De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WAT IS EEN WIJKCIRCULATIEPLAN? Concrete vertaling van het deelmobiliteitsplan op wijkniveau Algemene visie over de circulatie - creëren van een kader,

Verwante presentaties


Presentatie over: "WAT IS EEN WIJKCIRCULATIEPLAN? Concrete vertaling van het deelmobiliteitsplan op wijkniveau Algemene visie over de circulatie - creëren van een kader,"— Transcript van de presentatie:

1

2 WAT IS EEN WIJKCIRCULATIEPLAN? Concrete vertaling van het deelmobiliteitsplan op wijkniveau Algemene visie over de circulatie - creëren van een kader, waarbinnen verkeers- vraagstukken kunnen opgelost worden - korte vs. lange termijn

3 AANPAK WIJKCIRCULATIEPLAN Voorstel van maatregelen per wijk Analyse - grondige analyse van de verschillende problemen (bebouwingsstrucuur, autocirculatie, zwakke weggebruikers, openbaar vervoer, straattypes, verkeersveiligheid, parkeren,…) - toetsing aan bevoorrechte getuigen (bewonersenquêtes 2002, technische dienst, schoolgemeenschap, politie, umicore,...) Probleemstelling Visie circulatie, verkeersveiligheid, parkeren, ruimtelijk Verdere uitwerking van een aantal sleutelpunten Analyse - grondige analyse van de verschillende problemen (bebouwingsstrucuur, autocirculatie, zwakke weggebruikers, openbaar vervoer, straattypes, verkeersveiligheid, parkeren,…) - toetsing aan bevoorrechte getuigen (bewonersenquêtes 2002, technische dienst, schoolgemeenschap, politie, umicore,...)

4

5 PROBLEEMSTELLING AS

6 PROBLEEMSTELLING POLDERSTAD

7 PROBLEEMSTELLING HERTOGVELDEN - MORETUSBURG

8 DOORGAAND EN INDUSTRIEEL VERKEER OP NOORD-ZUID AS ONTSLUITING OP MAAT VAN DE WIJK BESTEMMINGSVERKEER IN DE WOONSTRATEN VISIE AUTO’S

9

10 STEDELIJKE ROUTES VERSTERKEN STEDELIJKE ROUTES VERBINDEN DOORHEEN DE WIJKEN ALS BASIS VOOR EEN LOKAAL NETWERK LOKAAL NETWERK UITBOUWEN VISIE FIETSERS

11

12 SPECIFIEKE AANPAK VAN ZONES MET OVERLAST PARKEREN LANGS of OP DE RIJWEG VISIE PARKEREN

13

14 HERKENBARE AS MET TWEE POORTEN VERSTERKEN KERN EN KAPELSTRAAT GROENSTRUCTUREN VOOR LEEFBAARDERE WIJKEN HOBOKEN AAN DE SCHELDE VISIE RUIMTELIJK

15

16 VOORSTEL VAN MAATREGELEN PER WIJK 1. Polderstad - vrijliggend fietspad langs Scheldelei - versterken “groene vinger”, verbeteren voorzieningen - goeie aansluiting tussen groene vinger en Scheldelei (opwaarderen vijverzone) - uitbreiden parking Graspolderlaan - versmallen profiel van de ontsluitingsstraten 2. Hertogvelden - herinrichten L. De Landrelaan + D. Baginierlaan - heraanleg Kapelstraat + creëren stationsplein aan Cockerillplaats - versmallen rijwegbreedtes en aanplanten van meer groen - goeie fietsverbinding tussen station en veer - verbeteren voorzieningen op interne loop -en fietsverbindingen

17 4. Noord - Zuid As - Continuïteit, beperken aantal kruispunten - aanpassen wegbeeld en weginrichtingen op basis van gewenste snelheidsregimes - bochtstralen groter maken waar mogelijk - specifieke punten vragen specifieke aanpak (bocht A. Greinerstraat,…) 3. Moretusburg - afsluiten woonstraten die aansluiten op as - eenvormig inrichten centrale ontsluitingsas - versterken groene bufferzone tussen Curiestraat en Umicore - creëren van aangename publieke ruimtes - meer groen inbrengen in het straatbeeld - structureren parkeerbermen (Edisonstraat, K. vd Woestijnestraat,…) - afwerken achterkanten langs spoorweg met groen VOORSTEL VAN MAATREGELEN PER WIJK

18

19

20

21

22

23


Download ppt "WAT IS EEN WIJKCIRCULATIEPLAN? Concrete vertaling van het deelmobiliteitsplan op wijkniveau Algemene visie over de circulatie - creëren van een kader,"

Verwante presentaties


Ads door Google