De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Industrialisatie en Ismen Par 2 Snelle groei van steden en fabrieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Industrialisatie en Ismen Par 2 Snelle groei van steden en fabrieken."— Transcript van de presentatie:

1 3 Industrialisatie en Ismen Par 2 Snelle groei van steden en fabrieken

2 In de middeleeuwen was 90 procent van de bevolking boer – Dit was geen keuze, maar noodzaak – De opbrengt van de grond lag laag! Ondanks de middeleeuwse verbeteringen – Nieuwe ploeg, nieuwe gereedschappen, nieuw zaaigoed en de introductie van het drieslagstelsel (zie volgende sheet) Men leefde in dorpsgemeenschappen – Naast de akkerbouwgrond had men ook gemene gronden waar men het vee liet scharrelen (common fields in Engeland) – Daarnaast maakte men ook gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving

3 Vanaf ongeveer 1700 ontstaat de zogenaamde enclosure movement Grootgrondbezitters willen meer land hebben omdat de verkoop van handelsgewassen steeds lucratiever werd Hoe kwamen zij aan dit land? Afpakken van de common fields Uitkopen kleine boertjes Op de grotere aaneengesloten stukken land gingen deze boeren Efficiënter (laten) werken & experimenteren met nieuwe gereedschappen en gewassen; specialiseren in een gewas

4 Hoe ontstaat deze? Waar ligt de grens/het plafond? Kan je daar doorheen?

5 De economische macht in de steden lag bij de gilden; zij bepaalde wat/hoe er geproduceerd werd. Eind 15e eeuw komt de huisnijverheid op – Op het platteland; uit de greep van de gilden – De (koopman-)handelaar speelde een centrale rol Hij voorzag de boeren van grondstoffen Hij haalde het (eind-)product weer op – Voor de boeren was dit heel nuttig Ze konden het werk naast het boerenwerk doen voor het noodzakelijke (extra) geld

6 Belangrijkste werk Spinnen van draad Weven van stof Verven van stof Probleem 7-8 spinners nodig om de wever van draad (garen) te voorzien! John Kay’s schietspoel vergrootte dit probleem nog verder (1733)

7 SpinnenWeven

8 James Hargreaves vindt een machine (engine = jenny) uit die meerdere draden tegelijk kan spinnen: Spinning Jenny (1764) – Dankzij deze uitvinding kan er beter aan de vraag naar garen worden voldaan

9 Ondanks de komst van de schietspoel en de Spinning Jenny bleef het werk van de boeren – en het ritme van het werk – hetzelfde! Dit verandert met de uitvinding van Richard Arkwright: the water frame (1769) – Een zware spinmachine die op waterkracht werkt – Het werk gaat zich verplaatsen van het huis naar een hal naast stromend water

10 water frame

11 Met de waterframe en andere grote machines zoeken ondernemers gebouwen bij stromend water voor waterkracht aandrijving Eén machine loonde niet, maar meerdere wel – Schaalvergroting – Arbeiders worden naar het werk Gehaald Gelokt; of hadden weinig anders – De fabriek ontstaat!

12 Wathuisnijverheidfabriek tempo; werkdrukzelfopzichter; hoog duurzelfdirecteur; 12-16u output – hoeveel maak je genoeg om te etensteeds meer en meer drukterustigherrie omgevingsatmosfeerschoonvies; benauwd; donker gevaarlijkbeperktoncontroleerbaar & gevaarlijk

13 Principe stoommachine al paar duizend jaar oud! Begin 18 e eeuw veel gebruikt als pomp in de mijnbouw James Watt maakt van de pomp een machine om kracht over te brengen op een draaiende as

14 Werking stoommachine

15 Fabrieken zijn vrij van snelstromend water Maar waar gaan ze zich vestigen? – Zij vestigen zich van eind 18 e eeuw daar waar de arbeiders zijn, en/of – daar waar de afzetmarkt is – of daar waar de meeste brandstof te vinden was (op de mijn) Explosieve groei van de productie in de fabrieken – Er ontstaat een industriële samenleving – Er ontstaat zeer grote behoefde aan de import van grondstoffen

16 Geen; volgende les AVO


Download ppt "3 Industrialisatie en Ismen Par 2 Snelle groei van steden en fabrieken."

Verwante presentaties


Ads door Google