De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel

2 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

3 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

4 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

5 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name. Lied 7: 1, 2, 3, 4

6 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren? Lied 7: 1, 2, 3, 4

7 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken. Lied 7: 1, 2, 3, 4

8 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven. Lied 7: 1, 2, 3, 4

9 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

10 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

11 Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. Ps. 103: 1, 3, 5

12 Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, En 't goede tot verzading doet ontvangen; Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten; Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. Ps. 103: 1, 3, 5

13 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Ps. 103: 1, 3, 5

14 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

15 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

16 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

17 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden. Ps. 119: 1, 2 NB

18 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, opdat wij die met ijver onderhouden. Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. Ps. 119: 1, 2 NB

19 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

20 Verkondiging Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Tekst: Psalm 119: 96 >>> Ps. 119: 36, 37, 42 NB

21 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

22 Ik ben de uwe, Heer, uw bondgenoot, verlos mij toch, ik leef naar uw besluiten. De goddelozen haken naar mijn dood, maar uw verbondstrouw zal hun opzet stuiten. Aan alles komt een eind, hoe schoon, hoe groot, maar, Heer, uw wet gaat elke grens te buiten. Ps. 119: 36, 37, 42 NB

23 Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan de ganse dag en zal mij daaraan houden. Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan en overtref ik de beroemdste ouden. Ps. 119: 36, 37, 42 NB

24 Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid mij tot een deel en erfenis gegeven waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven, uw wil doen is mijn lust te allen tijd, U te beminnen is geheel mijn leven. Ps. 119: 36, 37, 42 NB

25 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Diaconie Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

28 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

29 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart. Lied 95: 1, 2

30 Dan zullen wij met alle heil'gen saam in 't morgenlicht op hoge tinnen staan en hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods heil doormeten mogen. Dan kennen wij de liefde uit den hoge, al gaat zij verre het verstand te boven. Wij zullen tot de volle wasdom komen in Gods verheven naam. Lied 95: 1, 2

31 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

32 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

33 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid Lied 95: 3

34 Liturgie zondag 3 augustus Mededelingen Lied 7: 1, 2, 3, 4 Stil gebed Votum en groet Ps. 103: 1, 3, 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 119: 1-8 en 89-97 Johannes 15: 9-17 Ps. 119: 1, 2 NB Verkondiging Ps. 119: 36, 37, 42 NB Collecte Dankgebed Lied 95: 1, 2 Geloofsbelijdenis Lied 95: 3 Zegen

35 Volgende week zondag hoopt ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. J. Vogel."

Verwante presentaties


Ads door Google