De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symposium Forum XL Sensoa, 21 juni 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symposium Forum XL Sensoa, 21 juni 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Symposium Forum XL Sensoa, 21 juni 2012
Geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd: wat maakt het een positieve ervaring? Samenwerking Sensoa (Lies Verhetsel) – Universiteit Gent Onderzoeker: Drs. Katrien Symons Promotor: Prof. Dr. Mieke Van Houtte Co-Promotor: Dr. Hans Vermeersch Coördinatie: Rutgers WPF (Nederland) Symposium Forum XL Sensoa, 21 juni 2012

2 Het SAFE II-Project Opdrachtgever Doelstelling Middel België
International Planned Parenthood Federation (IPPF-EN), subsidiëring door EU Doelstelling Seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren in Europa verbeteren Middel Praktisch luik + een onderzoeksluik (6 landen, kwalitatief onderzoek) België Deelnemer aan het onderzoeksluik (Sensoa, UGent) Invulling van het onderzoek: Jongeren die vroeg starten met seks Achtergrond van het onderzoek

3 Geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd
20% van de 14 jarigen heeft ervaring Vaak beschouwd als een risico voor de mentale gezondheid, vooral risico op ‘spijt’  Heeft 20% van de jongeren een risicovolle keuze gemaakt?  Waar staat leeftijd voor wanneer het gaat over het risico van een vroege eerste keer?

4 2 onderzoeksdoelen + 1 praktische vraag
Genuanceerd begrijpen van de beleving van een vroege eerste keer Begrijpen welke factoren de beleving beïnvloeden 3. Nood aan steun en informatie bij vroege starters

5 Methode: Kwalitatieve studie
Diepte-interviews bij ‘vroege starters’ Voorwaarden Eerste keer ≤ 14; vrijwillig en heteroseksueel 16 tot 18 jaar op ogenblik van interview Sample 24 jongeren: 8 jongens, 16 meisjes Lft eerste keer: 18 op 14j, 5 op 13j, 1 op 11j 17 waren in een relatie; 7 waren niet in een relatie

6 Participatie van jongeren
Belangrijke aspect binnen de visie van IPPF : onderzoek voor en door jongeren Realisatie: Interviewers Jongeren adviescomité Doel: Verzamelde data uit de interviews en de interpretatie ervan sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de jongeren

7 Presentatie van de resultaten
Beleving van de eerste keer Determinanten (factoren die de beleving van de eerste keer beïnvloeden) Nood aan steun en informatie Input van het jongeren adviescomité Discussie Opbouw van de presentatie

8 I. Beleving van de eerste keer
Emoties toen + nu Positieve emoties Ambiguïteit Negatieve emoties Pijn en teleurstelling

9 A. Positieve emoties 17 respondenten Positieve emoties verwijzen naar
14 in een relatie, 1 met beste vriend, 2 met kennis Positieve emoties verwijzen naar De relatie en intimiteit Fysieke opwinding/genot Geen gevoelens van spijt nadien

10 Illustratie (positieve beleving 1)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 4m. In totaal duurde de relatie bijna een jaar. R: Ik vond het wel leuk, allez ja, ik had geen pijn en het was ook wel speciaal zo. Ik heb er zeker geen spijt van dat ik dat dan met hem gedaan heb. Ja, het voelde ook wel goed, ik heb er wel van genoten. I : En wat maakte het zo speciaal dan? R: Goh, ja, omdat het een heel nieuwe ervaring is en je ziet die persoon graag en je verlangt daar dan ook een beetje naar, en ja, het is dan ook zo een stap verder in je relatie. Voorbeeld: positieve beleving omwille van de relatie

11 Illustratie (positieve beleving 2)
Jongen, 14 bij 1ste keer, met iemand die hij vaag kende en waarmee hij geen relatie had. Er was geen verliefdheid, was ‘voor het plezier’. R: Ah. De seks gewoon, ja, dat voelde goed, maar als ge klaarkomt, dat is echt het ‘niceste’ gevoel dat ’k ooit heb gehad. […] De seks zelf dacht ik dat meer deugd ging doen, de ganse tijd, maar dat klaarkomen, ‘k had niet verwacht dat dat zoveel deugd ging doen. - voorbeeld 1: een positieve beleving omwille van fysieke genot

12 B. Ambiguïteit 7 van de 17 respondenten met positieve emoties
6 in een relatie, 1 met vage kennis De eerste keer zelf werd positief beleefd Nadien: ‘Ik heb geen spijt, maar…’ ‘Iemand beter’ leren kennen De timing van de eerste keer

13 Illustratie (ambiguïteit)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 2m. In totaal duurde de relatie 3j en ze vond het een goede relatie. Ze beleefde haar eerste keer positief maar achteraf gezien voelde ze zich nog wat jong. R: Op dat moment had ik wel zoiets van ‘ja, ‘k ben er klaar voor, we zijn twee maand samen en…’. Maar als ik nu terugkijk, heb ik wel zoiets van ‘ik was 14, zo jong’. Als ik nu zo iemand van 14 zie, dan denk ‘k zo ‘dat kan gelijk niet dat ik op dat op mijn 14 deed’. ‘k Vind dat zo raar. Maar toen was ’k daar klaar voor en ‘k stelde mij daar niet echt veel vragen over. Maar nu heb ik wel zoiets van ‘allez, 14, da’s toch wel jong’.

14 C. Negatieve emoties 7 respondenten Over de eerste keer zelf Nadien
3 in een relatie, 1 met vakantieliefje, 3 met een vriend(in) Over de eerste keer zelf Teleurstelling Negatieve emoties Nadien Spijt Het gevoel er niet klaar voor te zijn toen het gebeurde

15 Illustratie (negatieve beleving 1)
Jongen, 14 bij 1ste keer, met iemand die hij vaag kende. Hij zegt dat zij het initiatief nam en hij heeft erna spijt. R: Ik had vrij grote verwachtingen, maar op de moment zelf was het van ‘ah, ok, is dit het dan?’. Dus eigenlijk is het een beetje tegengevallen. […] Ge had zo een bepaalde verwachting daarover en ge denkt zo van ‘ja, dat is nu seks’, voor dat ge eigenlijk seks hebt gehad. Dat bleek dan zo totaal niet zo te zijn, dus dat was dan een teleurstelling. - Voorbeeld: teleurstelling, er meer van verwacht

16 Illustratie (negatieve beleving 2)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner. Achteraf gezien vond ze het een slechte relatie omdat hij haar niet respecteerde en onder druk zette. R: Ik had ongelooflijk veel pijn. Ik wou het ook echt niet. Ik weet dat ik aan het wenen was. En dat hij zei, ‘ja, ge ziet mij toch graag’. Ik was op da moment eigenlijk wel bang, op da moment van als ik dit niet doe, dan geraak ik hem kwijt. Ik had echt wel da gevoel van ‘ik moet dit doen om hem bij mij te houden’. - Voorbeeld: pijn, geen echte instemming

17 Illustratie (negatieve beleving 3)
Meisje, 13 bij 1ste keer, met haar vaste partner na een relatie van één jaar. Na de eerste keer duurde de relatie nog 2m. Ze zag de relatie als niet serieus en beschreef deze als ‘kalverliefde’. R: Ik heb daar eigenlijk best veel spijt van gehad want ik had het liever gedaan met iemand met wie ik echt een serieuze relatie mee had gehad en met wie het echt wel goed ging. En dan had ik me echt wel aan die persoon willen geven. Maar ja, het was nu helemaal niet zo en dat is dan ook niet leuk. - Voorbeeld: spijt omdat het ‘bijzondere’ van de eerste keer niet werd gerealiseerd

18 D. Pijn en teleurstelling
Teleurstelling en pijn worden door veel respondenten gerapporteerd, ook degenen met een positieve ervaring Wanneer in een positief kader, leiden deze negatieve aspecten van de eerste keer niet tot een negatieve ervaring

19 Illustratie (teleurstelling in een positief kader)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner. De relatie heeft 6j geduurd en ze vond het zelf een serieuze relatie. Ze beleefde haar eerste keer positief zonder spijt. R: Mijn eerste keer dat was gewoon leuk omdat het zo intiem was en zo samen, en hij ligt dan op u en da ’s gewoon gezellig. {lacht}. Hij deed wel een voorspel enzo… en dat was echt goed, maar echt de penetratie was niet van te zeggen ‘wow!’. Achteraf denkt ge ‘da was ’t ofwa?!’, maar da ’s omdat ’t nog maar het begin is.

20 Illustratie (pijn in een positief kader)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van één maand. De relatie was niet echt serieus omdat hij naar een ander land verhuisde. Ze beleefde haar eerste keer positief, zonder spijt nadien. R: Het deed wel een beetje pijn. Wat ik ook wel op voorhand wist, zo van op school als ze daar over praten, allez ja, dat veel meisjes daar pijn bij hebben en ja dat deed wel pijn. Maar daarna was het, ja. I: En hoe was het voor jou dat het wat pijn deed op dat moment? R: Ja, zo van ‘ik hoop dat dat niet elke keer zo gaat zijn want dat vind ik wel niet geestig’. Maar ja daarna had ik daar geen pijn meer van.

21 Een vroege eerste keer is niet noodzakelijk een slechte ervaring voor de jongere… maar voor sommigen is het dat wel.  Waar ligt dit aan?

22 II. Determinanten 3 concrete onderzoeksvragen
Seksueel traject dat aan de eerste keer voorafgaat De besluitvorming naar de eerste keer toe Invloed vanuit de sociale omgeving

23 A. Seksueel traject 2 trajecten onderscheiden:
 Welke andere seksuele ervaringen hebben de vroege starters vóór hun eerste keer? 2 trajecten onderscheiden: Versneld progressief seksueel traject Niet-lineair seksueel traject

24 Versneld progressief seksueel traject
Graduele opbouw van minder naar meer intiem seksueel contact Doorgaans in een relatie Meestal elke ervaring met dezelfde partner Eerste keer was verwacht Het tempo is voor de jongere zelf ‘comfortabel’ Nadien nog meer seksuele ervaringen 14 respondenten, allemaal positieve ervaring

25 Illustratie (versneld progressief traject)
Meisje, was 14 bij haar eerste keer, met haar vaste partner na een relatie van twee maanden. In totaal duurde de relatie drie jaar. Ze vond het een goede relatie en beleefde haar eerste keer positief. Nadien vond ze zichzelf wel een beetje jong. R: Ja, dan hadden we al alles gedaan buiten seks. Ah nee, behalve pijpen. Dat niet. […] Ja, da ‘s geleidelijk gegroeid. In ‘t begin was dat zo wat kussen, aan de borsten zitten, aan elkaar komen, maar nog niet echt zo vanonder. En dan groeide dat zo tot vingeren en ‘k weet niet hoe ik het moet noemen, dan ging dat zowat verder.

26 Niet-lineair seksueel traject
Geslachtsgemeenschap zonder veel voorafgaandelijke ervaring Buiten een relatie/korte relatie In een relatie: associatie met druk (2 meisjes) Verrassing Later een tweede ‘eerste keer’ Erna ‘seksuele stop’ 10 respondenten, 7 met een negatieve ervaring

27 Illustratie (niet-lineair seksueel traject)
Meisje, was 14 bij haar eerste keer, met haar vaste partner. Achteraf gezien vond ze het een slechte relatie omdat hij haar niet respecteerde en onder druk zette. I: Had ge ook andere dingen gedaan voor ge seks had gehad? R: Nee, echt gewoon gekust, handjes vasthouden en zo da was het wel. Maar de eerste keer dat hij zo aan mijn lichaam was geweest da was toen. Da was echt wel vree intiem ineens.

28 Illustratie (niet-lineair seksueel traject)
Meisje, was 14 bij haar eerste keer, met haar vakantieliefje na twee weken. Ze beleefde haar eerste keer negatief en ze vindt dat ze zich ‘heeft laten doen’. Ze heeft er nadien ook veel spijt van. R: Na mijn verjaardag, dus toen was ik wel al 17, dan heb ik nog ne keer... Da was al mijn tweede keer ooit. Dat was eigenlijk gewoon een nieuwe eerste keer.

29 B. De besluitvorming  Hoe ziet de besluitvorming naar de eerste keer toe eruit? 3 belangrijke aspecten onderscheiden: Was het verwacht? Wat waren de motieven? Was er druk?

30 Was het verwacht? Nooit echt ‘gepland’ (spontaniteit!)
Negatieve ervaring Verrassing, ‘plots gebeurde het’ Soms dubbelzinnig Positieve ervaring Natuurlijke volgende stap (In)directe communicatie Iedereen De mogelijkheid hebben

31 Illustratie (anticipatie 1)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vakantieliefje na twee weken. Ze beleefde haar eerste keer negatief en heeft er nadien ook veel spijt van. R: Op da moment overviel mij da echt. Ik had da nie zien aankomen. Ik was eigenlijk stomverbaasd. Op da moment had ik zoiets van: wat is er nu aan het gebeuren?! Jongen, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 4m. In totaal duurde de relatie 9m. Hij beleefde zijn eerste keer positief en heeft er geen spijt over. I: En had ge eigenlijk dan ook verwachtingen op seksueel vlak van da meisje toen? R: In ‘t begin nie, maar na een tijdje als ‘t zo lang begint te duren. […] Ja, uiteindelijk hebde andere dingen gedaan. En ge begint het nie beu te worden maar de interesse is er om andere dingen te doen. - Voorbeeld 1: de eerste keer kwam onverwacht - Voorbeeld 2: er werd geanticipeerd door het traject dat eraan vooraf ging

32 Illustratie (anticipatie 2)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 3m. In totaal duurde de relatie 3j. Ze vond het zelf een goede relatie. R: Op één of andere manier maakte ik het hem wel duidelijk dat ‘k het nu wel wou en da ‘k er wel klaar voor was. Dus dan wist hij wel dat hij wel verder mocht gaan van mij. Ja, op die manier. Meisje, 13 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van enkele dagen. De relatie was niet serieus, en ze heeft zelf de relatie beëindigd na de eerste keer. Ze heeft er nadien spijt van omdat ze er niet klaar voor was en hij haar onder druk zette. R: Toen hij vroeg van ‘gaat ge blijven slapen?’. Hij ziet er dan zo enen uit da zo... Ja, dan dacht ik wel van ‘het gaat gebeuren’. - Voorbeeld 1: anticipatie door indirecte communicatie - Voorbeeld 2: anticipatie door de mogelijkheid te hebben

33 Wat waren de motieven? Negatieve ervaring Positieve ervaring
Geen echte reden, emotionele afstandelijkheid De ander een plezier doen Nieuwsgierigheid Positieve ervaring De relatie, intimiteit

34 Illustratie (motieven 1)
Jongen, 14 bij 1ste keer, met een vriendin. Hij zegt dat zij het initiatief nam. Hij heeft er nadien spijt van en zegt dat hij zijn eerste keer heeft ‘weggegooid’. R: Eigenlijk was dat… d’r waren geen bijbedoelingen, d’r was niks, d’r waren geen gevoelens. Dus het was om ervan af te zijn, ‘k zal ‘t zo zeggen. Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na relatie van 7m. De relatie duurde in totaal 11m. Ze beleefde haar eerste keer positief. R: Wij waren zo zeven maanden samen en we wouden eigenlijk al langer proberen, want ge ziet elkaar graag en dat geeft toch zo’n extra dimensie aan uw relatie. We waren er dus allebei wel klaar voor. - Voorbeeld 1: onduidelijke, vage motieven - Voorbeeld 2: relatiegerichte motieven

35 Illustratie (motieven 2)
Meisje, was 14 bij haar eerste keer, met haar vaste partner na een relatie van vier maanden. In totaal duurde de relatie acht maanden. Het was voor haar een serieuze relatie en ze zijn nog steeds met elkaar bevriend. Ze beleefde haar eerste keer positief zonder spijt en ze is blij dat het met die persoon was. I: Wat was de voornaamste reden om op dat moment seks te hebben? R: Euh, ‘t lange wachten en dan, mijn ouders waren niet thuis en, hij kwam naar mijn huis, dus… ja… vooral dat eigenlijk? I: Ahja. R: Dat we alleen thuis waren en dat ‘t mogelijk was gewoon. Voorbeeld 1: de mogelijkheid hebben als motief om het te doen

36 Was er druk? Directe druk + manipulatie vanwege de partner
Duidelijk geassocieerd met negatieve ervaring Indirecte druk door seksuele ervaring van de partner Geen associatie met ervaring Druk vanwege de vrienden Geen associatie met ervaring / onduidelijk Spontane vermelding van afwezigheid van druk Wijst op het belang van dit thema voor jongeren

37 Illustratie (druk en verwachtingen)
Meisje, 13 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 1j. Daarna duurde de relatie nog 2m. Ze zag de relatie als niet serieus en beschreef deze als ‘kalverliefde’. R: Ik vond dat eerst niet leuk, ik zei zo eerst tegen hem, ‘allez, we zijn nog maar 13 jaar, doe toch eens rustig, wacht dan toch totdat we langer samen waren’ en zo. Hij wou dat echt niet en dan was hij kwaad op mij. En dan hadden we ruzie en ik kon dat niet, haatte dat dan als ik ruzie met hem had en toen heb ik maar gewoon toegegeven. Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 2m. In totaal duurde de relatie 3j en ze vond het een goede relatie. Ze beleefde haar eerste keer positief maar achteraf gezien voelde ze zich nog wat jong. I: Had jij ook verwachtingen op seksueel vlak? R: Ja, want hij was al seksueel ervaren en ‘k weet niet, hij had al redelijk wat bedpartners gehad en ik wist dat als ik met hem ging samenzijn dat dat ook niet lang ging duren. - Voorbeeld 1: druk bij de besluitvorming - Voorbeeld 2: verwachtingen op basis van vorige ervaringen

38 Illustratie (afwezigheid van druk)
Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner. De relatie heeft 6j geduurd en ze vond het zelf een serieuze relatie. Ze beleefde haar eerste keer positief zonder spijt nadien. R: Hij had in elke relatie al seks gehad, maar 'k heb mij nooit 'gepusht' gevoeld om het zo te zeggen. Hij was altijd, allez, hij is altijd vré lief geweest enzo, maar we hebben wel vré veel moeten proberen {lacht}, echt vré veel,... tot vervelens toe. Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner na een relatie van 2m. In totaal duurde de relatie 3j en ze vond het een goede relatie. Ze beleefde haar eerste keer positief maar achteraf gezien voelde ze zich nog wat jong. R: Dan vroeg hij dat dan wel of ik er klaar voor was en van die dingen. Dan zei ik wel wat ik dacht. Ik heb ook gewoon een keer ‘nee’ gezegd en dat vond hij dan ook niet erg. Da ‘s ook eigenlijk een beetje om hem te testen, denk ik. {lacht}

39 C. Invloed vanuit de sociale omgeving
 Hebben de reacties en verwachtingen vanuit de sociale omgeving een invloed op de beleving? De directe sociale omgeving van de jongere: Reacties en verwachtingen van de ouders Reacties en verwachtingen van de vrienden

40 Ouders Geheimhouding Aanvankelijke geheimhouding en open communicatie
Angst om teleur te stellen Vermijden van conflict Omwille van privacy redenen Aanvankelijke geheimhouding en open communicatie Indirecte toestemming

41 Illustratie (ouders 1) Meisje, 14 bij 1ste keer, met vaste partner. Ze beleefde haar eerste keer negatief en heeft er spijt van omdat ze het een slechte relatie vond. R: Ik mocht van mijn mama voor de eerste keer bij hem thuis gaan, mijn mama stond daar niet echt achter, achter die relatie. Ze zei van ‘blijf beneden’ en zo... Ze kon daar persoonlijk niets aan doen. Maar we waren dan toch naar boven gegaan. […] Ja, ik had daar wel een slecht gevoel bij. Ik had daar dan ook een schuldgevoel over tegenover mijn ouders omdat ik beloofd had niks te doen en ik zo blij was dat ik uiteindelijk toch bij hem mocht gaan. Da was pas na een half jaar. Dan had ik direct zo iets van ‘oh nee, mijn ouders’. - Voorbeeld: meisje met negatief beleefde eerste keer omwille van de ervaring van druk vanwege de partner. Vertelde niets aan de ouders omdat ze zich schuldig voelt, angst om teleur te stellen.

42 Illustratie (ouders 2) Jongen, was 13 bij zijn eerste keer, was een éénmalig seksueel contact met iemand waar hij geen relatie mee had. Hij heeft er nadien spijt van. R: Mijn ouders zijn da pas later te weten gekomen. Allez, thuis kunnen we daar wel over praten, maar da was dan toch iets dat ik voor mij alleen wou houden. Dacht ik... Maar uiteindelijk is da wel het best geweest dat ik daar met mijn ouders over kon praten. Gewoon omdat ik daar wel last van had... Allez...Het hoort nie voor een jongen van dertien om zo'n ervaring te hebben. En da ‘s ook iets dat ge duidelijk niet alleen... allez, niet dat het qua verwerking als een trauma is. Ma ik ben wel blij dat ik het nu wel achter mij heb gelaten en ik kijk er nog steeds niet positief naar terug. […] Het lijkt stom om te zeggen maar ik denk wel dat het daardoor is dat ik een betere band heb met mijn ouders, omdat we er over kunnen praten.

43 Vrienden Oudere vrienden als referentiekader
Expliciete en geanticipeerde reacties van vrienden Schaamte Trots Geanticipeerde reacties van vrienden als motief

44 Illustratie (vrienden 1)
Meisje, was 14 bij 1ste keer, met haar vaste partner na een relatie van vier maanden. Na de relatie zijn ze vrienden gebleven. R: Kweet nie, ‘k heb altijd zo in ne vriendengroep gezeten waar iedereen ouder was. Ook waar dat ik woon is er niemand van mijn leeftijd, die zijn gemakkelijk vier, vijf jaar ouder. I: Hoe komt het denk je dat je vrienden vooral ouder zijn? R: Ja bij mij in de buurt was er gewoon niemand van mijne leeftijd. Ja en als meisje, ge draagt dan al wa schmink enzo en dan toonde gemakkelijk ouder en op den duur legde contacten en… en ‘k denk dat het daarom is dat ik omga met mensen die ouder zijn, die daarom al verder staan, dat ge dat onbewust ergens wel overneemt.

45 Illustratie (vrienden 2)
Meisje, was 14 bij haar eerste keer, met haar vakantieliefje na twee weken. Ze beleefde haar eerste keer negatief en heeft er nadien veel spijt van, ze vindt dat ze zich ‘heeft laten doen’. R: Mijn vrienden die vonden da wel raar ook. Die waren een beetje geshocked. Allez zo een beetje geshockeerd. I: Ah ja, dus eigenlijk, uw vrienden waren geshockeerd, uw vrienden van thuis. R: Ja, als ik thuis kwam en dat dan zei. I: En had ge dan eigenlijk al veel vrienden die ook al seks hadden gehad? R: Nee helemaal niet. I: En hoe voelde ge u daarbij dat ge één van de eerste of enigen waart? R: Niet trots eigenlijk. […] Nee absoluut niet. Ik heb dat ook niet... allez, ik denk dat ik dat doen aan twee vriendinnen heb verteld. […] Ik heb dat lang voor mijzelf gehouden eigenlijk, omdat ik daar echt niet trots op was.

46 Illustratie (vrienden 3)
Jongen, was 14 bij zijn eerste keer, met iemand die hij vaag kende en waarmee hij geen relatie had. Er was geen verliefdheid, het was gewoon ‘voor het plezier’, en hij heeft er nadien geen spijt van. R: De meesten van mijn vrienden hadden toen ook al seks gehad. Allez, niet de meesten, sommigen, diegenen die even oud als mij waren, die praten daarover. Da ‘s zoiets zot, want dan vinden die dat normaal. Maar de anderen niet. Zij hebben dat nog niet gedaan. I: En die van uw leeftijd, hoe reageren die dan op ‘t feit dat je seks hebt gehad? R: Zo van ‘nice’ {lacht}.

47 III. Nood aan steun en informatie
Op het ogenblik van de eerste keer Later tijdens de adolescentie

48 A. Op het ogenblik van de eerste keer
Te weinig kennis Voorlichting te eenzijdig toegespitst op biologische aspecten van voortplanting Weinig kennis over relaties en verliefdheid Vrienden en partner heel belangrijke gesprekspartners

49 Illustratie (nood aan informatie)
Jongen, 13 bij 1ste keer. R: Ik had nog totaal geen seksuele opvoeding gehad toen. I: Dus op ‘t school misschien een beetje? R: Ja maar ‘t enige wat ik daar al over wist was van in de les biologie van de geslachtsorganen. Da was ‘t. Ik denk dat da maar in ‘t derde begonnen was. Ik zat in ‘t tweede toen, en ge kreeg da maar in ‘t derde. I: Op dat moment, jij was nog jong, had jij toen nood aan informatie rond seks? R: Goh.. niet echt, want ‘t werd ons zo toevallig dat jaar nog verteld op school, dus niet echt zo nood aan informatie. ‘t Was wel niet... ‘t Was wel zo gewoon op basis van de penetratie en niet echt de basis van orale seks en zo.

50 B. Later tijdens de adolescentie
Veel nood aan informatie, maar erg zelfredzaam in het vinden ervan Algemene zaken: vrienden Specifieke vragen: internet De nood aan informatie piekt op het ogenblik van seksueel actief worden

51 IV. Input van het jongeren adviescomité

52 De eerste keer en de beleving ervan
De eerste keer best met iemand ‘speciaal’ Spijt is te verwachten wanneer de eerste keer niet speciaal was Ambiguïteit is geen verholen vorm van spijt Open houding mbt losse seksuele contacten, maar pas wanneer men daar klaar voor is. Op jonge leeftijd is dit risicovol (en zeker bij de eerste keer).

53 Relaties en druk Onder de indruk van jongeren met een serieuze relatie
Een té serieuze relatie op jonge leeftijd is ongepast Veel verantwoordelijkheid voor het afbakenen van de eigen grenzen Weinig begrip voor jongeren die iets doen waar ze nadien spijt van hebben

54 Ouders en vrienden Een open houding van de ouders rond seksualiteit is belangrijk Expliciete communicatie over seks met de ouders is niet nodig en kan ongemakkelijk zijn Vrienden kunnen de beslissing om seks te hebben niet beïnvloeden, dit is een privé-beslissing Ouders en vrienden kunnen de beleving van de eerste keer niet bepalen, maar wel versterken

55 Seksuele voorlichting
Seksuele voorlichting zou vroeger moeten starten want klaar zijn voor informatie is iets anders dan klaar zijn voor seks Relatie-aspecten zijn ook belangrijk

56 Besluit Voor jongeren die vroeg starten met seks, is dit niet noodzakelijk een negatieve ervaring Het is belangrijk dat de jongere controle heeft over de situatie, en de eerste keer kan beleven volgens hoe hij/zij het echt wil Niet alle jongeren zijn in staat om die goede omstandigheden te creëren Jongeren kunnen in dit proces beter ondersteund worden

57 V. Discussie Mbt de resultaten Mbt de praktische implicaties:
Kan dit onderzoek helpen bij het beantwoorden van de vraag wanneer een jongere klaar is voor seks? Kan dit onderzoek gebruikt worden in het kader van seksuele voorlichting? Moeten jongeren dmv een wet beschermd worden tegen geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd? Voordelen/nadelen van wettelijke voorschriften?

58 Contact:


Download ppt "Symposium Forum XL Sensoa, 21 juni 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google