De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROVINCIERAAD 10 december 2014 Beleidsdomeinen Economie, Landbouw, Innovatie & Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROVINCIERAAD 10 december 2014 Beleidsdomeinen Economie, Landbouw, Innovatie & Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé."— Transcript van de presentatie:

1 PROVINCIERAAD 10 december 2014 Beleidsdomeinen Economie, Landbouw, Innovatie & Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé

2 Klemtonen besparingen Reserves proefbedrijven Verdeelkrediet internationale samenwerking

3 Sociaaleconomische agenda provincie Antwerpen Beleidsbrief juni 2014 Ambitieus Provincie Antwerpen als Europese economische topregio verankeren Vertaling in de begroting 2015 en in het meerjarenbudget.

4 Prioriteiten 2015 - beleidsbrief Beleid in drie dimensies Gericht op Speerpuntsectoren Inpikkend op de belangrijkste economische knelpunten In dialoog en ondersteunend

5 Speerpuntsectoren De bouwsector Chemie en Life Sciences Haven en Logistiek Agro Complex Creatieve Industrie Detailhandel

6 Thema’s Arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Ondernemerschap Energie

7 Methode Inspelend op de Vlaamse en Europese agenda Rekening houdend met de diverse streken In overleg met het middenveld Het gemeentelijk economisch beleid ondersteunend

8 Enkele topics Detailhandel Energie Streekoverleg

9 Detailhandel 61.000 werknemers en 38.000 zelfstandigen Vier pijlers voor het provinciaal detailhandelbeleid: ondersteunen van steden en gemeenten, o.a. Locatus en kant-en-klare feitenfiches per gemeente het aanmoedigen van bovenlokale en subregionale samenwerking (met de drie RESOC’s) provinciale visie detailhandelbeleid in wisselwerking met beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, … een provincie overschrijdende samenwerking met de Vlaamse provincies en in 2015 ook met Noord- Brabant

10 Detailhandel In 2015 een EFRO-II –project met de vijf Vlaamse provincies Detailhandelcoaches: in één jaar tijd werken 19 gemeenten en twee stadsdistricten mee. Uitbreiding in 2015 in het vooruitzicht Blijvend samenwerken met de lokale handelsverenigingen en UNIZO

11 Nieuw: Tijdloze energie Energie(prijs) is recht evenredig met concurrentiekracht van bedrijven Belangrijke opdracht voor de provincie: energie is bij uitstek grondgebonden! Drie energiebronnen: geothermie en coördinatiecentrum “geothermie en warmtenetten” in 2015 restwarmte als “nieuwe” energiebron waterstof in provincie Antwerpen en in Vlaams- Nederlandse Delta (provinciaal-Europese cofinanciering)

12 Nieuw: Tijdloze energie Een netwerkkaart voor warmtenetten in de provincie Voor de technische bijstand vallen we terug op het nieuwe samenwerkingsakkoord met VITO.

13 Streekontwikkeling Een economisch sterke provincie is verankerd in en wordt gedragen door de regio’s Drie RESOC-streekpacten goedgekeurd door de provincieraad Vlaanderen zet financiering stop De provincie blijft streekoverleg ondersteunen

14 Internationalisering Uitvoeren van het bestuursakkoord 2013 – 2018 Nadruk op de grenssamenwerking met de provincie Noord- Brabant en op regionale samenwerking binnen VN-Delta Vanaf 2015 nog drie nominatieve subsidies: Vlaams-Nederlandse Delta 25.000 euro Euregio Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 37.190 euro Uitwisseling studenten via Universiteit Antwerpen 48.000 euro Het verdeelkrediet internationale samenwerking wordt geschrapt: structurele besparing van 120.000 euro

15 Landbouwbeleid 3 doelstellingen: Kennis en expertise binnen landbouwsector verhogen en inspelen op economische mogelijkheden Ontwikkelruimte voor landbouw vrijwaren en verbeteren Maatschappelijk draagvlak voor landbouw verhogen

16 Kennis en economische meerwaarde verhogen Praktijkcentra Hooibeekhoeve: uitbreiding melkveestal Pluimveebedrijf: nieuwe investering op kruissnelheid Tuinbouwproefcentra Bedrijventerrein Sint Katelijne Waver

17 Ontwikkelruimte voor landbouw vrijwaren en verbeteren Instrument van de landbouwkaart Kansenkaarten voor agrobiodiversiteit en samengaan van landbouw en natuur Glastuinbouwbeleid Herziening RSPA

18 Maatschappelijk draagvlak verhogen Communicatie naar de brede samenleving: educatieve projecten Communicatie naar lokale ambtenaren en beleidsverantwoordelijken Hoeve- en Streekproducten

19 Patrimonium Nieuw provinciehuis vierde kwartaal 2017 Bouw Campus wetenschap en techniek, Plantijn Hogeschool Verkoop vastgoed PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut) Dock café Hoeve Serneels Averegten Sterckshof loods Retie Huis Turnhoutsebaan 192

20 Financiën 5 grootste investeringen aangerekend in 2015: Fietsrouteplan: fietspaden en kunstwerken – Fiets-o- strades Campus Vesta: oefenplaat brandweer Heritage: renovatie onroerend erfgoed Bouwen ingenieursgebouw (Wilrijk) Depotruimte Fotomuseum: Lieven Gevaerttoren

21 Bedankt Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen www.provant.be


Download ppt "PROVINCIERAAD 10 december 2014 Beleidsdomeinen Economie, Landbouw, Innovatie & Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé."

Verwante presentaties


Ads door Google