De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Werkgroep netbeheer en decentrale productie Werkvergadering 15 maart 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

2 AGENDA Korte voorstelling deelnemers; lijst
Scope – toetsing bij deelnemers Focus - toetsing bij deelnemers Werkwijze – toetsing bij deelnemers Communicatie Volgende stappen

3 Korte voorstelling deelnemers
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

4 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Scope Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

5 Slimme netten – Smart Grids
Definitie ERGEG: Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high levels of quality and security of supply and safety.

6 Uitgangspunten Kader:
Werkgroep “Netbeheer en decentrale productie” kadert in Beleidsplatform Slimme netten als deel van plan “Vlaanderen in Actie” (ViA) Centrale doelstelling: Opvolgen van inpassing van decentrale productie op en beheer van het distributienet op het vlak van netinfrastructuur, netexploitatie, nettarificatie, meer bepaald: een globaal overzicht bieden en houden over initiatieven en knelpunten kennisopbouw en –deling en advisering aan het beleid.

7 Uitgangspunten Rol van de VREG
Technologie-neutrale facilitator, nieuwe technologie is een middel, geen doel op zich Uitwerken van goede outputregulering met aandacht voor de posities van alle stakeholders Bepaling en opvolging van adequate indicatoren voor het meten van de effects/benefits.

8 Scope – toetsing aan deelnemers
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

9 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Focus Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

10 Focus Prioriteiten Indicatoren Clusterzones voor decentrale productie
Regelgeving Biogas

11 Prioriteiten definiëren van indicatoren en het verzamelen van de gegevens voor de berekening van deze indicatoren; verzamelen van informatie, best practices, enz. met rapportering (in de zin van bundeling van relevante feiten en conclusies) naar het Beleidsplatform slimme netten; het analyseren van de noden om te komen tot het betrekken van voldoende marktspelers zodat het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve WKK aanzienlijk stijgt; het maken en analyseren van voorstellen voor regelgeving die de uitbouw van slimme netten moet faciliteren.

12 Indicatoren Bij het opstellen van een target moet, in het kader van Pact 2020 en ViA, ook de vooruitgang in het behalen van dit doel zichtbaar gemaakt worden. Dit kan door middel van indicatoren die deze vooruitgang meten. Betere benutting van het net kan bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt worden door bvb: “vervoerde hoeveelheid elektriciteit” / “# kilometer net” % gemeten injectie (uitgerolde slimme meters) evolutie van verliezen aansluitbaarheid en nettoegang decentrale productie …. andere voorstellen?

13 Indicatoren: voorstellen van actie
Oprichting Taskforce Indicatoren met deelname van DNB’s en andere geïnteresseerde partijen (kennisinstellingen?) Uitnodiging voor werkvergadering met rapportering aan de WG Netbeheer

14 Clusterzones voor decentrale productie
Projecten tuinbouw, windenergie, PV, biogascentrales Welke projecten lopen er vandaag? Hoe kan een regulatoir kader worden opgezet waarbij wordt overgegaan tot investeringen in het net voor decentrale productie in functie van de bewezen LT baten? Gebrek aan coördinatie van bestaande projecten Verschillende invalshoeken: RO, Leefmilieu, Energiedoelstellingen,…

15 Clusterzones: voorstellen van actie
Welke zones in Vlaanderen komen in aanmerking? Studie naar geschikte locaties voor RWO, voor de verschillende vormen van DP en die als cluster aansluitbaar zijn op het elektriciteitsnet (mogelijkheden bekeken vanuit bestaande net) Visie investeerders, producenten Timing realisatie Welke investeringen van netbeheerders zijn er nodig Studieopdracht voor Elia en DNB’s in overleg met bevoegde administraties (RWO, dep. LNE, VEA), met rapportering van het resultaat aan de werkgroep Netbeheer

16 Regelgeving: Bestaande technische regelgeving
Evaluatie van de huidige regelgeving Art.19 HEB-besluit (tussenkomst in aansluitingkosten HEB) Art. 22bis Aardgasdecreet en art. 25quinquies Elek.-decreet (tussenkomst in aansluitingkosten door ten laste neming eerste 1000 meter voor KWKK) Prioriteit in de aansluiting van hernieuwbare energie

17 Regelgeving: Nieuwe regelgeving
Op welke vlakken is er bijkomende regelgeving nodig? Telecontrolekast objectieve criteria voor het afschakelen van DP compensatieregeling toezicht van VREG Terugdraaiende teller – slimme meter injectie meten en salderen met verbruik belasting inschakelen bij overspanning op het net Ondersteunende diensten (spanningshuishouding, verliezen, …) Normering – standaardisatie – communicatieprotocollen wat is de stand van zaken? (gemeenschappelijke werkgroep) Uitnodiging voor overmaking voorstellen aan de werkgroep Netbeheer

18 Biogas Technische mogelijkheden van invoeding biogas in distributienet voor aardgas Noodzaak aan uitbouw regelgeving Concrete actie: pilootproject?

19 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Werkwijze Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

20 Werkwijze Actiepunten oplijsten W-2 Input van de deelnemers
W+1 Ontwerpverslag vergadering op website W+2 Commentaar op verslag van WG Eerstvolgende vergadering WG presentatie/goedkeuring verslag en debat

21 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Communicatie Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

22 Output: website Slimmenetten.be
Communicatie Output: website Slimmenetten.be Forum voor deelnemers aan Platform Geïnteresseerden (DNB, Leveranciers, producenten, industrie,…) kunnen voorstellen voor “smart grid”-gerelateerde aanpassing TRDE ventileren. Informatie voor breed publiek Input:

23 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Volgende stappen Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

24 Volgende stappen 22 maart 2010: opgave deelnemers aan Taskforce indicatoren, vergadering aansluitend te organiseren (week van 29 maart) Eind maart, begin april 2010: verdere uitwerking Studie Onthaalcapaciteit door VREG, administraties en netbeheerders 12 april 2010: vrijblijvende informatieve vergadering (gemeenschappelijke werkgroep Net én Markt) 26 april 2010: indienen voorstellen/input evaluatie regelgeving 10 mei 2010: vergadering werkgroep 21 juni 2010: vergadering werkgroep XX september 2010: vergadering werkgroep

25 Volgende stappen 10 mei 2010: vergadering werkgroep
Indicatoren: stand van zaken Studie: stand van zaken Regelgeving: overzicht binnengekomen voorstellen Biogas: ? 21 juni 2010: vergadering werkgroep Indicatoren: voorstelling eindrapport Regelgeving: in functie van afspraken 10/05/10

26 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Nog vragen? Contactgegevens: Dirk Marginet 02/ Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt


Download ppt "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google