De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Woensdag aanstaande, dankdag, zal er ’s middags om 16.00 uur een samenkomst zijn met de kinderen. ‘s Avonds begint de dienst om 19.30. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Volgende week zondag zullen we in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden.

5 Deze week zijn jarig: 2 november:br Marc Bruijn 3 november:Coen Jansen 4 november:br Mark de Fouw br Jaap Uringa 5 november:zr N.N. Anholts-Ouwersloot br René Braakman br Lennard Sytsma br Tjeerd van Zandwijk 6 november:zr Pauline van den Berg-Soldaat br Wicher Bos 7 november:Ragini van der Horst William Schaaij 8 november:Arjan Joosse

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

10 Gezang 131: 1 - 4 1 Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon, wij knielen voor uw aangezicht dat straalt in heerlijkheid en licht. 2 Terwijl wij sliepen deze nacht betrokken engelen de wacht; nu meldt de zon een nieuwe dag, waarop elk mens U dienen mag.

11 Gezang 131, Gz38: 1 - 4 3 Schenk door uw Geest, die sterke macht, de krachten voor het werk dat wacht; geef dat wij vurig keer op keer bedacht zijn op uw grote eer. 4 Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan; laat stralen voor uw aangezicht ons nieuwe leven door het Licht.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

13 Spreuken 10:2 Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, Rechtvaardigheid redt van de dood.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5,6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

15 Psalm 49: 5, 6 5 Maar God zal mij ontrukken aan de dood, Hij koopt mij los en redt mij uit die nood. Hij is het die ten leven mij geleidt En die mij opneemt in zijn heerlijkheid. Vrees niet wanneer een man zichzelf verrijkt En in zijn huis met eer en aanzien prijkt. Het is vergeefs, geen rijkdom kan hem baten; Al zijn bezit – hij moet het achterlaten.

16 Psalm 49: 5, 6 6 Al prijst hij zich in zelfgenoegzaamheid, al vindt hij steun bij ieder die hem vleit, die om zijn grote weelde in hem roemt, er komt een tijd dat men zijn naam niet noemt. Een graf is 't erfgoed van zijn voorgeslacht, de plaats waar hun geen daglicht ooit meer wacht. De mens, hoe dwaas en praalziek in zijn streven, hij eindigt als het stomme vee zijn leven.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

19 Eindhoven-Best Inaktelke

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

30 Psalm 25: 2, 7 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

31 Psalm 25: 2, 7 7 Gods vertrouwlijk' omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de HEER aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

34 Psalm 77: 4, 6 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

35 Psalm 77: 4, 6 6 God, uw pad was door de golven. Waatren hebben het bedolven en uw voetspoor uitgewist: geen die nog uw treden gist. Maar Gij gaaft een goed geleide aan het volk dat Gij bevrijdde: Mozes’ en Aärons hand voerde ’t in een veilig land.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

39 LvdK 90: 1, 9 1 Is God de Heer maar voor mij, wat zou mij tegen zijn? Ik roep: ach Here, hoor mij! en wat mij kwelt wordt klein. al heeft zich ook verheven de macht van hel en dood, ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot.

40 LvdK 90: 1, 9 9 Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij, en wat ter wereld, Here, zou scheiden U en mij? Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd, geen honger of vervolging, niets dat mij van U scheidt.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

42 Gezang 182C

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1, 9 Gezang182C:Amen

44

45 Zaterdag 8 november 19.30-20.30 uur Pennings MeLoDie saxofoonkwartet Programma op www.lidwinaconcerten.nl

46 Diaconale reis naar Inaktelke (RoemeniE) Door jongeren, voor jongeren eerste informatiebijeenkomst op Zondag 9 november na de ochtenddienst Gkv Eindhoven-Best Voor wie op zoek is naar avontuur, verbinding en verrassing!!

47


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang131:1 - 4 Spreuken10:2 Psalm49:5- 6 L. Psalm25: Psalm25:2, 7 Prediker8: 16, 17 Psalm77:4, 6 LvdK90:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google