De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Micro-economie (week 4) Jan Coppens Peer van Hoof Minou Schreuder-Roijmans Elke Pasmans Elasticiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Micro-economie (week 4) Jan Coppens Peer van Hoof Minou Schreuder-Roijmans Elke Pasmans Elasticiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 1 Micro-economie (week 4) Jan Coppens Peer van Hoof Minou Schreuder-Roijmans Elke Pasmans Elasticiteiten

2 Wat gaan we doen? 2 WeekOnderwerpLiteratuurHuiswerk volgende les 1Introductie (1 uur) Lezen H 1 + 2. Maken: Zie Blackboard 2Omgevingsfactoren (1 uur) H 1 + 2Lezen H 3 t/m 3.4 + 4.8. Maken: Zie Blackboard + filmpje 1 (vraag en aanbod) 3Marktvormen + vraag- en aanbodfunctie (1 uur) H 3 t/m 3.4Lezen H 3 rest. Maken: Zie Blackboard + filmpje 2 (elasticiteiten) 4Elasticiteiten (2 uur) H 3 restLezen H 5 Maken: Zie Blackboard 5Marktmechanisme + invloed overheid (2 uur) H 5Lezen H 4 Maken: Zie Blackboard + filmpje 3 (kosten en opbrengsten) 6Productie: kosten en opbrengsten (2 uur) H 4Lezen H 6 + herhalen rest Maken: Zie Blackboard 7Herhaling (oefententamen) (2 uur) H 1 t/m 6

3 Wat gaan we doen? Week 1:  Bepalen wat micro-economie inhoudt binnen het vakgebied algemene economie. Week 2:  Herkennen en omschrijven van omgevingsfactoren van een organisatie. Week 3:  Herkennen en omschrijven van de verschillende marktvormen.  Tekenen van een vraag- en aanbodcurve en het bepalen van een evenwichtsprijs. Week 4:  Analyseren van een verschuiving van de vraag- en aanbodcurve.  Berekenen en analyseren van (kruislingse) prijs- en inkomenselasticiteit. Week 5:  Benoemen op welke wijze de overheid het marktmechanisme kan beïnvloeden / beïnvloed. Week 6:  Opstellen en analyseren van een opbrengsten- en kostenfunctie.  Berekenen van een break-even-point. 3

4 Buddy-systeem Waarom?  Extra oefening lesstof = Goede voorbereiding tentamen.  0,5 bonuspunt tentamen. Let op:  De drie opdrachten (elasticiteiten, marktmechanismen, kosten en opbrengsten) worden in week 4, 5 en 6 op Blackboard geplaatst.  De handgeschreven uitwerkingen van de drie opdrachten dienen uiterlijk vrijdag 17 oktober 2014 vóór 17:00 uur in het postvak van je vakdocent te worden ingeleverd.  De uitwerkingen dienen door de vakdocent met een voldoende te worden beoordeeld. Interesse?  Stuur je vakdocent uiterlijk 26 september 2014 een mail met wie je samen een duo vormt. 4

5 Vorige week: Prijsbepaling bij volkomen concurrentie 5 Prijsbepaling bij volkomen concurrentie: Prijs die hoort bij: Vraag (Xv) = Aanbod (Xa) Voorbeeld: Xv = -5P + 100Xa = 20P – 20 1.Wat is de (evenwichts)prijs? Xa = Xv 20P – 20 = -5P +100 25P = 120 P = 120/2t 5 = € 4,80 2.Teken de grafiek die hierbij hoort! →

6 Vorige week: Opgave Vraag en Aanbod 6 Zijn er vragen?

7 Vorige week: Goed bestuderen! 7 Xv Teken wat er gebeurt met de Xv als… 1. Prijs ↓ 2. Inkomen ↓ 3. Uren zon↓ 4. Kinderen↓ Xv

8 Dus naar welke kant verschuift de aanbodcurve? 8 p Xa 1.Aantal aanbieders neemt toe 2.Personeelskosten stijgen 3.Inkoopkosten dalen

9 Huiswerk: Filmpje Elasticiteiten 9

10 Elasticiteiten 10 De elasticiteit laat zien in welke mate een procentuele verandering van het ene zorgt voor een procentuele verandering van het andere! Voorbeelden: Prijsverandering zorgt voor een afzetverandering  Prijs bier stijgt  consumptie van bier daalt Prijsverandering van goed X zorgt voor afzetverandering goed Y  Prijs bier stijgt  consumptie van wijn neemt toe Inkomensverandering zorgt voor een afzetverandering  Inkomen stijgt  consumptie van cocktails stijgt.

11 Formule prijselasticiteit 11 Formule: Maar hoe bereken je dit dan??

12 Stappenplan 12 Stap 1: Berekenen procentuele verandering van de twee variabelen.  (Nieuw – Oud) / Oud * 100% Stap 2: Invullen in de formule voor het berekenen van de elasticiteit. Stap 3: Interpreteren van de uitkomst van de formule, en is dat elastisch of inelastisch?

13 Prijselasticiteit van de vraag 13 Prijselasticiteit van de vraag  Hoeveel procent verandert de afzet als de prijs met 1% stijgt? Inelastisch →De vraag reageert relatief weinig op een prijsverandering. Elastisch →De vraag reageert relatief sterk op een prijsverandering.

14 Prijselastisch of prijsinelastisch? 14 De vraag naar benzineElastisch / inelastisch De vraag naar appelsElastisch / inelastisch De vraag naar broodElastisch / inelastisch De vraag naar treinkaartjesElastisch / inelastisch De vraag naar een telefoon-Elastisch / inelastisch abonnement van Vodafone

15 Prijselastisch of prijsinelastisch? 15 De vraag naar benzineElastisch / inelastisch De vraag naar appelsElastisch / inelastisch De vraag naar broodElastisch / inelastisch De vraag naar treinkaartjesElastisch / inelastisch De vraag naar een telefoon-Elastisch / inelastisch abonnement van Vodafone

16 Voorbeeld 1 16 Een ondernemer heeft aan de hand van de vraagfunctie berekend dat hij 10% minder zal verkopen als de prijs met 1% stijgt. Elasticiteit = -10/1 = -10 (in woorden: de afzet zal met 10% dalen als de prijs met 1% stijgt) Wat betekent deze uitkomst?

17 Voorbeeld 2 17 Een ondernemer weet dat wanneer hij de prijs met 5% laat stijgen hij 20% minder afzet heeft. Bereken in dit geval de prijselasticiteit van de vraag Is er sprake van een elastische of inelastische vraag? Deze ondernemer wil zijn omzet vergroten. Wat is in dit geval de beste strategie? De prijs verlagen of verhogen?

18 Kruiselingse prijselasticiteit 18 % verandering vraag goed A _______________________ % verandering prijs goed B

19 Inkomenselasticiteit 19 % verandering vraag ____________________ % verandering inkomen

20 Aan het werk! 20  Opgaven Elasticiteiten  Vorm groepjes van maximaal 3 personen.

21 Aan de slag! 21  Opgaven Elasticiteiten afmaken  Lezen: hoofdstuk 5


Download ppt "1 Micro-economie (week 4) Jan Coppens Peer van Hoof Minou Schreuder-Roijmans Elke Pasmans Elasticiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google