De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie ? Het oordeel van Dodo Pim Cuijpers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie ? Het oordeel van Dodo Pim Cuijpers."— Transcript van de presentatie:

1 Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie ? Het oordeel van Dodo Pim Cuijpers

2 Psychotherapie bij depressie  Diverse vormen van psychotherapie ontwikkelt !  6 categorieën 1. Cognitieve therapie 2. Gedragstherapie 3. Cognitieve gedragstherapie 4. Interpersoonlijke therapie 5. De relatietherapie 6. Reminiscentietherapie

3 De effecten  Alle psychotherapieën hebben hetzelfde effect ! Maar niet elke psychotherapie werkt bij eenzelfde depressie,

4 Het oordeel van Dodo in het psychotherapieonderzoek  In grote lijnen zijn er twee verklaringen mogelijk voor het fenomeen dat de effecten van de therapiee¨n vergelijkbaar zijn.  De eerste verklaring is dat de effecten van de verschillende therapiee¨n veroorzaakt worden door factoren die alle therapiee¨n gemeenschappelijk hebben. Met name Frank (Frank, 1971; Frank, 1981; Frank, Hoehn– Saric, Imber, Liberman & Stone, 1978) heeft herhaaldelijk gewezen op de diverse componenten die in alle vormen van psychotherapie werkzaam zijn.

5  Bij de tweede verklaring voor de vergelijkbaarheid van effecten van therapie wordt ervan uitgegaan dat elke therapie weliswaar vergelijkbare eindeffecten heeft,maar dat deze eindeffecten toch in elke therapievorm via verschillende, therapiespecifieke mechanismen bereikt worden (Butler & Strupp, 1986). De mogelijkheid blijft dan bestaan dat sommige therapiee¨n meer effecten hebben dan andere, alleen zijn de meetinstrumenten onvoldoende nauwkeurig om deze verschillen te registreren.

6 Op zoek naar de minimale therapie  Op dit moment is de klinische trial, waarin patiënten die een behandeling krijgen vergeleken worden met patiënten die geen behandeling ondergaan, de gouden standaard bij het bepalen van de effecten van een interventie (Rosendaal & Van Everdingen 1993). En ondanks de kritieken die hierop mogelijk zijn, blijft het feit overeind dat de effecten op depressie die gevonden worden even groot zijn voor de verschillende therapieën.

7 Conclusie  Er is nog te veel onbekend om nu te beoordelen welke therapie het beste is bij de behandeling van een depressie. De vraag welke behandeling het meest effectief is voor dit individu, is nog lang niet beantwoord. Overigens zal bij de beantwoording van deze vraag ook de relatie tussen farmacologische behandeling en psychotherapie nader onder de loep genomen moeten worden, iets wat in dit artikel niet is gedaan om de zaak niet nog verder te compliceren. Het onderzoek tot nu toe maakt wel duidelijk dat psychotherapie bij depressies zeer flexibel kan worden toegepast, zonder gevolgen voor de effectiviteit.


Download ppt "Welke psychotherapie is het meest effectief bij een depressie ? Het oordeel van Dodo Pim Cuijpers."

Verwante presentaties


Ads door Google