De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN"— Transcript van de presentatie:

1 SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN
Arrangement Kwadraat SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN

2 Kwadraatafdeling De Krullevaar (PricoH): 2 groepen.
Speciale onderwijsvoorziening. Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

3 Uitgangspunten beleid SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen
Omgaan met hoogbegaafde leerlingen valt binnen de basisondersteuning. Thuisnabij onderwijs.

4 Doelgroep ‘Arrangement Kwadraat’
Leerlingkenmerken: intelligentie op hoogbegaafd niveau (IQ>130). meerdere kenmerken die wijzen op hoogbegaafdheid (bijv. grote denk- en/of leersprongen, goed kunnen toepassen van verworven kennis, probleemoplossend vermogen, buiten reguliere kaders denken, creativiteit).

5 Doelgroep (vervolg) Probleemgebieden:
Didactisch: discrepantie tussen mogelijkheden en leerprestaties (onvoldoende ‘leren leren’, onderpresteren). Sociaal: Sociale problematiek vloeit voort uit hoge begaafdheid. Emotioneel: bijv. verminderd schoolplezier, faalangst, negatief zelfbeeld, aanpassingsgedrag, somatische klachten.

6 Doelgroep (vervolg) Comorbiditeit:
De problemen zijn groter dan de optelsom van de afzonderlijke beelden (bijv. HB + ADHD, HB + dyslexie). Een aanpak gericht op de bijkomende problematiek leidt tot onvoldoende verbetering.

7 Aanvullende criteria:
Handelingsverlegenheid: onvoldoende effect van inspanningen gericht op de begaafdheids-gerelateerde problematiek blijkend uit handelingsplannen: zijn de mogelijkheden vanuit de basisondersteuning voldoende benut? Er is geen andere onderwijssetting die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften. Positieve verwachtingen van effect van het Kwadraatonderwijs bij dit kind.

8 ‘Arrangement Kwadraat’
Toelaatbaarheid tot de Kwadraatafdeling van de Krullevaar. Duur arrangement: Max. 2 jaar. Verlenging: procedure arrangeren start opnieuw: * OPP, S-, O-, H-formulier. * Plan van aanpak inclusief evaluatie. * Doelen voor de komende periode.

9 Aanmeldingsprocedure:
Aanmelding bij de CA: Handelingsgerichte hulpvraag: AO- en AS-formulier, HP’s, LVS-gegevens (incl. doortoetsen + S.E.), SIDI-III-protocol. Handelingsadvies? Schoolondersteuning? Onderzoek? Voor aanvraag Arrangement Kwadraat: S-, O- en H-formulier. ‘Arrangement Kwadraat’  inschrijving op de Krullevaar.

10 Kinderen van buiten de afdeling Hoogeveen
Eigen afdeling of SWV is verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Eigen CA: 1. Is het kind aangewezen op onderwijs op de Kwadraatafdeling in Hoogeveen? 2. Is de eigen CA bereid om dit te bekostigen? Aanmelding bij + beoordeling door CA SWV PO 2203 afdeling Hoogeveen.

11


Download ppt "SWV PO 2203 CA AFDELING HOOGEVEEN"

Verwante presentaties


Ads door Google