De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van der Sloot (Almkerk-Werkendam) De collecte is bestemd voor de diaconie onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden Op Oudjaarsdag begint de dienst om 17.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 30 december:zr Jannet Wisselink-de Vries 1 januari:Sabine van den Berg Luuk van den Dool 2 januari:br Tim de Putter br Anne Schipper 3 januari:zr J.A. Rupke-Lenting br Martijn Ypma

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

9 Psalm 34: 1, 2 1 Ik zing voor God, de HEER. Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

10 Psalm 34: 1, 2 2 Hem zocht ik in gebed. Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

13 Psalm 34: 8 8 Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd.

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

17 Gezang 169: 3, 4, 5 3 Genade is verschenen nu God aan mensen denkt, de grote hulpverlener die Jezus Christus schenkt, zijn langbeloofde Zoon door wie Hij blinden, doven, verlost, o Heer, wij loven U in uw hemeltroon.

18 Gezang 169: 3, 4, 5 4 De groten van de aarde, zij vallen in het niet bij Christus' openbaring wanneer elk oog Hem ziet. En dit geheim is groot: het kerkhof hier beneden bloeit als de hof van Eden, God wekt ons uit de dood.

19 Gezang 169: 3, 4, 5 5 Zo wil het God de Vader die ons geschapen heeft en door zijn Zoon genade in overvloed ons geeft. Geloof is het bewijs van ongeziene dingen. O Geest, voer ons daarbinnen. God zij lof, eer en prijs!

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

22 Johannes 1: 23 Blijf niet hangen, ga op weg! Johannes: aan de overkant van de Jordaan Jezus: vol van de Heilige Geest Geen afleidingstactieken! Laat je meeslepen door de grootheid van Jezus

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

24 Psalm 68: 3, 4 3 De weg moet worden toebereid voor Hem die door de velden rijdt, de Here, hoog geprezen, de rechter, die verdrukkers straft, aan weduwen haar recht verschaft, een vader is voor wezen. God geeft wie eenzaam is een thuis, Hij voert gevangenen naar huis, zijn heil wil Hij hun tonen, maar Hij doet al wie Hem verlaat en Hem halsstarrig wederstaat, in dorre streken wonen.

25 Psalm 68: 3, 4 4 Heer, toen U uittrok voor uw volk, als gids hun voorging in een wolk, kwam heel het land tot leven. De heemlen dropen voor de Heer, de God van Israël kwam neer, de Sinaï ging beven. Daar heeft uw eigen volk gewoond, U hebt dat volk uw gunst betoond, U deed het niet versmachten. Want was uw erfdeel uitgeput, het werd door U gelaafd, beschut, U gaf het nieuwe krachten.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

29 LvdK 126: 1,2,3 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

30 LvdK 126: 1,2,3 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

31 LvdK 126: 1,2,3 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

33 Gezang 182D

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen

35

36 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie gaat nog steeds door! De actie gaat nog steeds door! Stel u heeft thuis 9 bijbels... Zoveel usb-sticks zijn hier in Best ingeleverd om de bijbel in Noord Korea te verspreiden… Er zijn echt nog veel meer usb-sticks nodig. Doe mee en lever ook een usb-stick in! De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

37 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Neem je zegels of doos mee naar de kerk!.


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm34:1, 2 Psalm34:8 Johannes1:19 - 34 Gezang169:3, 4, 5 Johannes1:23 Psalm68:3, 4 LvdK126:1, 2, 3 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google