De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faunabeheerplan Ganzen 11 december 2014 Proces en inzet LTO Noord Dirk Dekker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faunabeheerplan Ganzen 11 december 2014 Proces en inzet LTO Noord Dirk Dekker."— Transcript van de presentatie:

1 Faunabeheerplan Ganzen 11 december 2014 Proces en inzet LTO Noord Dirk Dekker

2 Fauna Beheer Eenheid (FBE) Gelderland 14 leden en een onafhankelijk voorzitter (G. Verwolf) 3 zetels LTO Noord – inzet en resultaat 3 zetels FPG (Federatie Particulier Grondbezit) 3 zetelsKoninklijke Nederlandse Jagersvereniging Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondbeheer Vereniging Wildbeheer Veluwe 3 zetelsStaatsbosbeheer Natuurmonumenten Geldersch Landschap 2 zetelsVereniging Nederlandse Gemeenten Dienst Vastgoed Defensie 2

3 Faunabeheerplan Ganzen Gelderland Proces (1) Proces: December 2013: G8 Ganzenakkoord valt uit elkaar Gevolg: afzonderlijke provincies stellen eigen faunabeheerplan vast. Gelderland: de FBE heeft faunabeheerplan ganzen aangeboden aan provincie Gelderland November 2014: overeenstemming over het faunabeheerplan ganzen

4 Ganzenbeheerplan Gelderland Proces (2) 17 sept:Statencommissie Gelderland Gedeputeerde wil geen financiële compensatie voor niet- rustgebieden in de winter 18 sept:GAK-vergadering advies aan FBE: ontheffing inzetten in de wintermaanden. Begin okt:FBE-delegatie in overleg met gedeputeerde 1 nov:duidelijkheid! 4

5 Doel FBE (Fauna Beheer Eenheid) Streven naar zomerstand van 29.000 grauwe ganzen (niveau 2005). Nu: ca. 90.000 In 2018-2019: streefgetal gerealiseerd 2015: reductie grauwe gans 37.500 waarvan 6.500 door tbo’s Voor trekganzen gelden geen streefwaarden 2014: 112.502 ganzen waarvan 94.968 gr. ganzen 2013: 118.574 ganzen waarvan 98.149 gr. ganzen In 2013: € 1,65 miljoen schade door ganzen in Gelderland 5

6 Aantallen en typen ganzen Soort20052014% (2014) Grauwe gans 28.776 94.96884,4% Brandgans 1.278 3.122 2,8% Kolgans 140 1.032 0,9% Canadese gans 1.005 3.099 2,8% NijlgansOnbekend 8.247 7,3% Verwilderde boerengans 2.205 1.885 1,7% Indische gans 68 149 0,1% Totaal 33.472 112.502100 % 6

7 Faunabeheerplan ganzen Gelderland 2014 - 2019 - Winterrust voor trekganzen (1 nov - 1 maart) - Vanaf februari: schieten van koppelvormende ganzen - Binnen rustgebieden worden géén ganzen verstoord - Afschot in de winter in geval van kwetsbare gewassen en in schadegevoelige gebieden  ook voor grauwe ganzen op grasland - Voorwaarden (voor respecteren winterrust): 1. Extra inspanning tbo’s 2. Ruimhartige schadevergoeding

8 Extra inspanning tbo’s Taakstelling voor de zomerperiode: 20% afschot bovenop oorspronkelijke getalsmatige reductie (grauwe ganzen) Zomer 2014: taakstelling net niet gehaald. Zomer 2015: hoopgevend Goede samenwerking tussen tbo’s- jagers en natuurbeschermers 8

9 Ruimhartige schadevergoeding De provincie vergoedt buiten de rustgebieden 100% van de ganzenschade in de winter (was 95%) Inclusief het ‘eigen risico’ van € 250 I.r.t. overwinterende ganzen zal in de rustgebieden een financiële tegemoetkoming komen voor het behandelbedrag, het eigen risico en 100% schadevergoeding Er wordt een ‘de minimus regeling’ ontwikkeld van ca. € 50 p/ha voor de nog aan te wijzen rustgebieden (in 2015) Dit betekent een extra bedrag van € 250.000 - € 400.000 voor Gelderland

10 Beheer in N-2000 gebieden Wanneer geen vergunning nodig Wanneer wel vergunning nodig In de zomer geen beperkingen op landbouwgrond In broedseizoen niet gaan ‘struinen’ Beheer in N2000 gebieden kan in de zomer doorgaan 10

11 Open einden Wijze van taxatie en afhandeling Melden van kleine schades m.b.t. behandelbedrag 11

12 Discussie/vragen

13 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Faunabeheerplan Ganzen 11 december 2014 Proces en inzet LTO Noord Dirk Dekker."

Verwante presentaties


Ads door Google