De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. P. Poortinga uit Drachten z/w 14:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch. In de middagdienst zullen wij, zo de Here wil, het HA vieren. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.

3 Mededelingen kerkenraad
Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. E.H. Van Dijken en C. Slob en tot diaken, br. B. Van der Horst. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 9 juni in de middagdienst.

4 Agenda 22 mei Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen schets 3 Inl: Jaap Blom Bij: Henny Visscher 26 mei 09:30 kinderclub 16:30 bijbelgroep 17:30 afsluiting jaarthema: na middagdienst een gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot discussie. 19:30 LEF

5 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

6 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

7 175 C

8 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
● LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

9 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

10 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

11 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

12 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 ● Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

13 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 ● Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

14

15

16 God wil wonen in en bij mensen die in Jezus geloven …

17 geloof in de Here Jezus en je zonden zijn vergeven én je krijgt de Heilige Geest …

18 God zond zijn Zoon opdat wij zijn kinderen zouden worden … (Gal 4, 4.5)

19 en omdat wij zijn kinderen zijn heeft Hij de Geest van zijn Zoon gegeven die Abba, Vader roept … (Gal 4, 6)

20 dat we Gods kinderen zijn danken we aan Christus …

21 dat we ons als Gods kinderen gedragen danken we aan de Heilige Geest …

22 wat merk ik van de Heilige Geest?

23 hij zégt iets tegen je …

24 hij zegt het ons en hij zegt het ons voor …

25 waar hoor ik hem dat zeggen?

26 en zo leert de Geest ons te leven in de geest van Christus …

27

28 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: ● Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

29 Geloofsbelijdenis 'k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de Heilge Geest ontvangen geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. berijming ds. Casper Koolsbergen, melodie LvdK 114

30 Geloofsbelijdenis Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van 't heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel houden zal. berijming ds. Casper Koolsbergen, melodie LvdK 114

31 Geloofsbelijdenis De Heilge Geest, Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. 'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid. berijming ds. Casper Koolsbergen, melodie LvdK 114

32 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

33 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis ● Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

34 Gezang 91, Gz 16 In het kruis zal ’k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: ’k ben van dood en zonde vrij!

35 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

36 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: ● Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

37 Gezang 103, Gz 27: 1,2m,5v,6v,7m,8 1 allen O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. 2 mannen Lof zij uw naam, Heilige Geest. Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest G'ontsluit een volheid van gena, de vrucht van 't kruis van Golgota.

38 Gezang 103, Gz 27: 1,2m,5v,6v,7m,8 5 vrouwen Laat U mijn hart een tempel zijn, maak toch mijn leven nieuw en rein. Regeer mij door uw levend woord. Geleid ook al Gods kindren voort. 6 vrouwen O Geest, die al Gods heil ontvouwt, schenk ons uw gaven zevenvoud, ontspring in ons als een fontein die leven wekt in de woestijn.

39 Gezang 103, Gz 27: 1,2m,5v,6v,7m,8 7 mannen Wanneer des vijands strijdkreet klinkt, geef dat de moed ons niet ontzinkt Weersta de satan met uw kracht, want hij belaagt ons dag en nacht. 8 allen Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid.

40 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

41 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

42 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

43 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 ● Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

44 Gezang 103, Gz 27: 9 9 U, Vader, U zij eeuwig eer! Lof zij U, Christus, onze Heer! U, Geest, van beiden uitgegaan, geprezen zij uw grote naam!

45 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 ● Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

46 182 E 4-stemmig

47 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
LvdK 477: 1, 2 Galaten 4: Geloofsbelijdenis Gezang 91: Gezang 103: 1, 2, 5, 6, 7, 8 Gezang 103: 9 Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

48 Welkom ds Harmannij Zaterdag 29 juni Van – u Van en voor de hele gemeente Iedereen kan zich opgeven op de lijst achterin de kerk

49 ZONDAG 26 MEI 16:30 AFSLUITENDE THEMADIENST
NA AFLOOP AANSLUITEND EEN AMERIKAANSE MAALTIJD IN DE KERK NEEM ALLEMAAL ZELF JE ETEN EN DRINKEN MEE! Geef je mening over het jaarthema door mee te praten over een aantal stellingen.


Download ppt "Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google