De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1

2 Inhoud Terugblik 10 jaar Herstart en Op de Rails 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Leerlingen en kengetallen Spreiding en ondersteuningsmodellen Succesfactoren Adviezen en aanbevelingen Vragen Dag van de zorgcoördinator2

3 Terugblik Dag van de zorgcoördinator3

4 Terugblik: Start projecten Subsidiegever – Ministerie van OCW Uitvoering – Start: Speciaal onderwijs (REC’s cluster 4) – Nu: Samenwerking met regulier onderwijs Dag van de zorgcoördinator4

5 Terugblik: Herstart Start: 2004 Doel – Thuiszittende leerlingen weer naar school Dag van de zorgcoördinator5

6 Terugblik: Herstart Doelgroep – Leerlingen die 4 weken thuiszitten en geen zicht hebben op onderwijs Omvang – 400 – 500 leerlingen per jaar Dag van de zorgcoördinator6

7 Terugblik: Herstart Traject – 16 weken – Leren weer naar school te gaan – Onconventioneel – Passende onderwijsplek Dag van de zorgcoördinator7

8 Terugblik: Op de Rails Start: 2005 Doel – Ontspoorde leerlingen in VO weer op de rails Dag van de zorgcoördinator8

9 Terugblik: Op de Rails Doelgroep – Ernstige gedragsproblemen – Horen niet thuis op speciaal onderwijs – 10+ Omvang – 1500 – 1800 leerlingen per jaar Dag van de zorgcoördinator9

10 Terugblik: Op de Rails Traject – 52 weken – Traject op maat – Gedragsregulatie – Sociale vaardigheden – Op zoek naar passende school Dag van de zorgcoördinator10

11 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Dag van de zorgcoördinator11

12 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Invoering Passend Onderwijs Beëindiging Herstart, Op de Rails, Rebound Dag van de zorgcoördinator12

13 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Projectbudget (inclusief Rebound) – Samenwerkingsverbanden VO – Budget ‘lichte ondersteuning’ – Naar rato aantal leerlingen VO – Niet naar PO Dag van de zorgcoördinator13

14 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Stand van zaken november 2013 – Samenwerkingsverbanden opgericht Komende periode – Opstellen Ondersteuningsplan – Opstellen Schoolondersteuningsprofielen Dag van de zorgcoördinator14

15 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Brochure Ministerie van OCW Dag van de zorgcoördinator15

16 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Brochure Ministerie van OCW – Wettelijke kaders en richtlijnen – Arrangementen Extra ondersteuning op reguliere school OPDC nieuwe stijl Symbiose Voortgezet Speciaal Onderwijs Dag van de zorgcoördinator16

17 Kennisbank Herstart en Op de Rails Dag van de zorgcoördinator17

18 Herstart-leerling: criteria PO of VO 4 weken thuis Geen uitzicht op plaatsing Bekend bij leerplicht Geen indicatie Dag van de zorgcoördinator18

19 Herstart-leerling: profiel 13,8 jaar Jongen (62%) of meisje (38%) Doublures Gemiddeld 3,5 maand thuis Hulpverlening betrokken Dag van de zorgcoördinator19

20 Op de Rails-leerling: criteria Leeftijd 10+ (PO of VO) Gedragsproblemen Veiligheid bedreigd Geen indicatie Dag van de zorgcoördinator20

21 Op de Rails-leerling: profiel 13,9 jaar Jongen (70%) of meisje (30%) Doublures Hulpverlening betrokken Dag van de zorgcoördinator21

22 Op de Rails-leerling Dag van de zorgcoördinator22 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (beeld van Op de Rails-leerling)

23 Kengetallen Dag van de zorgcoördinator23

24 Kengetallen Herstart Aantal leerlingen: 443 Herkomst – VO 68%, PO 21%, overig 11% Gemiddelde verblijfsduur – 3,5 maanden Uitstroom – (V)SO 38%, regulier 45%, overig 17% Dag van de zorgcoördinator24

25 Kengetallen Herstart: Uitstroom Dag van de zorgcoördinator25

26 Kengetallen Op de Rails Aantal leerlingen: 1763 Herkomst – VO 78%, PO 14%, overig 8% Gemiddelde verblijfsduur – 9 maanden Uitstroom – (V)SO 33%, regulier 60%, overig 7% Dag van de zorgcoördinator26

27 Kengetallen Op de rails: Uitstroom Dag van de zorgcoördinator27

28 Meer kengetallen Dag van de zorgcoördinator28

29 Locaties: aantal en spreiding Dag van de zorgcoördinator29

30 Locaties: aantal en spreiding Aantal locaties: – Herstart: 160 – Op de Rails: 180 Soms gecombineerd, eventueel met Rebound Dag van de zorgcoördinator30

31 Locaties: aantal en spreiding Dag van de zorgcoördinator31

32 Ondersteuningsmodellen Dag van de zorgcoördinator32

33 Succesfactoren Dag van de zorgcoördinator33

34 Succesfactor: contact school van herkomst Dag van de zorgcoördinator34 Structurele contactmomenten Goede samenwerking Duidelijke verantwoordelijkheden Producten en instrumenten in kennisbank

35 Succesfactor: contact school van herkomst Dag van de zorgcoördinator35 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (contact met oude school)

36 Succesfactoren Dag van de zorgcoördinator36

37 Succesfactor: samenwerking onderwijs-zorg Dag van de zorgcoördinator37 Integrale aanpak Samenwerking en afstemming met zorg Producten en instrumenten in kennisbank

38 Succesfactoren Dag van de zorgcoördinator38

39 Succesfactor: uitwisseling ‘good practices’ Dag van de zorgcoördinator39 Delen van: – Methodieken – Programma’s – Praktijkvoorbeelden Studiedag Producten en instrumenten in kennisbank

40 Succesfactor: uitwisseling ‘good practices’ Dag van de zorgcoördinator40 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (Programma gedragsverandering)

41 Adviezen en aanbevelingen Vergroot de veiligheid op school Maak de herstart van thuiszitters mogelijk Dag van de zorgcoördinator41

42 Adviezen en aanbevelingen Bied passende arrangementen – Hef niet op maar behoud wat werkt Heb ook aandacht voor thuiszitters en ontspoorde leerlingen uit het PO Zorg voor een goede aansluiting van zorg en onderwijs Dag van de zorgcoördinator42

43 Adviezen en aanbevelingen Betrek de school van herkomst bij het tijdelijke traject Heb aandacht voor gedrag én cognitie Zorg voor een goede kwaliteit Dag van de zorgcoördinator43

44 En wat levert het op… Dag van de zorgcoördinator44 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (resultaat, wat heb ik geleerd?)

45 Meer informatie Kennisbank – Projectbureau Herstart / Op de Rails – Désirée Kwant – Mieke de Keyzer Dag van de zorgcoördinator45

46 Vragen? Dag van de zorgcoördinator46


Download ppt "21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1."

Verwante presentaties


Ads door Google