De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Man en Identiteit Wie of wat bepaalt jouw identiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Man en Identiteit Wie of wat bepaalt jouw identiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Man en Identiteit Wie of wat bepaalt jouw identiteit
Ferdinand Bijzet

2 Ef. 4: 17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

3 Ef. 4: 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

4 Identiteit Je wilt een antwoord hebben op die vraag: wie ben ik, waarvoor ben ik gemaakt? Ben jij geliefd, voel jij je geliefd?

5 Identiteitbepalers Ik ben wat anderen over mij zeggen
Ik ben wat ik heb Ik ben wat ik doe

6 ‘Ik ben wat anderen over mij zeggen’
‘Misschien ben jij je gaan gedragen naar wat anderen van je verwachten om verdere teleurstelling te voorkomen’ Hoe weet je of je hier gevoelig voor bent? Als jij je leven inricht naar wat anderen vinden

7 ‘Ik ben wat ik heb’ Ik heb een geweldige baan die mij status en aanzien geeft Ik heb vier geweldige kinderen die goed terecht zijn gekomen Ik heb fantastische ouders die mijn leven op de rails hebben gezet Ik heb een goede opleiding genoten Ik ben goed gezond

8 ‘Ik ben wat ik heb’ Hoe weet je of dit in jouw leven (voor een deel) jouw identiteit bepaald? Als je het weghaalt, als deze dingen omvallen

9 ‘Ik ben wat ik doe’ Hoe weet je of dit in jouw leven (voor een deel) jouw identiteit bepaald? Als je ontspannen op de bank zit, terwijl je het heel druk hebt!

10 Welke stem klinkt het luidst?
Welke stem bepaalt in jouw leven het meest jouw identiteit? De stem die zegt: ‘Ik ben wat anderen van/over mij zeggen’ ‘Ik ben wat ik heb’ ‘Ik ben wat ik doe’

11 God bepaalt je identiteit
1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Ef. 5:1,2

12 God bepaalt je identiteit
1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 1 Joh. 3

13 ‘Je bent aanvaard. Je bent aanvaard, aanvaard door datgene wat groter is dan jij (…). Probeer nu niets te doen; later zul je misschien veel doen. Streef nergens naar, presteer niets; maak geen plannen. Aanvaard eenvoudigweg dat je aanvaard bent. Als je dat doet, ervaar je genade.’ Paul Tillich in ‘Shaking the Foundations’  


Download ppt "Man en Identiteit Wie of wat bepaalt jouw identiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google