De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de brs thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De reguliere collecte is bestemd voor het winterfonds van het DCE (Diakonaal Centrum Eindhoven), gericht op hulpverlening aan dak en- thuislozen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De reguliere collecte is bestemd voor het winterfonds van het DCE (Diakonaal Centrum Eindhoven), gericht op hulpverlening aan dak en- thuislozen. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 15 december 9 30 Kinderclub 19 30 LEF 19 30 Gelegenheidskoor 15 december 9 30 Kinderclub 19 30 LEF 19 30 Gelegenheidskoor

5 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting Frans Sollie 18 december:Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting Frans Sollie 18 december:Mathijs Schipper 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf Deze week zijn jarig:

6 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

7 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

8 175 C

9 ● Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

10 Gezang 47, Gz7: 3, 4 3 Hoe heilig is zijn Naam! Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verwachten, nu Hij de zaligheid voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.

11 Gezang 47, Gz7: 3, 4 4 Des Heren kracht is groot; zijn arm verstrooit, verstoot die hoog zijn in hun ogen. Hun tronen zijn niet meer, maar gunstrijk wil de Heer eenvoudigen verhogen.

12 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

13 Gezang47:3, 4 ● Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

14 Lied 90 28NGKB 49 Glorie aan God in de hoogste hemel refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. 1 Hij is verschenen als vlam in een doornstruik, heeft Mozes geroepen van achter de schapen ter wille van mensen.

15 Lied 90 28NGKB 49 Glorie aan God in de hoogste hemel refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. 2 Hij is verschenen als stem uit de vuurzee, een hemelse lichtglans, die sprak de tien woorden ter wille van mensen.

16 Lied 90 28NGKB 49 Glorie aan God in de hoogste hemel refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. 3 Hij is verschenen als vuur op het altaar temidden van tenten; een troon van genade ter wille van mensen.

17 Lied 90 28NGKB 49 Glorie aan God in de hoogste hemel refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen. 4 Hij is verschenen als Jezus Messias die wegdraagt de zonden, het Licht van de wereld ter wille van mensen.

18 Lied 90 28NGKB 49 Glorie aan God in de hoogste hemel refrein Glorie aan God in de hoogste hemel en op aarde vrede, Hij heeft in mensen behagen.

19 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

20 Gezang47:3, 4 Gezang49: ● Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

21 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 ● Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

22 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 ● Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

23 Psalm 145: 2, 3 2 Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem, verkondigen uw majesteit en roem, uw wonderdaden die U hebt volbracht, de luister van uw heerlijkheid en macht. Met juichend hart zal ieder uw vermogen, uw goedheid en gerechtigheid verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren.

24 Psalm 145: 2, 3 3 Genadig is de HEER in wat Hij doet, lankmoedig en voor heel zijn schepping goed. Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit, uw gunstgenoten uw barmhartigheid. Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven. Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven. Uw koningschap zal alle eeuwen duren, uw heerschappij het nageslacht besturen.

25 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 ● Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

26 Adventslied U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het koor voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen. Glorie in de hoogste heem'len, want Jezus de Messias heerst.

27 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 ● Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

28 Koning, toon uw macht! Jezus als toegewijd Nazireeër Totdat Gods rijk is voltooid

29 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 ● Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

30 Psalm 61: 3, 5, 6 3 Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. Waar uw vleugels, vol ontfermen, mij beschermen, wil ik schuilen immermeer.

31 Psalm 61: 3, 5, 6 5 Blijf, o God, de koning sparen tal van jaren, doe hem tronen voor uw oog. Zend als wachters aan zijn zijden, die hem leiden, trouw en goedheid van omhoog.

32 Psalm 61: 3, 5, 6 6 Dan doe ik U eer ontvangen in gezangen aan uw grote naam gewijd. 'k Zal geloften U betalen vele malen tot uw lof in eeuwigheid.

33 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

34 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 ● Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

35 Gezang 125, NG65: 1, 4 1 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen. Allen die naar U uitzien met verlangen, zult Gij verzadigen met brood en wijn. 4 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten: alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

36 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

37 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 ● Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

38 Psalm 111: 3, 4 3 De HEER heeft wie Hem vreest, gevoed. Hij die barmhartig is en goed, blijft eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn grote kracht heeft Hij getoond: het land, door heidenen bewoond, gaf Hij zijn volk eens ten geschenke.

39 Psalm 111: 3, 4 4 Gods werk is waarheid en vol recht; en alles wat Hij heeft gezegd, is ons een licht op onze wegen. Hij doet zijn vaste woord gestand, dat tijd en eeuwigheid omspant. Hij is getrouw in vloek en zegen.

40 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

41 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 ● Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

42 Gezang 111, NG 58:1, 2 Refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

43 Refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Gezang 111, NG 58:1, 2

44 Refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Gezang 111, NG 58:1, 2

45 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

46 182 E 4-stemmig

47 Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: DCE (winterfonds)

48 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.

49 vooraankondiging Reserveer vast in je agenda: Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei www.facebook.com/najothkamp Moenie Worrie N ie


Download ppt "Gezang47:3, 4 Gezang49: Numeri6:1 - 8 Matteüs26:26 - 29 Psalm145:2, 3 Matteüs26:29 Psalm61:3, 5, 6 Gezang125:1, 4 Psalm111:3, 4 Gezang111: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google