De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. C.J. Haak Kampen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. C.J. Haak Kampen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

2 Agenda 2 December 19:30 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 2 December 19:30 LEF! 6 December M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: De wet voorbij (Wegwijs jul/aug 2011) Inl: J.H. van Pijkeren

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 9 december in de morgendienst. Morgenavond 3 december vergaderd de kerkenraad met diakenen om uur, zoals gebruikelijk in het pandje.

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen 16:30 voorganger: ds. C.V. Haak uit Kampen De collecte is bestemd voor Present. Deze Stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo willen we bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

5 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

6 Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer.
Opwekking 616 Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in uw armen neemt. Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar U. 1/2

7 U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U.
Opwekking 616 Refrein: U bent mijn doel, U bent mijn hartsverlangen. houd mij heel dicht bij U. 2/2

8 Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint; U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

9 Opwekking 618 Refrein: U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij U zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof…

10 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

11 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

12 175 C

13 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
● Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

14 O HEER, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte,
Psalm 21: 1, 2, 3, 4 1 O HEER, de koning is verblijd. Hoe juicht hij om uw sterkte, het heil dat U bewerkte. Zijn hartewens werd werklijkheid, de bede van uw knecht hebt U hem niet ontzegd.

15 U schenkt de vorst wat U belooft en treedt hem met uw zegen
Psalm 21: 1, 2, 3, 4 2 U schenkt de vorst wat U belooft en treedt hem met uw zegen op al zijn paden tegen. Uw eigen hand plaatst op zijn hoofd als kostbaar eerbetoon een gouden koningskroon.

16 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven
Psalm 21: 1, 2, 3, 4 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onverganklijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en heerlijkheid.

17 U bent het, HEER, die hem verblijdt; op U is zijn vertrouwen,
Psalm 21: 1, 2, 3, 4 4 U bent het, HEER, die hem verblijdt; op U is zijn vertrouwen, wie hem ook mag benauwen. Want door uw goedertierenheid staat hij onwankelbaar, zelfs in het grootst gevaar.

18 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: ● Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

19 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: ● Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

20 Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

21 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

22 Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

23 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

24 Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

25 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

26 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

27 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: ● Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

28 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: ● Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

29 Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet; U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint; U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.

30 Opwekking 618 Refrein: U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U won van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht bij U zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof…

31 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: ● Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

32 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: ● Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

33 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: ● Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

34 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

35 Opwekking 553 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

36 Opwekking 553 Halleluja, Halleluja (4x) Refrein:2x In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

37 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

38 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

39 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: ● Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

40 Psalm 87: 3 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

41 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 ● Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

42 Nog een ding wil ik vragen Heer, ik vraag het vol vertrouwen:
LvdK 403: 4 4 Nog een ding wil ik vragen Heer, ik vraag het vol vertrouwen: wanneer de boze gaat te keer, laat mij uw hulp aanschouwen, dat ik niet val maar leven zal. Gij zult mij niet beschamen. Dat is uw eer o trouwe Heer. Dus zeg ik vrolijk: Amen. 42

43 Liturgie ds. C.J. Haak Kampen
Psalm 21: Kolossenzen 3: Opwekking 407: Matteüs 14: Opwekking 618: Matteüs 15: Opwekking 553: Psalm 87: 3 Lvdk 403: 4 Collecte: Stichting Present

44

45 Verre naasten dichtbij!
De Verre Naasten heeft ook in 2013 weer diverse projectreizen! Reis met ons mee en leer nieuwe landen kennen, ervaar en ontdek wat voor de gewone toerist verborgen blijft en maak kennis met de lokale bevolking. Bezoek projecten van De Verre Naasten en zie met eigen ogen meer van ons werk!

46 Reizen met De Verre Naasten is een unieke ervaring!
Bezoek wereldwijd medegelovigen en stap in hun leefwereld door te verblijven in gastgezinnen, samen activiteiten te ondernemen en ervaringen uit te wisselen! Zie met eigen ogen het effect van het zendings- en hulpverleningswerk op het projectland en de bevolking Versterk en bouw aan de relatie met je wereldwijde broers en zussen Ervaar hoe God wereldwijd door partners en programma’s heen werkt

47 Ga in 2013 mee en mis deze unieke kans niet!
Cyprus: Islam studiereis (8-15 januari) India: volwassenreis (21 febr tot 14 maart 2013) Zuid-Afrika: jongerenreis ( zomer 2013) Kenia: jongerenreis (zomer 2013) Brazilië: volwassenreis (7 t/m 23 oktober 2013) Ga naar en geef je op!


Download ppt "Liturgie ds. C.J. Haak Kampen"

Verwante presentaties


Ads door Google