en kunsteducatie  Binnen schoolteam niet altijd nodige competenties aanwezig: nood aan nascholingstraject


Download ppt "Gedeeld, verbeeld Eindrapport van de commissie onderwijs cultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google