De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. R. van Wijnen te Zuidlaren Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Genesis 22: Hebreeën 11: De preek gaat over: Hebreeën11: Het eerste lied: Liedboek 215: 1, 2, 3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 215: 1, 2, 3 . .

3 . Liedboek 215: 1, 2, 3 . .

4 . Liedboek 215: 1, 2, 3 . .

5 . Liedboek 215: 1, 2, 3 . .

6 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

8 Psalm 119: 21

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

12 . Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) . .

13 . Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) . .

14 . Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) . .

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

16 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 215 Gods wet Zingen: Psalm 119: 21 Gebed Lezen: Genesis 22: Zingen: Gezang 114: 1, 2, 3 (GK 22) Lezen: Hebreeën 11: Preek over Hebreeën11: Zingen: Psalm 16: 4 . .

17 Past het geloof wel bij ons dagelijks leven
Past het geloof wel bij ons dagelijks leven? Wij geloven: “Hij is opgestaan!”, maar…..zoveel dood en geweld om ons heen. Wij zingen: “Nu vangt het nieuwe leven aan!”, maar…..wat zien we ervan?

18 Jongere: “Het zegt me zo weinig
Jongere: “Het zegt me zo weinig.” Maar het christelijk geloof is heel reëel! “Dwazen denken: er is geen God.” (Psalm 14 : 1) Abraham rekende al met ‘Pasen’ Let erop 1 hoe hij daarbij uitkwam 2 hoe hij óns het geloof vóórleeft Abraham had een moeilijk leven achter de rug.

19 Hebron Sichem Haran Ur

20 Abraham had een moeilijk leven achter de rug, en toen vroeg God hem óók nog om zijn zoon op te offeren. De zoon van wie Abraham zoveel houdt! Wat heeft Abraham allemaal gedacht? Hij ging ‘gewoon’ op weg.

21 Hebr. 11 vertelt wat Abraham heeft gedacht
Hebr. 11 vertelt wat Abraham heeft gedacht. Denken, denken, er was maar één conclusie mogelijk: opwekking uit de dood! Een voorafbeelding van de opstanding van Christus, Gods eigen, lieve Zoon.

22 Goede logica Romeinen 4 : 20, Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.

23 Abraham rekende al met ‘Pasen’ Let erop 1 hoe hij daarbij uitkwam 2 hoe hij óns het geloof vóórleeft Het geloof is overtuigend bewijs van wat je niet ziet (Hebr. 11 : 1) Het onzichtbare achter het zichtbare (Hebr. 11 : 3)

24 -De dood is het einde niet -een doodlopende weg? -zinloos werk?
-nutteloos om trouw te blijven leven naar Gods Woord? Psalm 73 : 13a, Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver….

25 Nadenken (mediteren) net als Abraham
Dan kom je verder en dan kún je verder

26 De grauwe werkelijkheid is niet de enige werkelijkheid

27 Wees reëel, zie de God die leeft!
Psalm 16, Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht, mijn hart blijft mij ook ’s nachts nog inzicht geven. Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven.

28 . . Zingen: Psalm 16: 4 Gebed Collecte Zingen: Psalm 138: 4 Zegen. . .

29 Psalm 16: 4

30 . . Zingen: Psalm 16: 4 Gebed Collecte Zingen: Psalm 138: 4 Zegen. . .

31 geen COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . Morgenavond geen Collectemunten verkoop COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “de Driehoek” En de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Levien Wattel Volgende week: Corine Roorda Na de collecte zingen we: Psalm 138: 4 . .

32 geen COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . Morgenavond geen Collectemunten verkoop COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Levien Wattel Volgende week: Corine Roorda Na de collecte zingen we: Psalm 138: 4 . .

33 Psalm 138: 4

34 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

35 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

36 I.v.m. Bevrijdingsdag is er morgenavond geen Collectemunten verkoop
Deze verkoop is nu 12 mei 2014 van uur.

37 Musical Behouden vaart Vrijdag 16 mei 20:00 uur GKV Middelburg – Kruiskerk – Klein Vlaanderen 75


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google