De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 Industrialisatie en Ismen

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 Industrialisatie en Ismen"— Transcript van de presentatie:

1 3 Industrialisatie en Ismen
Par 2 Snelle groei van steden en fabrieken

2 Hoe het eerst ging In de middeleeuwen was 90 procent van de bevolking boer Dit was geen keuze, maar noodzaak De opbrengt van de grond lag laag! Ondanks de middeleeuwse verbeteringen Nieuwe ploeg, nieuwe gereedschappen, nieuw zaaigoed en de introductie van het drieslagstelsel (zie volgende sheet) Men leefde in dorpsgemeenschappen Naast de akkerbouwgrond had men ook gemene gronden waar men het vee liet scharrelen (common fields in Engeland) Daarnaast maakte men ook gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving

3 Agrarische Revolutie Vanaf ongeveer 1700 ontstaat de zogenaamde enclosure movement Grootgrondbezitters willen meer land hebben omdat de verkoop van handelsgewassen steeds lucratiever werd Hoe kwamen zij aan dit land? Afpakken van de common fields Uitkopen kleine boertjes Op de grotere aaneengesloten stukken land gingen deze boeren Efficiënter (laten) werken & experimenteren met nieuwe gereedschappen en gewassen; specialiseren in een gewas

4 Bevolkingsgroei Hoe ontstaat deze? Waar ligt de grens/het plafond?
Kan je daar doorheen?

5 Gilden vs huisnijverheid
De economische macht in de steden lag bij de gilden; zij bepaalde wat/hoe er geproduceerd werd. Eind 15e eeuw komt de huisnijverheid op Op het platteland; uit de greep van de gilden De (koopman-)handelaar speelde een centrale rol Hij voorzag de boeren van grondstoffen Hij haalde het (eind-)product weer op Voor de boeren was dit heel nuttig Ze konden het werk naast het boerenwerk doen voor het noodzakelijke (extra) geld

6 Textielproductie Belangrijkste werk Spinnen van draad Weven van stof
Verven van stof Probleem 7-8 spinners nodig om de wever van draad (garen) te voorzien! John Kay’s schietspoel vergrootte dit probleem nog verder (1733)

7 Spinnen Weven

8 Spinning Jenny James Hargreaves vindt een machine (engine = jenny) uit die meerdere draden tegelijk kan spinnen: Spinning Jenny (1764) Dankzij deze uitvinding kan er beter aan de vraag naar garen worden voldaan

9 Huisnijverheid wordt halnijverheid
Ondanks de komst van de schietspoel en de Spinning Jenny bleef het werk van de boeren – en het ritme van het werk – hetzelfde! Dit verandert met de uitvinding van Richard Arkwright: the water frame (1769) Een zware spinmachine die op waterkracht werkt Het werk gaat zich verplaatsen van het huis naar een hal naast stromend water

10 water frame

11 Ontstaan van de fabriek
Met de waterframe en andere grote machines zoeken ondernemers gebouwen bij stromend water voor waterkracht aandrijving Eén machine loonde niet, maar meerdere wel Schaalvergroting Arbeiders worden naar het werk Gehaald Gelokt; of hadden weinig anders De fabriek ontstaat!

12 Het werk verandert Wat huisnijverheid fabriek tempo; werkdruk zelf
opzichter; hoog duur directeur; 12-16u output – hoeveel maak je genoeg om te eten steeds meer en meer drukte rustig herrie omgevingsatmosfeer schoon vies; benauwd; donker gevaarlijk beperkt oncontroleerbaar & gevaarlijk

13 Van water naar stoom Principe stoommachine al paar duizend jaar oud!
Begin 18e eeuw veel gebruikt als pomp in de mijnbouw James Watt maakt van de pomp een machine om kracht over te brengen op een draaiende as

14 Werking stoommachine

15 Grote veranderingen door de stoommachine
Fabrieken zijn vrij van snelstromend water Maar waar gaan ze zich vestigen? Zij vestigen zich van eind 18e eeuw daar waar de arbeiders zijn, en/of daar waar de afzetmarkt is of daar waar de meeste brandstof te vinden was (op de mijn) Explosieve groei van de productie in de fabrieken Er ontstaat een industriële samenleving Er ontstaat zeer grote behoefde aan de import van grondstoffen

16 Huiswerk Geen; volgende les AVO


Download ppt "3 Industrialisatie en Ismen"

Verwante presentaties


Ads door Google