De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn"— Transcript van de presentatie:

1 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Artikelbespreking door Shana Robaey

2 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Enkele cijfergegevens Percentage van de bevolking met een recente depressieve stoornis, mannen en vrouwen per leeftijdscategorie, Vlaams Gewest, 2004 Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be)

3 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Symptoomverbetering bij gerichte kortdurende psychotherapie van de depressieve stoornis. Werkzaamheid Uitvoerbaarheid Toepasbaarheid Aanvaardheid

4 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
In dit artikel wordt het onderzoek van George, Ketter, en Post uit 1993 besproken. Vaststellen van neuro-anatomische en neurofarmacologische veranderingen op basis van hersenfunctie in samenhang met depressie.

5 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Wat is depressie Tot 1980 werden 4 soorten van depressie erkend. Endogene, exogene, psychogene of neurotische. Na 1980 volgens DSM 3 Vorige indeling werd afgeschaft en er werden 8 nieuwe benamingen gegeven. Stemmingstoornis door een somatische aandoening of door middel (1,2) Depressieve stoornis (major depressive disorderMDD) (3) Milde depressie (4) Recidiverende kortdurende depressieve stoornis (5) Dysthyme stoornis (6) Depressieve stoornis niet anderszins omschreven (7) Aanpassingsstoornis met stemming (8) DSM 4 Uitbreiding van van MDD in 3 subtypes waardoor er 10 types genoemd kunnen worden.

6 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Kortdurende Symptoomgerichte psychotherapie. Is dit werkzaam (efficacy) Op welke manier kunnen we dit aantonen? Vijf R’s principe van Kupfer en Keller (1993). Response, remission, recovery, relapse en recurrence.

7 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Response: Wanneer het met de patiënt aanzienlijk beter gaat. Gemeten met de Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) of de Beck Depression Inventory (BDI). Remission: Herstel, wanneer het beter gaat met de patiënt. Onderscheid in symptomatische verbetering of herstel. Recovery: Genezing is wanneer het herstel 6 maand aanhoudt. Relapse: Terugval tijdens zijn herstel. Patiënt geneest niet. Recurrence: Optreden van recidief.

8 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
3 fasen in de symptoombestrijding. De acute (begin van herstel) Continuation (van herstel tot genezing) Maintenance (onderhouden) Tijdens dit artikel wordt enkel over de response tijdens acute fase van de behandeling gesproken doordat daar het meest over geweten is.

9 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Concrete vraag tijdens het onderzoek is: Wat is de MDD-ITT-RR van kortdurende, symptoomgerichte psychotherapie. ITT: Intention-to-treat-analysis = de meest zinnige behandeling. RR: Response rate = het percentage verbeterden.

10 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Onderzoek uit 1993 omtrent MDD psychotherapie. Cognitieve therapie 47% toont response Gedragstherapie 55% toont response Korte dynamische therapie 35% toont response Interpersoonlijke therapie 52 % toont response

11 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
6 afzonderlijke onderzoeken in vergelijking met antidepressiva. Het onderzoek gebeurd bij niet geriatrische ambulante patiënten. Antidepressiva spreekt over 80-90% response binnen de 3 maand.

12 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Onderzoek uit 1993 omtrent MDD en antidepressiva. Onderzoek met verscheidene producten en placebo medicatie Outcome : gemiddeld 50% Onderzoek uit 1993 omtrent MDD en medicatie en psychotherapie. Een slechtere outcome maar toch gemiddeld 40%

13 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Conclusie: De verschillende mogelijke therapieën (psychotherapie of farmacotherapie manier) geven beide dezelfde outcome. Ook een combinatie van beide is mogelijk en geeft ongeveer hetzelfde resultaat. Wat wel als conclusie kan getrokken worden is dat psychotherapie als meer aanvaardbaarder en gemakkelijker uitvoerbaar kan gezien worden. Er dienen via de psychoanalyse verdere gegevens verzameld te worden.

14 Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn
Conclusie en mogelijkheid voor een volgend onderzoek: Er dient aangetoond te worden dat depressie een hersenziekte is. Deze ziekte dient dan duidelijke verbetering te tonen door het toepassen van de psychotherapie.

15 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Psychotherapie bij depressie Frans de Jonghe – Pien Wijn"

Verwante presentaties


Ads door Google