De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De economie in de Gouden eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "De economie in de Gouden eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 De economie in de Gouden eeuw

2 Handel in Noord-Europa
De graanhandel (moedernegotie) bleef doorgaan Ook Spanje bleef handelspartner Ook met Rusland en Noorwegen werd gehandeld: hout, huiden,graan In Zweden investeerden Hollandse kooplieden in ijzer, koper en wapens

3 Archangelsk Via Archangelsk werden de handelsroutes noordelijker. Nu was heel Europa in het netwerk betrokken

4 Walvisvaart De walvisvaart leverde veel inkomsten op door de walvistraan, waar bv. lampolie van werd gemaakt

5 VOC en WIC De intercontinentale handel was te riskant voor de kleine “compagnieën van verre”. VOC en WIC kregen het staatsmonopolie op hun handelsgebieden. De VOC was het meest succesvol.

6 Modern bankieren en beleggen
In Amsterdam kwamen een wisselbank en een koopmansbeurs. Kooplieden konden vertrouwen op de waarde van hun geld en handelen in aandelen VOC en in termijncontracten. Wie hiervan rijk werd kon weer investeren in nieuwe ondernemingen En net als in 2008 ging het ook weleens mis

7 Kaapvaart Kaapvaart was een wettig middel om de staatskas aan te vullen…als de buit van de vijand kwam En dus is onze school (in Enschede) gevestigd aan de Piet Heinstraat

8 Driehoekshandel De eerste aanleiding om naar Amerika te varen was zout
Al spoedig ontstond er een driehoekshandel, waarvan Afrikaanse slaven een belangrijk aandeel vormden Maar winstgevend werd de WIC steeds minder

9 Nijverheid De aanvoer van nieuwe producten zorgde voor een bloeiende verwerkingsnijverheid De techniek van wind- en watermolen zorgde voor de nodige energie Houtzaagmolens waren belangrijk voor scheeps bouw

10 Turf Turf was een goedkope brandstof
Voor de turfwinning werden kanalen aangelegd, waar ook de landbouw in het Noorden van profiteerde

11 Lage-lonenlanden Net als in onze tijd besteedden ondenemers hun werk graag uit naar gebieden met lage lonen. In de 17e eeuw was dat het platteland, waar de gildenbepalingen niet golden Zo ging de scheepsbouw naar de Zaanstreek en de textielnijverheid naar het arme Brabant

12 Welvarende boeren Boeren in Holland specialiseerden zich in producten die de steden nodig hadden Veehouderij leverde melk,kaas, boter, worst en mest Friese boeren lieten groenten over water naar Holland invoeren

13 Droogmakerijen De Noord-Hollandse boeren profiteerden van de droogmakerijen Ook hier was de molentechniek van groot belang

14 Invloed van oorlogen De Tachtigjarige oorlog was nog vooral merkbaar in het oosten en zuiden. Dat gebied bleef economisch achter De Dertigjarige oorlog in Duitsland was juist gunstig voor de Hollandse boeren. Bij hen werd voedsel gekocht voor de soldaten.

15 Booming business Zo had de Nederlandse economie in de 17e eeuw de wind in de zeilen Maar zou dat op lange termijn zo blijven? Of lag de recessie op de loer?


Download ppt "De economie in de Gouden eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google