De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1."— Transcript van de presentatie:

1 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1

2 Inhoud Terugblik 10 jaar Herstart en Op de Rails 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Leerlingen en kengetallen Spreiding en ondersteuningsmodellen Succesfactoren Adviezen en aanbevelingen Vragen 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator2

3 Terugblik 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator3

4 Terugblik: Start projecten Subsidiegever – Ministerie van OCW Uitvoering – Start: Speciaal onderwijs (REC’s cluster 4) – Nu: Samenwerking met regulier onderwijs 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator4

5 Terugblik: Herstart Start: 2004 Doel – Thuiszittende leerlingen weer naar school 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator5

6 Terugblik: Herstart Doelgroep – Leerlingen die 4 weken thuiszitten en geen zicht hebben op onderwijs Omvang – 400 – 500 leerlingen per jaar 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator6

7 Terugblik: Herstart Traject – 16 weken – Leren weer naar school te gaan – Onconventioneel – Passende onderwijsplek 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator7

8 Terugblik: Op de Rails Start: 2005 Doel – Ontspoorde leerlingen in VO weer op de rails 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator8

9 Terugblik: Op de Rails Doelgroep – Ernstige gedragsproblemen – Horen niet thuis op speciaal onderwijs – 10+ Omvang – 1500 – 1800 leerlingen per jaar 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator9

10 Terugblik: Op de Rails Traject – 52 weken – Traject op maat – Gedragsregulatie – Sociale vaardigheden – Op zoek naar passende school 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator10

11 1 augustus 2014: Passend Onderwijs 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator11

12 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Invoering Passend Onderwijs Beëindiging Herstart, Op de Rails, Rebound 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator12

13 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Projectbudget (inclusief Rebound) – Samenwerkingsverbanden VO – Budget ‘lichte ondersteuning’ – Naar rato aantal leerlingen VO – Niet naar PO 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator13

14 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Stand van zaken november 2013 – Samenwerkingsverbanden opgericht Komende periode – Opstellen Ondersteuningsplan – Opstellen Schoolondersteuningsprofielen 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator14

15 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Brochure Ministerie van OCW 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator15

16 1 augustus 2014: Passend Onderwijs Brochure Ministerie van OCW – Wettelijke kaders en richtlijnen – Arrangementen Extra ondersteuning op reguliere school OPDC nieuwe stijl Symbiose Voortgezet Speciaal Onderwijs 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator16

17 Kennisbank Herstart en Op de Rails 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator17

18 Herstart-leerling: criteria PO of VO 4 weken thuis Geen uitzicht op plaatsing Bekend bij leerplicht Geen indicatie 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator18

19 Herstart-leerling: profiel 13,8 jaar Jongen (62%) of meisje (38%) Doublures Gemiddeld 3,5 maand thuis Hulpverlening betrokken 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator19

20 Op de Rails-leerling: criteria Leeftijd 10+ (PO of VO) Gedragsproblemen Veiligheid bedreigd Geen indicatie 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator20

21 Op de Rails-leerling: profiel 13,9 jaar Jongen (70%) of meisje (30%) Doublures Hulpverlening betrokken 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator21

22 Op de Rails-leerling 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator22 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (beeld van Op de Rails-leerling)

23 Kengetallen 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator23

24 Kengetallen Herstart 2011-2012 Aantal leerlingen: 443 Herkomst – VO 68%, PO 21%, overig 11% Gemiddelde verblijfsduur – 3,5 maanden Uitstroom – (V)SO 38%, regulier 45%, overig 17% 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator24

25 Kengetallen Herstart: Uitstroom 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator25

26 Kengetallen Op de Rails 2011-2012 Aantal leerlingen: 1763 Herkomst – VO 78%, PO 14%, overig 8% Gemiddelde verblijfsduur – 9 maanden Uitstroom – (V)SO 33%, regulier 60%, overig 7% 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator26

27 Kengetallen Op de rails: Uitstroom 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator27

28 Meer kengetallen 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator28

29 Locaties: aantal en spreiding 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator29

30 Locaties: aantal en spreiding Aantal locaties: – Herstart: 160 – Op de Rails: 180 Soms gecombineerd, eventueel met Rebound 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator30

31 Locaties: aantal en spreiding 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator31

32 Ondersteuningsmodellen 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator32

33 Succesfactoren 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator33

34 Succesfactor: contact school van herkomst 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator34 Structurele contactmomenten Goede samenwerking Duidelijke verantwoordelijkheden Producten en instrumenten in kennisbank

35 Succesfactor: contact school van herkomst 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator35 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (contact met oude school)

36 Succesfactoren 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator36

37 Succesfactor: samenwerking onderwijs-zorg 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator37 Integrale aanpak Samenwerking en afstemming met zorg Producten en instrumenten in kennisbank

38 Succesfactoren 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator38

39 Succesfactor: uitwisseling ‘good practices’ 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator39 Delen van: – Methodieken – Programma’s – Praktijkvoorbeelden Studiedag Producten en instrumenten in kennisbank

40 Succesfactor: uitwisseling ‘good practices’ 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator40 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (Programma gedragsverandering)

41 Adviezen en aanbevelingen Vergroot de veiligheid op school Maak de herstart van thuiszitters mogelijk 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator41

42 Adviezen en aanbevelingen Bied passende arrangementen – Hef niet op maar behoud wat werkt Heb ook aandacht voor thuiszitters en ontspoorde leerlingen uit het PO Zorg voor een goede aansluiting van zorg en onderwijs 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator42

43 Adviezen en aanbevelingen Betrek de school van herkomst bij het tijdelijke traject Heb aandacht voor gedrag én cognitie Zorg voor een goede kwaliteit 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator43

44 En wat levert het op… 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator44 Beeldfragment ‘Drop out? Come Back!’ (resultaat, wat heb ik geleerd?)

45 Meer informatie Kennisbank – http://kennisbank.portaal-hs-odr.nl/ http://kennisbank.portaal-hs-odr.nl/ Projectbureau Herstart / Op de Rails – Désirée Kwant (d.kwant@projectenso.nl) – Mieke de Keyzer (m.dekeyzer@projectenso.nl) 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator45

46 Vragen? 21-11-2013Dag van de zorgcoördinator46


Download ppt "21-11-2013Dag van de zorgcoördinator Hef niet op, maar behoud wat werkt 1."

Verwante presentaties


Ads door Google